Water
Lekdetectie
Digitalisering
Draadloze meteruitlezing

Waterbedrijf Juragruppe bereidt zich voor op de toekomst met watermeters die op afstand worden uitgelezen

Meer efficiƫntie

Een waterleverancier kan alleen succesvol beheerd worden door constante efficiƫntieverbeteringen.

Het waterbedrijf Juragruppe, gevestigd te Pegnitz (Opper-Franken) heeft voor ultrasone watermeters gekozen die draadloos kunnen worden uitgelezen. Doel: de efficiënte vergroten.

Digitalisering van de watervoorziening

Kostenbesparingen en de vereenvoudiging van administratief werk zijn redenen voor de investering, aldus bedrijfsleider Hans Hümmer.

In benchmarkstudies presteert Juragruppe heel goed op het gebied van efficiëntie, klantenservice en kwaliteit. De nieuwe draadloze meters van Kamstrup moeten de waterleverancier in de toekomst helpen bij het handhaven van de hoge prestatieniveaus van een modern servicebedrijf. Immers volgens de bedrijfsfilosofie van Juragruppe, kan

een waterleverancier namelijk alleen succesvol beheerd worden door constante efficiëntieverbeteringen.

De huidige methode van de handopname van meterstanden, is een enorm duur en arbeidsintensief proces. Veelal tijdelijke krachten, zoals gepensioneerden en studenten, fungeren momenteel als meteropnemers. Helaas zijn bewoners vaak niet thuis zodat de meteropnemers van Juragruppe dikwijls meerdere pogingen moeten ondernemen om de meterstand op te kunnen nemen.

Deze methode is om meerdere redenen niet meer van deze tijd. Met name omdat de op deze wijze verkregen data hooguit geschikt zijn om een jaarafrekening mee te maken.

Draadloos uitlezen van meters vanuit de auto

Na installatie van de op afstand uitleesbare meters kunnen eigen medewerkers van Juragruppe deze meters snel en efficiënt uitlezen door langs de woningen te rijden omdat de verbruiksdata op vaste dagen draadloos worden verzonden. Dit bespaart Juragruppe niet alleen tijd maar ook aanzienlijke kosten.

Gelijktijdig verhoogt deze werkwijze eveneens het gemak van de klanten omdat ze niet langer thuis hoeven te blijven voor de meteropnemer.

Door verbruiksdata en operationele data in hoge resolutie en met regelmaat te verzenden, kunnen de nieuwe watermeters Juragruppe ondersteunen bij hun proces van digitalisering.

"Om meerdere redenen hebben wij voor de meter van Kamstrup gekozen. De watermeter ondersteunt niet alleen onze digitale aanpak door gemakkelijk draadloos uitlezen en toegang tot opgeslagen data, maar door de hoge nauwkeurigheid zorgt de watermeter ook voor een grotere tevredenheid bij klanten.”

Hans Hümmer, Bedrijfsleider, Juragruppe ZV Wasserversorgung

Elektronische lekdetectie

Draadloze overdracht van data detecteert waterverlies

Door de draadloze overdracht vanuit de nieuwe watermeters kan Juragruppe waterverlies door bijvoorbeeld lekkages en gebroken leidingen sneller detecteren.

Bedrijfsleider Hans Hümmer legt uit: "Met de nieuwe generatie meters is het mogelijk waterverlies tot een minimum te beperken. Dankzij ons systeem voor afstandsuitlezing kunnen wij nu leidingbreuken via de meters in onze watermeterputten detecteren. Detectie van een dergelijk buitensporig verbruik mondde voorheen uit in een zoektocht in het op de watermeterput aangesloten gebied. Met de nieuwe meters is het mogelijk het dagverbruik uit te lezen, waaruit afgeleid kan worden of het lek zich in een hoofdleiding of in

een dienstleiding bevindt. Dit bespaart enorm veel mankracht."

Nauwkeurige metingen - De basis voor uitstekende klantenservice

De nieuwe ultrasone meettechnologie in de watermeters (die zich al meer dan 20 jaar in warmtemeters heeft bewezen) resulteert in een hogere nauwkeurigheid van de meetresultaten  en levert een betere meetstabiliteit op. Door de hoge kwaliteit van de meters kan van ten minste één metervervanging worden afgezien. Klanten van de Juragruppe zijn verzekerd van een stabieler kostenniveau omdat waterverbruik heel nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Hans Hümmer legt de voordelen voor zijn gebruikers uit: "Om meerdere redenen hebben wij voor de meter van Kamstrup gekozen. De watermeter ondersteunt niet alleen onze digitale aanpak door het makkelijk

op afstand uitlezen en de toegang tot historische waarden, maar staat door de hogere nauwkeurigheid borg voor een grotere tevredenheid van de klanten.” Het kleinste en grootste verbruik wordt dankzij het grote dynamische bereik van 3 tot 3100 l/h betrouwbaar geregistreerd. En de belangrijkste eigenschap van allemaal: de meters hebben geen bewegende onderdelen in het doorstromingsgebied waardoor ze minder onderhevig zijn aan onzuiverheden of slijtage. Hierdoor is er bij deze generatie meters ook geen aanlopen en nalopen meer.  Uitsluitend het werkelijke verbruik wordt gemeten. Door de combinatie van ultrasone technologie en elektronische gegevensoverdracht worden  afleesfouten voorkomen en discussies met klanten over bovenmatig verbruik zo goed als overbodig."

Juragruppe ZV Wasserversorgung

De Juragruppe levert drinkwater aan ongeveer 24.000 inwoners en heeft ca. 7.000 aansluitingen. Het uit zes man bestaande buitendienstteam is verantwoordelijk voor het installeren, het onderhoud, de meteropnames en het opsporen en oplossen van de meeste fouten.

Project:

7.000 ultrasone watermeters met draadloze meteruitlezing

Tijdsbestek: afronding van het project rond 2019

Contact opnemen voor meer informatie

Juragruppe ZV Wasserversorgung
Hans Hümmer, Bedrijfsleider
Zum Dianafelsen 1
DE-91257 Pegnitz
E-mail: info@juragruppe.de

Kamstrup Duitsland 
Werderstraße 23-25 
D-68165 Mannheim 
Tel: +49 621 321 689 60  
info@kamstrup.de