Van drive-by naar een volledig gedigitaliseerde oplossing in 10 maanden

Analyse, lekdetectie, drukverlaging

Bij Løkken Fjernvarme geloven ze in steile leercurves en snelle resultaten. Meteruitlezing via een netwerk, nieuwe meters en nieuwe meteranalyse-software hebben dus al bijgedragen aan het verlagen van de netdruk, effectieve lekdetectie en geoptimaliseerde leidingrenovatie. Dit sinds het bedrijf de juiste basis heeft om beslissingen te nemen.

Toen Løkken Fjernvarme in 2016 begon met het vervangen van de oudste leidingen van het distributienet, merkte Claus Christensen dat veel leidingen nog in goede staat verkeerden. Het vervangen ervan, wat onderdeel was van een langetermijn renovatieplan, werd daarom een aantal jaar uitgesteld. ‘Het was duidelijk voor ons dat we, voordat we konden overgaan op toestandsafhankelijke renovatie, eerst over de juiste actuele data zouden moeten beschikken.’

Deze data werden verkregen met behulp van nieuwe meters, meteruitlezing via een netwerk en de visualisatietool Heat Intelligence. Om het gebruik van een flexibele tariefstructuur mogelijk te maken en om verzekerd te zijn van een korte terugverdientijd, werd het hele systeem in minder dan een jaar geïmplementeerd. ‘Pas vanaf het moment dat de oplossing volledig in bedrijf was, zou ik er ten volle van profiteren, dus wilden we snel handelen.

Nieuwe mogelijkheden dankzij meteruitlezing via een netwerk

Løkken Fjernvarme las de vorige meters uit met een drive-by oplossing, maar ze zagen duidelijk voordelen in het nog nauwkeuriger monitoren van het verbruik. Volgens de Manager Operations ging het snel nadat het bedrijf in 2019 tijdens een seminar kennismaakte met Heat Intelligence. ‘We kozen voor Kamstrup vanwege Heat Intelligence en omdat de hele oplossing dan afkomstig zou zijn van één leverancier, die gespecialiseerd is in meterdata en het analyseren van die data.’

Ongeveer één op de vier woningen binnen het leveringsgebied is een vakantiewoning en dit aandeel neemt toe. Dit stelt speciale eisen aan het op temperatuur houden van leidingen in vergelijking met huizen die het hele jaar worden bewoond met een constante basisbelasting. Daarnaast worden aan huurwoningen hogere eisen gesteld aan het opnemen van meterstanden omdat het hier langer kan duren voordat eventuele schades zichtbaar worden. ‘Je zult snel schade in je woning ontdekken, maar bij vakantiewoningen kan het voorkomen dat een schade die in oktober is ontstaan, pas in maart van het volgende jaar gemeld wordt. Dat is één van de redenen waarom wij hebben gekozen voor meteruitlezing via een netwerk, zodat we data krijgen waar we snel op kunnen reageren, ‘ aldus Claus Christensen.

In november 2020 startte hij met het opdoen van ervaring in het gebruik van Heat Intelligence. ‘Training is goed, maar ik leer liever zelf in de praktijk. Het was een steile leercurve, maar de resultaten komen snel als je je eigen systeem goed onder de knie hebt – en dat is het beste advies dat ik anderen kan geven.’

De Manager Operations is heel blij met de samenwerking met Kamstrup tijdens het hele proces. ‘We hebben voor corona slechts één fysieke vergadering gehad, de overige waren virtueel en dat is allemaal heel goed gegaan. Er zijn altijd wel wat kleine dingen die opgelost moeten worden als je met iets nieuws begint, Kamstrup reageerde hier altijd heel snel op.’

‘Ik vind Heat Intelligence fantastisch. Vooral de combinatie van READy met Heat Intelligence biedt veel inzicht – ongeacht of ik data gebruik voor het verhelpen van problemen, lekdetetctie of voor onderhoud.’

Claus Christensen, Operations Manager bij Løkken Fjernvarme

Het eerste lek werd al binnen 24 uur gevonden

De dag nadat Heat Intelligence was geïnstalleerd, ontdekte Løkken Fjernvarme een groter waterverlies in haar distributienet. De omvang ervan deed vermoeden dat het hier ging om een groot lek of een leidingbreuk. ‘Voorheen zouden we rondgereden hebben om te zoeken naar beslagen ramen of plassen water, maar ik besloot hiervoor Heat Intelligence te gebruiken.’

Claus Christensen startte met het beoordelen van data vanaf de datum voor de lekkage en stelde een filter in op een volume van 0,3 – 1,3 m3/uur. Toen hij de data van de volgende dag bekeek, gaf een specifieke huisaansluiting een veel hogere doorstroming aan dan men zou verwachten bij dit type gebruiker. Op dit adres bleek een leidingbreuk te zijn in de woonkamer. Vervolgens was de lekkage (van 600 m3/uur) vlot gerepareerd. ‘Ik gebruikte Heat Intelligence om te bepalen waar we moesten zoeken, en READy bevestigde de doorstroming. Vanaf nu is Heat Intelligence mijn eerste keuze om te zoeken naar lekkages en we hebben er al meerdere gevonden.’

Indrukwekkende optimalisatie van het distributienet

Al snel na het eerste gebruik met het systeem zag Claus Christensen andere concrete resultaten van het werken met Heat Intelligence. Het bedrijf heeft onder andere de netdruk kunnen verlagen op basis van data uit Heat Intelligence. ‘We hebben de druk in het net verlaagd van 1,2 naar 0,7 bar en met ongeveer 1 bar tijdens periodes met piekbelasting. Ik denk dat dit ons EUR 2.000,-- tot 3.000,-- per jaar bespaart.’ De Manager Operations gebruikt Heat Intelligence ook om naar het stookgedrag te kijken om zo te bepalen wanneer 's ochtends eventueel extra warmte moet worden geproduceerd. ‘Vroeger werkte ik op basis van inschattingen, nu heb ik er een hulpmiddel voor.’

Løkken Fjernvarme heeft Heat Intelligence ook gebruikt om meer balans te krijgen in de doorstroming in de twee hoofdleidingen. Hoewel de stad is gegroeid, heeft het bedrijf afsluiters in het net geplaatst op dezelfde manier als in het verleden. Maar nieuwe informatie over de hoeveelheid kubieke meters die rondgepompt werden, gaf aan dat er iets niet in orde was. ‘Zodra Heat Intelligence in gebruik was genomen, konden we zien dat de belasting binnen het distributienet erg disproportioneel was. De distributie was aanvankelijk 80/20, maar is nu 50/50. Dit betekent minder slijtage en belasting van de leidingen, maar ook een aanzienlijk lagere druk en daardoor hebben we minder energie en geld nodig om het water het net in te pompen.’

De voordelen voor Løkken Fjernvarme

‘Heat Intelligence is fantastisch’

Heat Intelligence creëert transparantie in het net, wat van grote waarde is voor veel van de werkzaamheden die Løkken Fjernvarme uitvoert. ‘Ik vind Heat Intelligence fantastisch. Vooral de combinatie van READy's weergave van actuele data met Heat Intelligence, dat historische data bevat, ontwikkelingen visualiseert en veel inzicht geeft – ongeacht of ik data gebruik voor het oplossen van problemen, lekdetectie of voor onderhoud.’ Claus Christensen verwacht dat Heat Intelligence renovatie van het distributienet van het bedrijf kan optimaliseren – in het bijzonder bij de huisaansluitingen. ‘Wij zijn eigendom van de gebruikers, dus we zijn altijd gefocust op duurzaamheid en op het uitgeven van geld waar dit het meest oplevert – en dit is iets waar Heat Intelligence aan bijdraagt.’

Volgens de Manager Operations wordt de jaarlijkse software-licentie snel terugverdiend door de optimalisatie en besparingen waar het bedrijf dankzij Heat Intelligence van profiteert. ‘De 5% van mijn werktijd die ik vroeger nodig had voor het lezen van informatie, kan ik nu besteden aan activiteiten die meer opleveren.’ Hij legt ook uit dat de basis voor het nemen van beslissingen nu compleet anders is dan vroeger, toen men nog moest vertrouwen op een jaarlijkse momentopname van een modelleertool. ‘Nu is er een volledig online overzicht beschikbaar, 365 dager per jaar. En ik kan terug in de tijd gaan om een specifiek voorval te bekijken en daar vervolgens lering uit trekken. Dat is een groot voordeel.’

Feiten over het project:

  • Circa 1.150 meters (waarvan ongeveer 300 in vakantiewoningen)
  • 41 km distributienet (waarvan 16 km aftakkingen)
  • MULTICAL® 403 en 603 warmtemeters
  • Uitlezen via een READy netwerk
  • Heat Intelligence

     

Misschien bent u ook geïnteresseerd in…