Nieuwe mogelijkheden met slimme metingen

Na vervanging van meer dan de helft van zijn 56.000 meters door slimme meters van Kamstrup, heeft AffaldVarme Aarhus, de leverancier van stadsverwarming in de tweede stad van Denemarken, het waterverlies al weten te beperken met 100 m3 per dag. Het bedrijf verwacht dat de investering van 33 miljoen euro twee keer zo snel terugverdiend zal zijn met verdere optimalisatie op basis van frequente data.

Toen AffaldVarme Aarhus (AVA) in 2012 geconfronteerd werd met het feit dat twee derde van de warmtemeters vervangen moest worden, besloot het bedrijf om de vervanging op de financieel meest rendabele manier uit te voeren. Dat betekende dat alle meters vervangen zouden worden door op afstand uitgelezen meters, en de introductie van lekdetectie en meer klantenparticipatie als onderdeel van de slimme meetoplossing van Kamstrup.
 
De nieuwe hoeveelheid aan data heeft analyse, probleemoplossing en verbeteringen mogelijk gemaakt op een compleet ander niveau, zodoende is de oplossing ook onderdeel van het plan van Aarhus om tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn.
 
Minder waterverspilling en lagere kosten
Naast een beter overzicht van het warmteverbruik, zorgt de meetoplossing ervoor dat lekkage sneller gedetecteerd wordt binnen het 2000 km lange stadsverwarmingsnet dat dagelijks 300.000 mensen verwarmt.
AVA verloor voorheen ongeveer 285 m3 water per dag. Het bedrijf verwachtte met de implementatie van slimme meters het dagelijkse waterverlies te kunnen beperken met 50 m3, goed voor een besparing van ongeveer 240.000 euro per jaar. Op dit moment, met ruim 20.000 nieuwe meters nog niet in gebruik, heeft AVA het verlies al teruggebracht met 100 m3 per dag; niet alleen goed voor het bedrijfsresultaat, maar ook voor het milieu. 
 
De implementatie van slimme meters geeft AVA ook waardevol inzicht in de staat van zijn distributienet, wat altijd een onbekende factor was. Het bedrijf wist bijvoorbeeld niet hoe de toestand van de hoofdleidingen was en of de leidingen optimaal berekend waren. 
 
"Nu hebben we een volledig overzicht van het netwerk en die kennis gebruiken we om het netwerk zo efficiënt mogelijk te beheren en te optimaliseren," zegt Erik Brender, projectmanager bij AffaldVarme Aarhus.
Bovendien heeft AVA praktisch geen administratiekosten meer voor het corrigeren van ontbrekende of onjuiste uitlezingen. Zodoende profiteren de klanten van zowel een veiliger als een minder dure warmtevoorziening, om nog maar te zwijgen over de nauwkeurige facturatie. 
 
Door de verbeterde inzichten is ook de klantenservice significant beter geworden en kan AVA klanten beter adviseren over hoe ze hun verwarmingssysteem kunnen optimaliseren. 
 
Tegelijk met meteruitlezing op afstand heeft AVA ook elektronische metercontroles geïntroduceerd, wat betekent dat warmtemeters hun eigen nauwkeurigheid controleren met twee identieke debietmeters en drie temperatuurvoelers. Hiermee bespaart AVA op de kostbare jaarlijkse operatie waarbij technici duizenden meters moesten testen en vervangen. En zo blijven gebruikers de bezoeken van technici bespaard, deze worden twee jaar na voltooiing van de installatie gestopt.

"Voor het project hadden we een businesscase opgesteld, maar de resultaten overtreffen nu al onze verwachtingen. Als we deze resultaten blijven zien, verwacht ik onze investering terug te verdienen in misschien al de helft van de verwachte 16 jaar dat de meters mee zullen gaan."

Erik Brender, projectmanager bij AffaldVarme Aarhus

Transparantie maakt verbeterde energie-efficintie mogelijk

Nu de bedrijfsomstandigheden voor het verwarmingsgebied als geheel veranderen, zal AVA snel en voortdurend moeten kunnen bepalen hoe het verwarmingssysteem van uur tot uur het efficiëntst gebruikt kan worden. 
 
Hiervoor is transparantie van het distributienet nodig die alleen geboden kan worden door een grote hoeveelheid frequente en nauwkeurige meterdata die mogelijk is met afstandsuitlezing. 
 
Door bijvoorbeeld de verbruiksgeschiedenis van klanten te vergelijken met hoeveel warmte het bedrijf ingekocht, gebruikt en verloren heeft, en tegen welke prijs, kan AVA de warmteproductie beter afstemmen op de hoeveelheid warmte die het bedrijf daadwerkelijk verkoopt.
Daarnaast kan, als verwacht wordt dat de buitentemperatuur zal dalen, het bedrijf die kennis gebruiken om de productie optimaal te plannen, en bijvoorbeeld warmte op te bouwen in het netwerk. 
 
Erik Brender verwacht dat AVA binnen een jaar een slim warmtenet opgebouwd zal hebben waarbij productiedata gekoppeld zijn aan data van verbruiksmeters.
 
Dat zal het bedrijf volledig nieuwe mogelijkheden bieden om historische data, verbruikspatronen, energieprestaties van gebouwen en andere gegevens te gebruiken voor verdere optimalisatie van de energie-efficiëntie van de warmtevoorziening.

Over het project

  • 56.000 aansluitingen voor stadsverwarming
  • Geautomatiseerde meteruitlezing
  • Systeembediening door Kamstrup
  • Lekdetectie
  • Elektronische metercontrole
  • Periode: 2012-2017

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6