Warmte
Beheer van meterdata
Energie-efficiency
Waterverlies

Operationele optimalisatie en verbeterde klantenservice met afstandsuitlezing

Waterbedrijf Assens en Stadsverwarming Assens

Nieuwe mogelijkheden voor optimalisatie met frequentere meterdata

“De waarde van data rechtvaardigt zo'n grote investering. Daar kun je geen prijs op plakken. We kunnen meterdata ineens voor meer dingen gebruiken dan alleen voor facturatie. We kunnen nu analyseren, problemen oplossen en mogelijkheden voor verbetering vinden, wat voorheen niet mogelijk was.” Marc Roar Hintze, CEO, Assens stadsverwarming.

Een gemeenschappelijke focus op het best mogelijk gebruik van middelen en een goede klantenservice vormde de basis voor een samenwerking tussen twee nutsbedrijven op basis van READy-netwerkuitlezing van water- en warmtemeters. Naast een halvering van de kosten voor het opzetten van het radionetwerk, resulteerde de samenwerking in een verdubbeling van de voordelen van de oplossing.

De nieuwe op afstand uitgelezen water- en warmtemeters sturen elk uur data naar de twee nutsbedrijven. Daardoor kunnen ze snel problemen vinden en oplossen zoals lekkage door gesprongen leidingen binnen het distributienet en slecht gereguleerde systemen. Op basis van de grotere hoeveelheid data kunnen de werkzaamheden ook bewaakt en geoptimaliseerd worden als het gaat om netwerkdruk, watertemperatuur, verlies bij overdracht, renovatie van het distributienet, enz. "De mogelijkheid om meters per uur te lezen ontsluit een helemaal nieuw potentieel voor het ophalen van data over hoge en lage koeling, en het stelt ons in staat om abnormaal verbruik te detecteren als gevolg van bijvoorbeeld gesprongen leidingen," zegt Marc Roar Hintze. 

leidingen," zegt Marc Roar Hintze, CEO, Stadsverwarming Assens. 

Het automatisch importeren van meterdata voor jaarafrekeningen en verhuizingen zorgt ook voor significante besparingen op administratiekosten.


Betere klantenservice met afstandsuitlezing
Met automatische afstandsuitlezing hebben de leveranciers tevens het niveau van de klantenservice flink opgeschroefd. Klanten zijn nu verzekerd van nauwkeurige uitlezingen en hoeven de meters niet meer zelf uit te lezen. Bovendien hoeven de batterijen in de nieuwe meters pas na 12 tot 15 jaar vervangen te worden, in tegenstelling tot de batterijen in de oude meters die elke 7 jaar vervangen moesten worden. In enkele gevallen hebben de leveranciers consumenten behoed voor een onverwachte waterrekening. "We hebben al contact gehad met verschillende klanten om ze te wijzen op een ongebruikelijk hoog verbruik. Het ging hierbij voornamelijk om toiletten die bleven doorlopen, maar in een onbewoond appartement zou dat geleid hebben tot een flinke waterrekening als

Zodoende leveren we een geweldige service op een gebied wat feitelijk de eigen verantwoordelijkheid van de klant is. En onze klanten zijn daar erg blij mee en dankbaar voor," zegt Anne Lyndorff, teamleider bij Waterbedrijf Assens. 

Op de lange termijn is het met READy-netwerkuitlezing mogelijk om klanten meer te betrekken bij bepaalde servicefuncties. Ze kunnen hun verbruik bijvoorbeeld met een app in de gaten houden en een sms ontvangen wanneer een ongewoon hoog verbruik gemeten wordt. Zo kan er snel een lek in een waterleiding of verwarmingsbuis worden ontdekt, en kan er pro-actiever op het water- en energieverbruik gestuurd worden. "Ik hoop dat klanten vaker stil gaan staan bij hun verbruik en zullen ontdekken hoe ze het kunnen beïnvloeden. Dat ze zich zullen beseffen dat hun gedrag en verbruikspatronen direct meetbaar zijn op hun verbruik." Marc Roar Hintze.

"READy-netwerkuitlezing is veel waard gebleken; aan beide kanten van de meter. Consumenten krijgen veel betere service en wij krijgen veel meer data voor de optimalisatie van ons netwerk."

Anne Lyndorff, Teamleider bij Waterbedrijf Assens.

Het gevecht tegen waterverlies en voor energie-efficiëntie

Wat betreft doelstellingen voor de toekomst zijn beide bedrijven het erover eens dat metingen alleen niet de oplossing zijn. Frequente en nauwkeurige data zijn echter een voorwaarde voor het nemen van geïnformeerde besluiten waardoor ze hun doelen kunnen halen.

Effectieve lekdetectie door onderverdeling in secties
Voor Waterbedrijf Assens is het beperken van waterverlies in het distributienet een focusgebied, zowel vandaag als in de toekomst. Het distributienet van het bedrijf is onderverdeeld in negen secties. READy Manager, het programma voor data-analyse en -visualisatie, analyseert onder andere waterverlies, waarbij voortdurend het waterverlies berekend wordt binnen het volledige netwerk of in geselecteerde secties. Dat zorgt voor een overzicht van de algehele toestand en stelt het bedrijf in staat om lekken en gesprongen leidingen nog eerder te ontdekken.

"De onderverdeling in secties is voor ons een enorm voordeel omdat het ons in staat stelt lekken gerichter te detecteren. Door de districtmeters uit te lezen, zodat we het debiet kennen en dat kunnen vergelijken met data van de verbruiksmeters, kunnen we precies naar die sectie op zoek waar we afwijkingen in de cijfers zien. Met districtmetingen hebben we veel meer kennis en zijn we veel beter op de hoogte, nog voor we maar het veld op gaan om te beginnen met de 
daadwerkelijke lekdetectie. Daardoor besparen we ontzettend veel tijd," zegt Anne Lyndorff, Teamleider bij Waterbedrijf Assens.

Energiezuinige productie
Eén van de belangrijkste doelen van Stadsverwarming Assens is verhoogde energie-efficiëntie in de vorm van steeds verder beperkt warmteverlies en operationele optimalisatie door betere koeling en een lagere watertemperatuur. In die context zijn de grote hoeveelheden data van belang. Deze kunnen worden omgezet in kennis ter ondersteuning van een energie-efficiëntere productie die flexibel is en hun helpt bij het voortzetten van hun 100% groene en milieuvriendelijke productie van elektriciteit en warmte. “De waarde van data rechtvaardigt zo'n grote investering. Daar kun je geen prijs op plakken. We kunnen meterdata ineens voor meer dingen gebruiken dan alleen voor facturatie. We kunnen nu analyseren, problemen oplossen en mogelijkheden voor verbetering vinden, wat voorheen niet mogelijk was.” Marc Roar Hintze.

Samenwerking met financiële voordelen
Waterbedrijf Assens en Stadsverwarming Assens zetten zich allebei dagelijks in voor het creëren van toekomstgerichte en duurzame oplossingen voor hun leveringsgebieden. Waterbedrijf Assens had vanuit een eerder pilotproject positieve ervaringen met het READy-systeem voor afstandsuitlezing als drive-by-oplossing.

Dankzij mobiele uitlezing konden meterdata snel en gemakkelijk uitgelezen worden zonder consumenten te storen. Zij hoefden bovendien hun eigen meterdata niet meer zelf uit te lezen en te melden. Daarom was uitlezen van de meters via een netwerk de voor de hand liggende volgende stap voor het verder optimaliseren van de werkzaamheden en het verbeteren van de klantenservice. De twee leveranciers besloten samen te werken bij het opzetten van een gezamenlijk netwerk voor de afstandsuitlezing van in totaal ongeveer 7.000 meters.

De samenwerking van Waterbedrijf Assens en Stadsverwarming Assens resulteerde in een gezamenlijke aanbesteding en het samen aanschaffen van de twee vereiste maxi site-antennes. De grootste besparing voor de beide bedrijven was echter het halveren van de operationele kosten voor het gedeelde radionetwerk dat gebruikt wordt voor het uitlezen van de meters.

"We wisten dat we wilden overstappen op netwerkuitlezing en dat Stadsverwarming Assens, dat min of meer hetzelfde leveringsgebied heeft als wij, hetzelfde idee had. Het lag voor de hand om samen te werken zodat we de kosten konden delen om zo geld te besparen voor onszelf, maar ook voor onze klanten," legt Anne Lyndorff uit.

Oplossing:

Watermeters en warmtemeters met draadloos M-Bus
Uitlezen via een READy netwerk
Twee maxi site-antennes (bijvoorbeeld aan schoorstenen gemonteerde antennes)
Termijn: Het pilotproject met mobiele uitlezing vond plaats in 2013. In 2015 werd het netwerk opgezet terwijl de installatie van water- en warmtemeters gaande was. De installatie eindigt – naar verwachting – tot voorjaar 2016.

Over de klanten:
Waterbedrijf Assens
Ongeveer 3.800 meetpunten
Jaarlijks watervolume: ongeveer 700.000 m³

Stadsverwarming Assens
Ongeveer 3.300 meetpunten
Jaarlijkse warmteverkoop: ongeveer 100.000 MWh