Succesvolle energierenovatie met betrouwbare data

Roskilde University, Denemarken

Een grootschalige energierenovatie stelt Roskilde University in staat haar jaarlijkse energieverbruik te verminderen met 27% en een energiebesparing te realiseren van € 650.000 per jaar. De intelligente warmte- en watermeters van Kamstrup zijn onderdeel van dit project.

In 2013 besloot Roskilde University (RUC) een uitgebreide energierenovatie uit te voeren op de 77.800 m2 grote campus van de universiteit. Dit resulteerde in een samenwerking met Siemens in het grootste ESCO-project van de Deense staat.

Uit een analyse van Siemens bleek dat er een geschatte vermindering van het jaarlijkse energieverbruik van RUC van 27% mogelijk zou zijn, een besparing van 650.000 EUR per jaar. De renovatie omvatte technische installaties zoals de optimalisatie van het collectieve verwarmingssystemen, leidingwerk, ventilatie, verlichting en een grote zonne-energiecentrale.
Nauwkeurige data vormt de basis
Kamstrup werd gekozen voor het leveren van nieuwe, intelligente warmte- en watermeters. Voor Siemens, die bepaalde besparingen binnen een periode van vijf jaar moet garanderen, was het belangrijk om meters van hoge kwaliteit toe te passen; meters die betrouwbaar zijn.
“De nauwkeurigheid van de meters en het gedetailleerde inzicht in het energieverbruik dat de meters leveren, is voor ons heel belangrijk. Als de data niet correct is, lopen we het risico verkeerde beslissingen te nemen”, aldus Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive bij Siemens.
“We hadden geen enkele twijfel dat Kamstrup de juiste partner was. Omdat we Roskilde University energiebesparingen hebben beloofd, staat onze reputatie op het spel en mogen we geen enkel risico lopen. We staan in voor de totale oplossing.”

Met intelligente meters van Kamstrup is Siemens in staat het energieverbruik op wekelijkse basis te monitoren en te waarborgen dat het verbruik is zoals men verwacht. Gebaseerd op de correcte data kunnen ze eenvoudig eventuele onregelmatigheden opsporen, de vereiste actie ondernemen en verbeteringen waar de meeste winst kan worden behaald initiëren.

“Het was voor ons ook belangrijk dat de meetoplossing eenvoudig kon worden geïntegreerd in onze eigen oplossingen en dat we indien nodig, specialistische kennis en ondersteuning zouden kunnen aantrekken. Dit alles is mogelijk met Kamstrup.”

- Kim Enevoldsen, Enterprise Sales Executive bij Siemens

Inzicht maakt intelligente beslissingen mogelijk

Inzicht maakt intelligente beslissingen mogelijk
Vroeger ondervond RUC problemen met
de warmte-installaties in haar gebouwen. De leidingen lekten en met slechts één enkele hoofdmeter voor alle 33 gebouwen van de universiteit, was het inzicht in het verbruik te beperkt.

De nieuwe gedecentraliseerde warmte- en watermeters in elk gebouw bieden een uniek inzicht in het verbruik van het individuele gebouw. RUC kan nu de prestatie van het gebouw eenvoudig monitoren en beheren en het verbruik van de verschillende gebouwen vergelijken. 
Als in de zomer de behoefte aan warmte en warm tapwater door de weersomstandigheden laag is, hebben ze zelfs de mogelijkheid het verbruik af te sluiten.
Ook nuttig voor de maatschappij
Gebaseerd op de analyses van Siemens, zal het geïnvesteerde bedrag van € 9,5 miljoen zich binnen 14,5 jaar terugbetalen en RUC kan er trots op zijn tot de Deense universiteiten met het laagste energieverbruik te behoren, zonder hiervoor zelf grote financiële investeringen te doen.

Als bonus draagt de oplossing bij aan het creëren van "groene werkegelegenheid" en het bereiken van ambitieuze klimaatdoelen, omdat het project naar verwachting de CO²-emissies van RUC met circa 1.050 ton per jaar zal verlagen. Op deze manier komt het project ten goede aan zowel het milieu, de energierekening van de universiteit als de maatschappij in het algemeen.

Over het project:

Klant: Roskilde University (RUC)
Meetpunten: 120 (warmte- en watermeters)
Installatie en meteruitlezing van data: Siemens
Periode: Het is ESCO project is geïmplementeerd
in de periode 2015-2016.