Duurzaamheid

Wij delen de grote zorgen die er zijn over hoe er wordt omgesprongen met de schaarse hulpbronnen van de aarde en hoe deze worden beheerd. Wij streven ernaar een zinvolle bijdrage te leveren aan de promotie van meer verantwoordelijkheid voor het milieu.

Wij geloven dat data het potentieel hebben om distributienetten te revolutioneren en om een kwantificeerbare bijdrage te leveren aan enkele van de United Nation's Sustainable Development Goals (SDGs). Kamstrup is een sterke pleitbezorger van deze ontwikkelingsdoelen en zet zich in voor de verbetering van energie-efficiëntie, het beperken van afval en het vergroten van efficiënter watergebruik (doelstellingen 6 en 7).

De huidige technologie kan zorgen voor een betere toekomst en we zijn enthousiast over de manieren waarop slimme, op data gebaseerde oplossingen onze afnemers en hun samenlevingen kunnen helpen de uitdagingen het hoofd te bieden waarmee ze vandaag en morgen geconfronteerd kunnen worden.

Wij willen ook graag bijdragen aan een verantwoordelijke consumptie en productie (doel 12) door het gebruik van hulpbronnen te minimaliseren bij de productie van onze oplossingen en door afval te beperken. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze actie en werken er steeds aan om onze footprint te verkleinen.

En al zijn we trots op wat voor organisatie we zijn en wat we onze afnemers helpen te bereiken, wij willen het graag nog beter doen en streven daarom voortdurend naar manieren om onszelf verder voort te stuwen en onszelf daar waar mogelijk te verbeteren. 

Water besparen in India

Smart metering heeft impact in Shirpur Warwade. Deze Indiase stad was de eerste stad in India die slimme watermeters in gebruik nam. De hoeveelheid water die nu wordt bespaard is verbluffend. Ze besparen iedere dag opnieuw 4 miljoen liter water en kunnen nu 24 uur per dag, 7 dagen per week water leveren.

Lees meer over ons beleid en onze verantwoordelijkheden

Laten we het gesprek aangaan

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Ik heb behoefte aan

Ik wil

Ik zou graag

1 2 3 4 5 6