Beleid voor privacy van gegevens

 

Bij Kamstrup respecteren we de privacy van gegevens en het is onze topprioriteit gegevens te beschermen en om misbruik en verlies van gegevens te voorkomen. Wij respecteren het vertrouwen dat al onze stakeholders hebben in ons vermogen om hun gegevens op een veilige en betrouwbare manier te behandelen. Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) en alle overige toepasselijke regelgeving voor gegevensbescherming. 

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend met betrekking tot de voorgestelde doeleinden en waar u toestemming voor verleend heeft. Verder zal Kamstrup de gegevens alleen bewaren gedurende een rechtmatig redelijke periode. Daarna zullen de door ons verzamelde of door u aan ons verstrekte gegevens worden gewist. Wij geven een volledig overzicht van welk type informatie wordt verzameld, hoe gegevens gebruikt worden en of ze gedeeld worden met derden.

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Kamstrup persoonlijke gegevens verwerkt in de volgende categorieën:

 1. Wanneer u onze websites bezoekt, bijv. bij het surfen op de websites, het invullen van een formulier, enz.
 2. Wanneer wij gegevens verwerken voor marketingdoeleinden, inclusief aanmelding voor een nieuwsbrief en reacties op klantonderzoek via e-mail of op onze website
 3. Wanneer u deelneemt aan een evenement, beurs, enz., en u contact heeft met Kamstrup vóór, tijdens en na het evenement, bijv. voor vragen of verkoop
 4. Wanneer u in het algemeen vragen aan Kamstrup stelt, bijv. door contact met Kamstrup op te nemen via e-mail, sociale media en dergelijke 

Gegevenstypes

Afhankelijk van de categorie waartoe u behoort (zie boven) worden verschillende gegevens van u verzameld. De gegevenstypes van iedere categorie worden hieronder vermeld: 

1.Websitebezoeker

 • Vragen die via de website verzonden worden en antwoorden ontvangen via e-mail
 • Bij het solliciteren naar een functie via de website wordt afzonderlijke informatie opgegeven 
 • Aanmeldingsinformatie wanneer u een account aanmaakt op MyKamstrup

2.Marketing

 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, functie en interessegebied
 • Bedrijf of organisatie waarvoor u werkzaam bent 
 • Informatie over verleende toestemming voor marketingdoeleinden
 • Bijhouden van hoe online ontvangen marketing wordt verwerkt, bijv. of het bericht geopend is, op welke links geklikt is, enz. 
 • Meterinformatie, inclusief kosten (mechanische en ultrasone meters)

3.Evenementen

 • Naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer
 • Interessegebied
 • Bedrijf of organisatie waarvoor u werkzaam bent 
 • Deelname aan beurzen en evenementen

4.Algemene inlichtingen 

 • Naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres, functie en interessegebied
 • Dataprotocollen en vergelijkbare gedetailleerde productinformatie

Doel van gegevensverzameling

Afhankelijk van de categorie (zie boven) verzamelen we informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om onze website te verbeteren zodat we onze services op de best mogelijke manier kunnen presenteren en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn
 • Voor het opvolgen van vragen en correspondentie via e-mail, telefoon en online formulieren
 • Om onze dienstverlening te verbeteren en onze marketinginitiatieven te optimaliseren
 • Om direct marketing te versturen via e-mail, enz. zoals beschreven in het toestemmingsformulier
 • Om te kunnen voldoen aan toepasselijke regelgeving, bijv. EU AVG, e-privacyrichtlijn en de Deense wet voor marketingpraktijken.
 • Om naleving van de regelgeving te kunnen documenteren
 • Om technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en onderhouden
 • Om vragen en klachten van geregistreerde personen en anderen te kunnen verwerken 
 • Om te zorgen dat we iedere verdachte of bekende inbreuk op de veiligheid kunnen onderzoeken en kunnen melden bij geregistreerde personen en de autoriteiten
 • Om mee te kunnen werken aan inspecties en vragen van toezichthoudende autoriteiten
 • Om geschillen te kunnen afhandelen met geregistreerde personen en derden
 • Om statistische analyses te kunnen uitvoeren

Deze profilering stelt ons in staat om tijdige en relevante communicatie te kunnen leveren op basis van verzonden informatie, bezoekersgeschiedenis, bezoekersgedrag op de website en het bijhouden van gegevens uit e-mails, enz. De informatie wordt gebruikt voor segmentatie, classificatie van leads en voorbereiding van doelpersonen. 

Bron

Persoonlijke gegevens worden rechtstreeks van u verzameld, inclusief eventuele vragen van u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, via telefoon, e-mail, op beurzen, enz. Gegevens worden ook verkregen via de website, bijv. via toevoegingen aan e-mails en andere mechanismen voor tracering.

Wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens voor de bovenstaande doeleinden is als volgt:

 • Toestemming voor directe marketing via e-mail, vgl. de Deense wet voor marketingpraktijken (Danish Marketing Practice Act)
 • Website en het gebruik van andere mechanismen voor tracering in e-mails, vgl. e-privacyrichtlijn (ePrivacy Directive)
 • De bepaling over de afweging van belangen in Artikel 6(1)(f), aangezien het in Kamstrups gerechtvaardigd belang is u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt een gerichte service te bieden en om IT-systemen en gegevens over het bedrijf te beschermen
 • Onze wettelijke verplichtingen als leverancier van gegevensdiensten, bijv. als het gaat om IT-beveiliging
 • De noodzakelijke stappen op uw verzoek, voorafgaand aan het aangaan van een mogelijke overeenkomst.
 • De noodzakelijke stappen om bij vragen, alle door u gevraagde informatie te verstrekken

Mocht er sprake zijn van een geschil tussen een derde partij, zoals uw werkgever en ons, wordt door de wettelijke basis bepaald hoe wij onze wettelijk recht kunnen bepalen, verdedigen en bepleiten.

Toestemming intrekken

Als de verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u het recht uw toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de verwerking van gegevens die voor intrekking van de toestemming overgedragen zijn.

Opslagperiode

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens in een bestand in ons CRM-systeem gedurende de periode dat wij contact hebben met u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt. Het is mogelijk dat wij deze langer bewaren indien dat vereist is voor het beheer van documentatie, contractuele prestaties of in verband met wettelijke eisen.

Gegevens betreffende de documentatie van toestemming voor het ontvangen van promotiemateriaal via e-mail (alleen direct marketing) worden drie jaar na verzending bewaard (conform de regels voor beperking van actie). Dit tenzij andere gegevens in dezelfde communicatie zijn opgenomen die een langere verwerkingsperiode rechtvaardigen voor andere doeleinden, bijv. een wettelijke eis. 

In overeenstemming met wettelijke vereisten verwerken wij deze gegevens zo lang als nodig is om belangen van derden of onze belangen te beheren. 

Verplichting tot verstrekken van informatie

U bent niet verplicht ons de informatie te geven die wij van u vragen. Houd er echter rekening mee dat als u ervan afziet de verlangde informatie te verstrekken, u mogelijk niet in aanmerking komt voor het gebruik van de aangeboden diensten. 

Uw rechten

U heeft bepaalde rechten onder de beperkingen die zijn voorgeschreven in de AVG. Deze rechten zijn onder andere:

 • Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens
 • Het recht om onjuiste informatie te corrigeren
 • Het recht om informatie te laten wissen
 • Het recht om verwerking van informatie te beperken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens

U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit, inclusief de Deens autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen

Wij kunnen ons Privacybeleid in de loop der tijd veranderen. Het bijgewerkte Privacybeleid is van toepassing op het voortgezette gebruik van de website en ons gebruik van persoonlijke gegevens. Wij verzoeken u vriendelijk ons Privacybeleid regelmatig opnieuw te bekijken.

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of het gebruiken van uw rechten, kunt u contact opnemen met Malene Dich, Data Protection Officer, via dpo@kamstrup.com

Kamstrup A/S, Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg