Varme
Fjernvarme
Digitalisering
Energieffektivitet

Dit forsyningsnet
Dit overblik
Din værdi

Du har to muligheder

Enten ser du på jeres forsyningsforretning med en smule åndenød over alle de mange nye krav og udfordringer. Eller også ser du fantastiske muligheder for at skabe ny værdi. Hos Kamstrup har vi bygget en struktureret og inspirerende platform af muligheder op, så det bliver let for dig at tage næste skridt hen imod bæredygtig business. Gennem intelligent måling og data får du fuld gennemsigtighed over DIT forsyningsnet – og håndgribelig viden, der flytter jeres forretning.

Heat Intelligence - Når du ved, hvad der sker i rørene under jorden...

Så kan du:

  • Kortlæg dit varmetab
  • Dokumentér din leverancekvalitet
  • Monitorér din belastning og kapacitet
  • Identificér hvad der stresser dit ledningsnet

Vi introducerer SCADA til fjernvarmedistribution

Der er ingen tvivl om værdien af de data, du får fra dine intelligente målere, men det kræver de rette værktøjer at udnytte den værdi. Kamstrups nye analyseplatform, Heat Intelligence, er et direkte resultat af vores løbende investering i at maksimere den værdi, vores kunder får ud af deres data.

Business casen for digitaliset fjernvarme

Dekarboniseringen af varmesystemerne er ikke længere et spørgsmål om ’hvis’, men rettere ’hvornår’. Med stigende fokus fra alle niveauer i branchen på fjernvarmens potentiale som det værktøj, der kan få det til at ske, er det afgørende at bruge den igangværende positive udvikling som trin på vejen til at gøre digitaliseringen af fjernvarmen til virkelighed.

Vi har kigget nærmere på business casen og optimeringspotentialet i at skifte til fjernaflæste målere.

Din værdi af data

I en forsyningsverden fyldt med buzzwords og kompleksitet, får du her overblik og overskud. Vi har samlet ni konkrete tiltag og gode råd til at få mere værdi af den data, du får ind fra dit forsyningsnet.

Ry Varmeværk Fra antagelse til viden

”Vi ved ikke 100% om det tryk, vi garanterer derude, også er det tryk, forbrugeren som minimum har, hvis vi måler efter. Med tryksensorerne kan vi gå fra antagelse til viden og se, hvilket tryk vi rent faktisk leverer.”

- Flemming Skjødt, driftsleder hos Ry Varmeværk

Affaldvarme Aarhus Nye muligheder med intelligent måling

"Vi lavede en business case for projektet, men allerede nu har resultaterne oversteget vores forventninger. Hvis vi fortsætter med at se den slags resultater, forventer jeg, at investeringen har tjent sig selv ind på måske bare halvdelen af målernes forventede 16 års levetid."

- Erik Brender, projektleder hos AffaldVarme Aarhus
 

Assens Forsyning og Fjernvarme Driftsoptimering, viden og bedre kundeservice med fjernaflæsning

“READy netværksaflæsning har skabt stor værdi – på begge sider af måleren. Forbrugerne får en meget højere service, og vi får mange flere data, vi kan bruge til at optimere vores eget net.”  

- Anne Lyndorff, Teamleder, Assens Forsyning A/S

Aalborg Varme Aalborg Varme digitaliserer fjernvarmen

”Helt grundlæggende handler investeringen i denne teknologi om at digitalisere fjernvarmeforsyningen, og anskaffelsen af de fjernaflæste målere er det naturlige næste skridt for fjernvarmeområdet i Aalborg Kommune” 

- Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern

7 artikler om digitalisering og energieffektiv varmeforsyning

Digitalisering–buzz or business?

Fjernvarmens fortsatte udvikling kalder på digitalisering af alt fra teknologier til arbejdsprocesser 
og analyseværktøjer for at understøtte forsyningsselskaberne i deres 
arbejdsopgaver og beslutninger – men kan digitaliseringen levere det, den lover?

Den nye energivirkelighed

Udfordringerne på energiområdet i dag kræver helt grundlæggende
mere intelligente og energieffektive byer og samfund.

Skift fokus og hæv barren

Integrationen af vedvarende energi og overskudsvarme kræver intelligente energisystemer, 
der spiller sammen på tværs af forsyningsarter. Det intelligente og integrerede energisystem 
fokuserer på høj energieffektivitet med det formål at reducere energitabet.

Behovet for effektivitet

Ved at sikre større effektivitet og bedre udnyttelse af kapaciteten i det eksisterende netværk
kan fjernvarmeselskaber opnå betydelige besparelser, idet de vil kunne udskyde eller helt 
undgå investeringer, der vil binde kapital I mange år frem.

Gennemsigtighed er essentielt

Gennemsigtighed er forudsætningen for høj energieffektivitet
og selve grundlaget for den grønne omstilling. Gennemsigtighed 
kan kun opnås med de hyppige data, som intelligent måling leverer.

At engagere slutbrugeren

Intelligent måleteknologi gør fjernvarmeselskaber I stand til at målrette indsatsen mod den 
uhensigtsmæssige brugeradfærd, og forbrugerne får mulighed for at tage aktiv del i 
at sikre en energimæssigt bæredygtig fremtid

Fremtidens fjernvarme

Banebrydende teknologi og en øget digitalisering vil sammen med den know-how 
og de ambitioner, der findes hos branchens erfarne aktører, løfte fjernvarmen til det næste niveau. 
Fremtiden starter i dag!

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6