Varme
Advanced Metering Infrastructure (AMI)
Digitalisering
Intelligent måling

Energieffektiv varmeforsyning

Fjernvarme i den nye energivirkelighed

Intelligent måling skaber grundlaget for høj energieffektivitet ved at tilføre gennemsigtighed og databaseret viden til fjernvarmen

Den nye energivirkelighed kræver et integreret og intelligent energisystem med fjernvarmen som den naturlige hjørnesten. Men forbedring af energieffektiviteten og omstillingen til vedvarende energikilder og overskudsvarme forudsætter et niveau af gennemsigtighed i fjernvarmesystemet, der kun kan opnås med hyppige og nøjagtige måledata.

Det giver intelligent måling en afgørende rolle som et værktøj til at håndtere udfordringerne i det integrerede energisystem og – lige så vigtigt – som en platform til at udnytte de muligheder, det giver. I dette white paper skitserer vi den nye energivirkelighed og den rolle, fjernvarmen spiller i den sammenhæng. Vi ser nærmere på, hvad der kendetegner det intelligente energisystem, og vi afdækker vigtigheden af effektivitet og gennemsigtighed gennem hele kæden – hele vejen til slutbrugeren.

Til sidst tager vi et smugkig på, hvad der vil påvirke og drive fremtidens fjernvarme. Download din udgave af vores white paper nu og lær mere.

Tid til at skifte fokus og hæve barren

Fjernvarmen er hjørnestenen i et fuldt ud integreret energisystem, hvor efterspørgslen tilpasses den fluktuerende produktion baseret på vedvarende energi og overskudsvarme – men det vil kræve en langt større fleksibilitet end i dag.

Det indebærer, at de tilgængelige energikilder anvendes så effektivt og bæredygtigt som muligt, samtidig med at der skabes ideelle forhold for integrationen af vedvarende energi.

Download vores white paper og lær mere om hvordan højere energieffektivitet går hånd i hånd med lavere temperaturer og mere fleksibel distribution.

Gennemsigtighed skaber nye muligheder

Gennemsigtighed er forudsætningen for høj energieffektivitet og selve grundlaget for den grønne omstilling.

Hvis effektivitetsmålene skal nås, og produktionen køres tættere på grænsen, skal fjernvarmeselskaberne vide præcist hvad der sker i netværket – især ved de kritiske punkter – hele tiden. Den gennemsigtighed kan kun opnås med de hyppige data, som intelligent måling leverer. Intelligente energimålere giver forsyningsselskaberne et detaljeret overblik over distributionsnetværkets aktuelle status, hvilket gør dem i stand til at optimere i realtid.

Med hyppig måleraflæsning helt ned til timeværdier eller endda fem-minutters intervaller, kan forsyningsselskaber overvåge og styre netværket på nye, mere enkle måder. Det giver dem mulighed for at driftsoptimere og minimere spild.  Derudover gør hyppige måledata fra intelligente målere fjernvarmeselskaberne i stand til at identificere og hjælpe slutbrugere, som har brug for vejledning omkring energieffektiv adfærd.

Oplysning kan dermed skabe mere energieffektive slutbrugere, hvilket gavner både dem selv og forsyningsselskaberne.

Sammen driver vi teknologien videre

Det er nu, potentialet for fremtidens fjernvarmesystem skal forløses! Banebrydende teknologi og en øget digitalisering vil sammen med den know-how og de ambitioner, der findes hos branchens erfarne aktører, løfte fjernvarmen til det næste niveau.

Download din udgave af vores white paper og lær hvordan du navigerer under de nye betingelser for en digital varmeforsyning.

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6