Wired Reading

Fjärravläsning av mätare i ett trådbundet M-Bus-system

Snabba och stabila avläsningar med hjälp av ett trådbundet M-Bus-mätsystem

Ett nätverk av värmemätare som är sammankopplade via kablar i ett trådbundet M-Bus-nätverk ger snabb och robust fjärravläsning av mätare.

Trådbunden mätaravläsning med M-Bus lämpar sig särskilt för flerbostadshus där mätarna är placerade relativt nära varandra och i situationer där fjärravläsning via trådlös kommunikation inte är möjlig. Ett trådbundet M-Bus-nätverk kräver minimalt underhåll och genom denna metod kan man samla in och avläsa mätare snabbt

Genom att välja trådbunden nätverksavläsning via READy, säkerställer du att du får optimal batterilivslängd från dina mätare, även om du behöver avläsa data frekvent. Frekventa data bidrar till en bättre plattform för optimering och analys.

Allt detta säkerställer flexibilitet och du kan driva ditt nätverk både snabbt och tillförlitligt.

Att bygga ett trådbundet M-Bus-nätverk

För att kunna avläsa dina mätare via ett trådbundet M-Bus-nätverk måste varje mätare vara utrustad med en M-Bus-modul och vara ansluten till en M-Bus Master-enhet.

M-Bus Master-enheten är enkel att installera och eftersom den är motståndskraftig mot damm, vatten och fukt kan den installeras nästan var som helst. En enkel M-Bus Master kan avläsa upp till 250 mätare och stödja upp till 2 800 m kabel. Ett M-Bus-nätverk kan expanderas till att omfatta 1 250 mätare, med en maximal kabellängd på 14 km. Därmed är nätverkets storlek flexibel och nätverket kan anpassas efter dina behov.

Ett system för både trådbunden och trådlös M-Bus

Med ett READy fjärravläsningssystem kan du avläsa både dina trådlösa mätare och mätare i ett trådbundet M-Bus-nätverk. Med andra ord är READy den ideala lösningen om du vill hålla möjligheterna öppna eller om du har en kombination av olika mätare och behöver ett system som kan avläsa mätare både via en trådbunden och trådlös M-Bus.

Ditt nätverk kan tillhandahålla insikt och kunskap:

  • Identifiera byggnader som påverkar systemet med höga utloppstemperaturer och dålig kylning …och varför
  • Lokalisera mätarinstallationer med fel och manipuleringsförsök
  • Samla effektivt in mätdata och gör uppföljningar
  • Kunddata finns tillgängliga kontinuerligt, vilket gör det möjligt för dig att ge råd och svara på frågor direkt
  • Övervaka och visualisera kundernas förbrukning och förbrukningsmönster

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6