Network Reading

När det krävas tillförlitlig, snabb och flexibel smart mätaravläsning av värmemätare är ett fast nätverk det bästa valet

Din lösning

Automatiserad mätaravläsning via ett fast nätverk med värden varje dag eller varje timme, nätverksoptimering och kundengagemang. Ett fullständigt automatiserat nätverk tillhandahåller effektiv insamling av mätdata.

Genom att ta steget från manuella avläsningar till fjärravläsning eller mobil avläsning kan du få frekventa smarta mätaravläsningar av högkvalitativa data från dina intelligenta mätare. Detta gör att du kan titta på ditt nätverk på ett nytt sätt och använda avläsningarna för mer än bara fakturering.

I praktiken

Fjärravläsning av mätare gör det möjligt för dig att:

  • Hitta optimeringspotential i byggnader
  • Undvika intäktsförlust
  • Säkerställa effektiv fakturering och budgetuppföljningar
  • Säkerställa bättre kundservice

Så funkar det!

Mätaravläsning i ett fullständigt automatiserat fast nätverk

Att samla in mätaravläsningar med jämna mellanrum ökar avsevärt värdet av data. Frekventa data gör att du kan lokalisera oregelbundenheter mer noggrant och de ger dig den transparens som behövs för att du ska kunna optimera ditt nätverk.

Frekvent datainsamling i ett fullständigt automatiserat nätverk skapar även en plattform för dataanalys på nästa nivå och datadrivna optimeringar i realtid av distributionsnätet: lokalisering av värmeförlust, läckage osv.

Ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.

Avläsningar i en kombination av en drive-by-lösning och ett fast nätverk

Med en kombination av en drive-by-lösning och ett fast nätverk, kan du automatiskt avläsa det du vill och behöver, men fortfarande hålla din mobila lösning i drift.

Detta är en särskilt lämpligt lösning för områden med dålig åtkomst eller områden där ditt bolag behöver mer frekventa data och bättre insikt.

Dessutom är denna flexibla lösning ett naturligt sätt att gradvis övergå från en drive-by-lösning till ett fullständigt automatiserat system, utan att behöva ta steget fullt ut direkt.

Ju mer data du har, desto mer värde kan du skapa.

En skalbar drive-by-lösning

En enkel, snabb och billig mobil drive-by-lösning för mätaravläsning för småskaliga projekt
Med våra mobila lösningar för smart mätaravläsning kan du avläsa mätarna snabbt och enkelt i en enda drive-by-session med hjälp av tillförlitlig Wireless M-Bus-datakommunikation. Med en mobil mätaravläsningslösning minskar du tiden som du spenderar på att läsa av mätarna och du undviker fel i och med att mätarna avläses digitalt, utan störningar för dina kunder. Den datakommunikation som används i Kamstrups mobila mätaravläsningslösningar och Kamstrups lösningar med fasta nätverk är densamma, vilket innebär att du när som helst kan uppgradera din mobila mätaravläsningslösning till en lösning med fast nätverk.

Utvidga till större projekt
Den enkla men effektiva mobila/handhållna lösningen för drive-by smart mätaravläsning kan utvidgas till större projekt, eftersom den grundläggande utformningen redan är på plats. Detta är till fördel för utvecklare som bygger i faser, eftersom förbrukardata kan avläsas och användas för avräkning medan nästa faser byggs. Detta säkerställer pågående förtjänster genom hela byggnadstiden. När projektet är fullbordat kan lösningen utvidgas till en fullständigt automatiserad eller hostad nätverkslösning.

Punkt-till-punkt-avläsning med mobilt nätverk

En punkt-till-punkt-lösning använder det befintliga mobila nätverket så att du automatiskt kan samla in data från MULTICAL® 603 och 803. 

Installation av 2G/4G Network module är fri från krångel med ”plug-and-play” och timvärden med exakt tidsstämpling levereras till READy.

Punkt-till-punkt-avläsning fungerar utmärkt antingen som ett tillägg till ett fast radionätverk där vissa mätare finns utplacerade i avlägsna områden, vilket gör dem svåra att komma åt eller om du föredrar en automatisk avläsningslösning utan ansvar för infrastrukturen.

Intelligenta mätare och fjärravläsning

Få fördelarna av intelligenta värmemätare och fjärravläsning och använd värdet av data för att optimera din verksamhet.

Lösningen finns redan. Nu är det upp till dig att ta nästa steg

Danskt bolag digitaliserar fjärrvärme

Det danska energibolaget Aalborg Varme leder vägen genom att investera i ett storskaligt och innovativt fjärrvärmeprojekt med digitalisering och driftsoptimering som primära mål. Investeringen omfattar 38 000 intelligenta värmemätare och ett fullständigt automatiskt system för fjärravläsning från Kamstrup.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Du kanske också är intresserad av...