Vatten
Vattenförlust
Läckagedetektering
Distributionsnät

flowIQ® 2200 hittar orsaken till dubblerad vattenförlust

”Utan flowIQ® 2200 och Leak Detector skulle det ha kostat oss mycket pengar och resurser att hitta denna läcka.”

– Per Møller, Børkop Vandværk

Hittade läcka på 1,3–1,5 m3/h

Halverad vattenförlust

Utmaningen:

Oförklarlig fördubbling av vattenförlust

På Børkop Vandværk är man övertygade om att de bästa resultaten nås med ett bra underhåll. Därför har bolaget sedan 2014 investerat 3,6 miljoner euro i produktionsanläggningen och systematisk renovering av distributionsnätet, som nu bara består av grå PVC-rör och PE-rör.

Resultatet gick inte att ta miste på: en rekordlåg vattenförlust för 2018 och 2019 på 1,6 respektive 1,71 %. Det kom därför som en stor överraskning när vattenförlusten hade ökat till 3,7 % i slutet av 2020.

”Vi kunde inte förklara varför vår vattenförlust plötsligt hade fördubblats. Det fanns inga synliga spår från någon läcka eller rörbrott och det kom heller inte upp vatten genom marken någonstans”, säger Per Møller, driftchef på Børkop Vandværk.

Lösningen:

Leak Detector hittar läcka på ”den sista platsen vi hade letat på”

Tack vare hjälpen från Kamstrup blev Børkop Vandværk medvetna om den ökande ljudnivån från en flowIQ® 2200-vattenmätare med integrerad akustisk läckagesökning och analysprogramvaran Leak Detector. Detta visade på en möjlig läcka i ett område som renoverades så sent som 2018. Området var därför inte det första de tänkte på som ett möjligt problemområde när vattenverket letade efter orsaken till den förhöjda vattenförlusten. Genom att använda lyssningsutrustning hittades läckan cirka två meter från mätarbrunnen: en spricka på 3–4 centimeter i ett PEL-rör.
Upptäck mer
Stäng

Tack vare fyndet fick Per Møller reda på orsaken till den fördubblade vattenförlusten: ”Vattenförlusten hade uppgått till 1,3–1,5 m3 per timme eller 6 000–6 500 m3 per år – vilket förklarar nästan hela ökningen från 2019 till 2020. Bara genom att hitta den här enda läckan har vi nu lyckats minska vår vattenförlust med hälften.”

Svåra förhållanden

Uppgiften att hitta läckan försvårades av att Børkop Vandværk även förser de angränsande vattenverken med vatten. Därför går nattförbrukningen aldrig under 7 m3/h och kan därför inte användas för att upptäcka läckage. Dessutom hade gatan där läckan hittades redan renoverats, och därför tror inte Per Møller att vattenverket hade hittat den själva.

”Vi hittade den här läckan på den sista platsen vi hade tänkt leta på, så den hade varit nästan omöjlig att lokalisera. Utan flowIQ® 2200 och Leak Detector skulle det definitivt ha kostat oss mycket pengar och resurser att hitta den.”

När röret grävdes upp fanns det tydliga tecken på att det hade blivit hopklämt, vilket i sin tur hade orsakat sprickan.

Framgångsrik läckagesökning i plaströr

Per Møller lokaliserade läckan i nära samarbete med Kamstrup, som hade hållit ett nära öga på brusnivåerna. Kamstrup mötte dessutom upp driftchefen på adressen för att tillsammans lyssna på avstängningsventilen och bekräfta läckan efter att vattenmätarens ljudnivåer hade indikerat att något var fel.

Det faktum att läckan visade sig finnas i ett PEL-rör överraskade alla eftersom ljudet från en läcka är svårare att upptäcka i ett rör av plast än i ett rör av exempelvis metall. Att använda akustik för att hitta läckor i plaströr kan därför vara en utmaning. Men analysprogramvaran Leak Detector visade en tydlig utveckling av ljudnivåerna för den aktuella läckan.

Lät för bra för att vara sant

Børkop Vandværk var ett av de vattenbolag som år 2018 var med i utvecklingen och testningen av flowIQ® 2200. Och även om Per Møller var skeptisk till en början är han i dag nöjd med både lösningen och samarbetet med Kamstrup: ”När jag först hörde talas om Kamstrups nya vattenmätare som kunde lyssna sig fram till läckor tyckte jag att det lät för bra för att vara sant. Men vi är jättenöjda med vårt samarbete och stolta över att våra lärdomar kan hjälpa våra kollegor att hitta läckor i framtiden.”

Samarbetet med Kamstrup inleddes redan år 2014 när Børkop Vandværk bytte till MULTICAL® 21-mätare efter att ha upplevt betydande problem med sina tidigare mätare. I dag installerar vattenverket bara flowIQ® 2200.

Ett framtidssäkrat distributionsnät

Vejle kommun har ambitionen att Børkop ska bli dubbelt så stort under de kommande 10–15 åren, vilket återspeglas i de många nya byggprojekten i området. Det är ännu viktigare att såväl pengar som arbetstid spenderas rätt i en stad med växtvärk och bara två personer på vattenverket. ”Nyckeln är att vara förutseende och använda våra resurser där de skapar mest värde. Här hjälper Leak Detector och de nya mätarna oss att använda ljudnivåerna för att upptäcka en läcka innan ett rörbrott inträffar.”

Investeringarna i distributionsnätet och de nya mätarna gynnar också vattenbolagets kunder genom avsevärt högre försörjningssäkerhet, minskad risk för bakteriell kontaminering från läckor eller rörbrott och inte minst minimala vattenförluster.

”Vi är väldigt ambitiösa när det gäller våra vattenförluster – vi vill få ner dem så långt som möjligt. Men det handlar också om att överlämna det bästa möjliga distributionsnätet till nästa generation här på bolaget. Och det är vi på god väg med”, säger Per Møller.

Om projektet:

  • Mätpunkter: 2 400
  • Distributionsnät: Cirka 100 km rör
  • Vattenmätarna MULTICAL® 21 och flowIQ® 2200
  • Mätaravläsning via READy drive-by-teknik
  • Leak Detector
Stäng

”Nyckeln är att vara förutseende och använda våra resurser där de skapar mest värde. Här hjälper Leak Detector och de nya mätarna oss att använda ljudnivåerna för att upptäcka en läcka innan ett rörbrott inträffar.”

– Per Møller, Børkop Vandværk

Läs mer om akustisk läckagesökning

Identifiera och bekräfta potentiella läckage innan de utvecklas till rörbrott. Med akustisk läckagesökning kan du övervaka servisledningar och distributionsnät i ditt försörjningsområde efter eventuella läckor.

Vill du veta mer om Leak Detector?

Ta kontakt med våra experter för att ta reda på om det är rätt verktyg för dina utmaningar relaterade till vattenförlust.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall