Storskalig utrullning av smarta mätare med fokus på detaljerna

Radius, del av Ørsted Group, Danmark

Från början har planering varit nyckelordet för samarbetet mellan Kamstrup och Radius. Samarbetet innefattar utrullning och drift av en miljon fjärravlästa elmätare. Den noggranna planeringen har gjort att projektet hållit både tidplan och budget, trots sin massiva storlek och komplexitet. Redan med ena foten i driftfasen, arbetar Radius nu på att maximera värdet av de stora mängderna mätdata.

Det danska elnätsbolaget Radius har nått slutfasen i norra Europas största smarta mätprojekt och har mindre än en tiondel av mätarna kvar att byta ut. Dock är projektets omfattning inte det enda som gör det speciellt. Tack vare ytterst noggranna förberedelser fortskrider projektet enligt plan när det gäller tid, budget och säkerhet, vilket är tre av Radius främsta framgångskriterier. Detta beror till stor del på den noggranna planeringen, som var en del av Kamstrups erbjudande.

”Nyckeln till ett sådant enormt projekt är planeringen. Mätarna måste levereras i tid, flera olika IT-system måste arbeta tillsammans och hela den fysiska utrullningen måste slutföras innan du besöker en miljon kunder. Allt handlar om planering, planering, planering,” säger Steen Hansen, Senior Manager vid Radius.

Komplexitet tar tid

I och med projektets komplexitet, med många integrationer mellan olika IT-system, var tillräcklig tid avsatt för omfattande tester i början såväl som kontinuerligt genom hela projektet. “Integrationsarbetet har skötts noggrant med deltest, fabrikstest och gemensamma test och vi har haft testansvariga både hos Kamstrup och Radius som har gått igenom allt. Båda parter har haft fullständig förståelse för hur viktigt det är att samarbeta inom detta område,” förklarar Steen Hansen.

IT-systemet är fortfarande det område som kräver mest fokus. “Systemet måste även prestera när vi når en miljon mätare. Det är trots allt det som är syftet med det här projektet: att samla in mätdata från alla elkunder, validera all data och överföra den till den nationella elmarknadshubben som samlar in mätdata för fakturering.”

Projektets omfattning och dess framgång har väckt uppmärksamhet från elnätsföretag runt om i världen. Många är angelägna om att få veta mer om Radius tillvägagångssätt och företaget delar gärna med sig av sina erfarenheter. ”Istället för att lista specifikationer för vår mätar- och kommunikationslösning fokuserade vi på helhetsbilden: de mätdata som vi behöver för att kunna uppfylla kraven från omvärlden. Och Kamstrup presterar faktiskt bättre än det vi kommit överens om i kontraktet,” säger Steen Hansen.

Inledningsvis var planen att 1 500 mätare skulle installeras varje dag – bara det ett ambitiöst mål – men i verkligheten har man kunnat byta upp till 2 500 per dag. “Kamstrup monterar över 40 000 mätare per månad under 20 arbetsdagar. Det är imponerande! Det är något som vi verkligen är stolta över,”

Steen Hansen, Senior Manager vid Radius

2 500 mätare per dag

Inledningsvis var planen att 1 500 mätare skulle installeras varje dag – bara det ett ambitiöst mål – men i verkligheten har man kunnat byta upp till 2 500 per dag. “Kamstrup monterar över 40 000 mätare per månad under 20 arbetsdagar. Det är imponerande! Det är något som vi verkligen är stolta över,” säger Steen Hansen.

Att Radius valde att i anbudsförfrågan göra projektet till en nyckelfärdig lösning inklusive mätdata som tjänst, berodde delvis på insikten om att den enorma logistikuppgiften skulle spela en kritisk roll för en lyckad utrullning. ”Om mätarleverantören plötsligt misslyckas med att leverera, så blir vi stående med 180 montörer på en parkeringsplats och utrullningen skulle stoppas. Den risken får man aldrig underskatta; vi måste ha mätarna färdiga för montörerna och kunderna redo att släppa in dem. Kamstrup klarade verkligen av den utmaningen.”

Nu när utrullningen närmar sig sitt slut har planeringen verkligen lönat sig: alla viktiga milstolpar i projektet har nåtts.

Om norra Europas största smarta mätprojekt

Data ändrar spelplanen

Redan idag samlas timvärden från de första 900 000 mätarna in och Radius börjar fokusera på att utnyttja all lagrad data. “Den stora mängden data ger oss bättre förståelse för belastningen i vårt lågspänningsnät och gör att vi enklare kan hitta strömstöld och hantera fel. Vi kan även hjälpa våra kunder vid avbrott, så att vi kan utföra felsökningar snabbare,” säger Steen Hansen.

En annan mycket konkret fördel med de nya mätarna är att de har inbyggd brytare så att Radius kan frånkoppla och återansluta kunderna på distans. “Ett stort business case för oss att inte behöva skicka ut en anställd till kunden. Idag utför vi mellan 200 och 250 frånkopplingar per månad och lika många återanslutningar, så detta medför avsevärda besparingar. För att inte tala om vår förmåga att snabbt kunna agera när vi får denna typ av uppgift.”

Radius tittar även på en mer intelligent nätplanering genom digitalisering och förbättrade insikter i vad som händer i nätet. Steen Hansen kallar det för “den nya världen”. “Om det t.ex. sker ett uppsving för elbilar, så kan vi använda vår data för att snabbt analysera var man ska vidta åtgärder först, identifiera okända flaskhalsar och eventuellt distribuera lasterna. På så sätt kan vi fokusera våra insatser och rikta våra investeringar till att bygga ut elnätet.”

Mer data leder också till nya möjligheter för kundorienterade initiativ, vilket är ett område som förväntas utvecklas mycket de närmaste åren. “Tidsdifferentierade tariffer kommer att göra det möjligt för oss att flytta en del av förbrukningen till låglastperioder och därmed balansera belastningen. Detta är en av de saker som vi tittar på nu baserat på de många möjligheterna och den stora datamängden som vi får genom de nya mätarna.”

Och om kunderna är tillräckligt motiverade att utjämna sin förbrukning kommer det att innebära stora fördelar för Radius i egenskap av nätbolag. “Vi kommer kanske att helt kunna undvika kapacitetsförstärkningar eller åtminstone senarelägga vissa investeringar. Detta förändrar spelplanen totalt och innebär stor potential för optimering.”

Radius får:

  • Mätdata levererat under strikta SLA-krav enligt avtal
  • Kamstrups smarta mätsystem OMNIA med smarta elmätare och meshradio/P2P-kommunikation
  • Integration med MDM-system, ERP-systemet SAP, arbetsordersystem och kundportal
  • Fullständig installation av mätare och infrastruktur, inklusive planering och kundtjänst till nätkunderna
  • Fullständig IT-installation och konfigurering med extra säkerhet
  • Outsourcad drift (metering-as-a-service) till 2035