Elektricitet
Smart mätning
Advanced Metering Infrastructure (AMI)

Nyckelfärdigt leveransprojekt för en smart mätningslösning

Nyckelfärdigt leveransprojekt, AMI system, intelligent grid

Sverige, Göteborg Energi

Första OMNIA® e-meter installerad

Kamstrup kommer tillsammans med sina partners Avance Metering, Eltel och Telia att leverera en komplett, nyckelfärdig smart mätningslösning, inklusive byte av 275 000 elmätare i ett projekt för Göteborg. Framtidssäkra och högkvalitativa produkter, en stark lokal närvaro och samarbete med rätt partners säkrade Kamstrups vinst i upphandlingen för Sveriges näst största stad.

Samarbete och gemensamma mål har varit nyckeln till framgång i mätarbytesprojektet

Anders Tjernberg, huvudprojektledare för mätarbytesprojektet hos Göteborg Energi, betonar vikten av att dela ett gemensamt mål för att säkerställa projektets framgång. Han understryker även behovet av ständiga förbättringar och effektiv kommunikation för att minimera fel och maximera resultatet av projektet, där hela 20 000 elmätare byts varje månad.

En framtidssäker lösning

Elnätsföretag förbereder sig för framtida utmaningar som distributionsnätet står inför, som elbilar, lokal elproduktion och en ökning av den allmänna elektrifieringen av samhället. Förändringar som har en stor inverkan både på efterfrågan på effekt och elenergi, men också kvaliteten på den levererade elen. Med sin nya lösning vill Göteborg Energi skapa insikt som stödjer både en hållbar energiförbrukning och som hjälper till att möta framtida utmaningar.

”Med Kamstrup har vi nu en partner med många års erfarenhet i branschen. Kamstrups lösning kommer att hjälpa oss att uppfylla de nya funktionskraven för elmätare, säkra att vi kan bibehålla vår höga leveranssäkerhet och inte minst att våra kunder får en positiv upplevelse under mätarbytet”, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB och affärschef för elnät/gasnät på Göteborg Energi.

Förberedelser för framtida lagstiftning

Ett annat viktigt område för Göteborg Energi var de nya reglerna och föreskrifterna som kommer att träda i kraft 2025. Föreskrifterna inkluderar:

 • Registrering av aktiv energi varje timme
 • Detaljerade timdata gör det möjligt för Göteborg Energi att effektivisera sina investeringar i distributionsnätet och spendera mindre på underhåll.

 • Kundgränssnitt
 • Lösningen låter nätkunderna ta kontroll över sin energiförbrukning och minska miljöpåverkan. Detta kräver en mätare med rätt komponenter och programvara, men även ett IT-system som säkert kan styra kundgränssnittet.

 • Fjärrinsamling av mätdata
 • Lösningen gör det möjligt för Göteborg Energi att överföra större mängder data för att stödja bättre kundservice, riktat underhåll av distributionsnätet och faktabaserad nätplanering.

 • Fjärruppdatering av programvara, inställningar och kontroll av mätarens brytare
 • Alla mätare i lågspänningsnätet ska uppfylla dessa krav innan 2025.

Om projektet

 • Leverans och driftsättning av 275 000 smarta elmätare med efterföljande support, underhåll och utveckling.
 • Ingen installation eller underhåll av extra hårdvara i fält krävs i och med användningen av NB-IoT-kommunikation.
 • Banbrytande teknologi – möjlighet till uppdatering och tillägg av nya funktioner i mätarna i framtiden.

Förbättrade kundrelationer och ett starkare varumärke

Göteborg Energi strävar alltid efter att förbättra relationen med sina kunder, inte minst för att bolaget ägs av Göteborgs stad och därmed i slutändan av sina nätkunder. Kundnöjdheten kommer att utvärderas kontinuerligt i samband med mätarbytesprojektet. Med den nya lösningen kommer de även att kunna koppa sin utrustning för smarta hem till mätaren och därmed få en bättre förståelse för hur de förbrukar energi. Genom att hjälpa till att skapa förutsättningar för en effektivare energiförsörjning kommer projektet också att stödja målet att göra Göteborg till en mer attraktiv stad att bo och arbeta i.

Med högkvalitativa mätare följer högkvalitativa data. Genom ett överlägset mätområde som överstiger branschstandard och hög mätnoggrannhet ger de nya mätarna Göteborg Energi perfekta förutsättningar för avancerade analyser och nätoptimering i valfritt analysprogram.

Bolaget kommer även att kunna se var och när risken för strömavbrott är förhöjd när data från mätarna indikerar att en nätkomponent behöver underhåll eller att en kabel utnyttjas för mycket, vilket kan leda till kortare livslängd. Med denna information kan bolaget öka sin leveranskvalitet och optimera användningen av komponenterna i lågspänningsnätet under hela deras livslängd, med positiv inverkan både på ekonomi och miljö.

Huvudpunkter från Göteborg Energi

En tro på partnerskap, produkter och dokumenterade meriter

Tillsammans med Eltel Networks kommer Kamstrup att hantera installationen av 275 000 smarta mätare. De två företagen har god erfarenhet av stora mätarbytesprojekt, t.ex. från Radius-projektet i Köpenhamn. Den stora utrullningen kommer att genomföras under 2023 och 2024.

Lösningen är baserad på Kamstrups senaste teknologi inklusive nya OMNIA e-meter med integrerad NB-IoT-kommunikation. Partnerskapet mellan Kamstrup och Telia innebär att Göteborg Energi kan utnyttja Telias befintliga mobilnät istället för att behöva montera och underhålla extra kommunikationsutrustning i staden, t.ex. i och på byggnader eller på hustak. Data från mätarna kommer att levereras till Göteborg Energis verksamhetssystem med en integrerad programvara i samarbete med Avance Metering.

Du kanske också är intresserad av...