Västerbergslagens Elnäts nya mätare och systemlösning kommer att säkerställa effektiv datainsamling, vilket kommer att utgöra grunden för en optimerad nätverksdrift, förbättrad kundservice och bättre beslutsunderlag för investeringar.

När Västerbergslagens (VB) Elnät började leta efter ett nytt mätsystem var det huvudsakligen för att säkerställa efterlevnad av framtida krav på elmätare. 

Men det omfattande arbete och de resurser som krävs för att implementera ett komplett mätsystem för smarta elnät inklusive 27 000 fjärravlästa elmätare och avancerade analyser är också en strategisk investering. 

Investeringen kommer att säkerställa bolagets leveranskvalitet och övergripande verksamhet idag och men även i framtiden.

Nya mätare. Nya möjligheter
Förutom att leverera timvärden kan de nya mätarna mäta elproduktion och spänningskvalitét i elnätet, de kan dessutom registrera avbrott i elförsörjningen. 

Det verkliga värdet av den nya lösningen är kunskapen som bolaget kan extrahera ur mätdatan. Bo Sörberg, vd för VB Elnät AB, förklarar: 

”Att mäta är att veta, men mätdata måste filtreras och presenteras på ett vettigt sätt för att man ska få ut mesta möjliga ur systemet.”

”Systemet kommer förutom mätvärdesinsamling att användas till att optimera nätdriften, öka tillgängligheten samt för att ge beslutsunderlag för nätinvesteringar.”

– Bo Sörberg, vd för VB Elnät 

Värdet av data

För VB Elnät har det alltid varit ett viktigt mål att leverera kundservice på högsta nivå. Den nya smarta mätningslösningen kommer ytterligare stödja deras ambition att utmärka sig inom området. 

”Mätdata skall bl. a. användas till att underlätta för driftoperatörer att ta rätt beslut vid driftstörningar och snabba upp felsökningen. Möjligheten att samla in elkvalitetsparametrar ger också en snabbare hantering vid en första analys av upplevda störningar hos kund som därmed kan utföras direkt från kontoret”, säger Bo Sörberg.

Med analyser och nätstationsövervakning i samma system som mätaravläsning möjliggör inte bara ett bättre utnyttjande av infrastrukturen utan öppnar också upp för fler analysalternativ som ger detaljerad insikt och transparens i elnätet. 

Som ett resultat förväntar sig Bo Sörberg ett flertal nya möjligheter för förbättring och optimering:
”Systemet kommer förutom mätvärdesinsamling att användas till att optimera nätdriften, öka tillgängligheten samt för att ge beslutsunderlag för nätinvesteringar.”

”Genom att exempelvis installera de nya elmätarna i nätstationerna, kommer vi att kunna få den nödvändiga kunskapen om kapacitet, belastning och mycket mer,”

säger Bo Sörberg 

Sökes: nyckelfärdig lösning och partner inom smart mätning

I sitt sökande efter en komplett lösning för smarta elnät betonade VB Elnät särskilt sitt behov av en tillförlitlig och långvarig partner. 

”Kamstrup hade den bästa lösningen vid utvärderingen av upphandlingen kring ett nytt mätinsamlingssystem och uppfyllde bäst våra förväntningar utifrån de krav vi ställt”, säger Bo Sörberg.

Idag när projektet har gått in i sin andra halva har såväl produktkvaliteten som samarbetet och projektledningen uppfyllt alla förväntningar. ”Samarbetet har fungerat bra med Kamstrup som tagit det övergripande ansvaret för att se till att projektet uppfyller våra krav och förväntningar på största allvar.”

Ett forum för utbyte av idéer
Under hela projektet har Kamstrup genomfört flera seminarier med VB Elnät för nyckelaktörer från båda företagen. 

Förutom att projektet går enligt plan och att alla önskemål, frågor osv. behandlas inom rimlig tid utgör workshopparna också ett tillfälle för inspiration och samskapande.

Detta säkerställer att slutresultatet blir precis vad bolaget både önskar och behöver. Bo Sörberg förklarar: ”Tankar och idéer utbyts genom workshopparna. Det är en plats där våra förväntningar och önskemål är ett viktigt underlag för att säkerställa att systemet utvecklas på det sätt som gynnar oss mest.”

Förberedd för framtida utmaningar

Den sista av de nya mätarna förväntas bli installerad i slutet av 2018. Bo Sörberg förutspår att om man ser längre in i framtiden och de utmaningar som den medför, så kommer VB Elnät att gynnas ytterligare av investeringen i deras nya smarta mätningslösning:

”I framtiden kommer decentraliserad småskalig produktion och laddning av t.ex. elbilar att bli en del av vardagen. För att möta dessa behov kommer vi att behöva stöd för att dimensionera nätverket rätt och göra investeringar där de är som mest användbara. Genom att exempelvis installera de nya elmätarna i nätstationerna, kommer vi att kunna få den nödvändiga kunskapen om kapacitet, belastning och mycket mer.”

Dessutom kan programvaran i mätarna uppgraderas via fjärruppkoppling vilket gör dem lätta att anpassa till framtida krav, vilket var en viktig funktion för VB Elnät enligt Bo Sörberg.

Om projektet:

En komplett OMNIA-lösning inklusive elmätare

  • Antal mätpunkter: 27 000 st
  • Projektleverans: Projektledning, planläggning, IT-installation, systemintegration och support, installation av mätare och nätverkskomponenter, implementering och kvalitetssäkring av radionätverk.
  • Installationen genomförs tillsammans med Vattenfall Services Nordic AB
  • Projektperiod: augusti 2016 – december 2018