Värme
Fjärrvärme
Analyser
Föråldrad infrastuktur

Heat Intelligence hjälper Aars att minska sin värmeförlust

”Med Heat Intelligence kan vi prioritera byten av rör baserat på var dess kommer att göra mest nytta och ge valuta för pengarna.”

- Aars Fjernvarme, Kasper Neve

Från 200 till 16 rundgångar

Den årliga värmeförlusten minskade med 7,8 MWh per kund

Utmaningen:

Rör som presterar dåligt leder till värmeförlust

För att optimera användandet av värme har Aars Fjernvarme som mål att hellre renovera än att reparera. Genom att byta ut rör som presterar dåligt kan man minska risken för rörbrott och sänka temperaturen i distributionsnätet. Utmaningen har varit att utvärdera och prioritera var man ska agera först, eftersom åldern på rören inte nödvändigtvis säger något om deras skick, utan kan bero på flera, kanske okända faktorer. Hittills har bolaget saknat de verktyg som krävs för att fastställa vilka rör som behöver bytas ut och när.

“Vi kan helt enkelt inte byta ut 50 km rör på en gång. Den stora utmaningen är att ta reda på var prestandan är lägst jämfört med vad den borde vara,” säger Kasper Neve, ingenjör vid Aars Fjernvarme.

Lösningen:
Heat Intelligence preciserar problemrör innan det är för sent

Analysverktyget Heat Intelligence kombinerar data från värmemätarna med fakta om rören, inklusive längd, mått och isolering för att beräkna temperaturer, flöden och avvikelser. Analysverktyget hjälpte Aars att minska antalet rundgångar avsevärt, sänka returtemperaturerna med 1,5oC i vissa områden och minska den årliga värmeförlusten med 7,8 MWh per kund i ett lågpresterande område.
Upptäck mer
Stäng

Hur kan Heat Intelligence hjälpa till att optimera värmen genom distributionsnätet?

Tack vare Heat Intelligence kan Aars nu prioritera sina renoveringsinsatser baserat på var behovet är störst. Enligt Kasper Neve är det jämförelsen mellan det aktuella tillståndet och beräkningsmodellens förutsägelser som gör Heat Intelligence till ett värdefullt verktyg i det dagliga arbetet.

Från 200 till 16 rundgångar

Kasper och hans team fokuserade på rundgångar, en vanlig källa till värmeförlust och ökad returtemperatur. De misstänkte att de flesta rundgångar i distributionsnätet var onödiga och identifierade platser där tilloppstemperaturen var högre än den borde vara.

”Analysverktyget kunde identifiera platser med rundgångar där tilloppstemperaturen var högre än den borde vara enligt beräkningsmodellen,” säger Kasper.

Temperaturavvikelserna orsakas ofta av en rundgång nära mätaren. Här kunde bolaget testa behovet av varje rundgång genom att stänga av den — vilket innebar att man kunde minska antalet rundgångar från ungefär 200 till 16. Som ett resultat av detta kunde man sänka returtemperaturen med upp till 1,5 °C i vissa områden, samtidigt som man kunde sänka tilloppstemperaturen.

7,8 MWh lägre årlig värmeförlust per kund

Heat Intelligence hjälpte även Aars att identifiera ett område i distributionsnätet som presterade dåligt. Temperaturavvikelserna i detta område visade att temperaturen som levererades till kunderna var betydligt lägre än förväntat.

Detta orsakades av våt isolering i de gamla servisledningarna efter flera års diffusion inifrån plaströren. Med Heat Intelligence kunde Kasper Neve se exakt vilken dag varje rör bytts ut. En jämförelse av tilloppstemperaturerna innan och efter renoveringen visade en ökning på upp till 10 °C och en minskning i den årliga värmeförlusten på 7,8 MWh per kund.

10 °C oväntad värmeförlust i några mätare

Aars utvärderade även om det är värt att investera i att byta ut servisledningar i vissa områden tidigare än planerat. Det fanns i synnerhet en adress som visade en värmeförlust på 10 °C mer än förväntat från vägen in till huset. Genom att byta ut servisledningen kunde bolaget leverera 10 °C mer till kunden utan att behöva producera mer värme.

När man kontrollerade röret visade det sig att den massiva värmeförlusten berodde på en genomblöt isolering orsakad av flera års diffusion inifrån plaströret. Kopplingen, skarven och det yttre höljet var i perfekt skick och det fanns inget vatten utanför plaströret.

Enligt Kasper Neve kunde man inte ha upptäckt problemet utan Heat Intelligence. “En drönare kan säga något om faktiska rörbrott men den kan inte visualisera vilka områden som är i sämst skick. Termografi säger inget om tillståndet på rören eftersom markförhållandena och djupet påverkar den termografiska bilden mer än dålig isolering.”

Stäng

“Dåliga servisledningar hindrar oss från att sänka temperaturerna, men med Heat Intelligence vet jag var jag ska börja.”

- Aars Fjernvarme, Kasper Neve

Titta närmare på Heat Intelligence

Lokalisera värmeförlust, övervaka lastkapacitet, identifiera påfrestningar i distributionsnätet, dokumentera leveranskvalitet med mera.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6

Liknande kundfall