Analyseværktøj til intelligent vandmåling

Water Intelligence & Incidents

Udnyt den fulde værdi af dine målerdata

Data fra dine intelligente målere kan bruges til meget mere end præcis fakturering. Udfordringen har indtil nu været at udnytte det fulde datapotentiale, men med de rette værktøjer kan du gøre lige præcis det og omdanne dine måledata til viden, du kan handle på.

Kamstrups analyseplatform til vandforsyningsselskaber består af disse to systemer: Water Intelligence og Incidents. 

Med dem kan du nemt gå fra forestillingen om ”Hvad nu hvis” til viden om ”Sådan gør jeg...”. 

Dine målerdata organiseres, visualiseres og analyseres automatisk, så du får et samlet overblik over dit distributionsnetværk og den viden, du skal bruge til at målrette din indsats effektivt.

Water Intelligence

Omdan rådata til værdi og overblik

Water Intelligence giver dig et unikt overblik over dine forskellige distrikter med detaljeret information om vandtilførslen, forbruget og vandspildet. Du kan følge udviklingen tæt, målrette din indsats og reagere med det samme, når vandspildet øges i et område.

Et komplet overblik over vandspildet i dit netværk

Et kort over dit forsyningsområde sikrer et konstant overblik over vandspildet i hele dit netværk. Intuitiv farvekodning af dine distrikter viser områdernes status, baseret på de grænser for acceptabelt vandspild, du har defineret på forhånd. Det giver dig mulighed for at målrette din lækageovervågning, så du kan reagere i løbet af timer i stedet for dage. 

Kontinuerlig overvågning og daglige vandbalancer gør det også muligt for dig at følge udviklingen og opdage mindre lækager, inden de udvikler sig til større brud.

Detaljeret indsigt i hvert enkelt distrikt

For hvert af dine områder kan du dykke ned og få et detaljeret indblik i den leverede og forbrugte volumen samt vandspildet.

Vælg og skift mellem visninger baseret på data fra de sidste 24 timer, de sidste 7 dage, den sidste måned, eller angiv den præcise periode, du ønsker at undersøge nærmere.

Den detaljerede visning giver dig mulighed for at følge vandspildet i et område, og ofte vil du også kunne udlede årsagen til vandspildet. Hvis du også har adgang til Incidents-systemet, kan du desuden opsætte alarmer, så du automatisk får besked, hvis vandspildet i et område overskrider en grænse, der er defineret på forhånd.

"Når vi i fuldt omfang kan udnytte data til at indkredse, hvor der kan være et vandtab, som ikke skyldes et problem ude hos forbrugerne, så betyder det både besparelser og lettelser i arbejdet."

Anne Lyndorff Hovmøller, Assens Vandforsyning.

Beat the leak

Uafregnet vand (NRW) er en stor udfordring for forsyningsselskaber verden over. For at komme lækagerne til livs og reducere vandspildet er du nødt til at vide, hvad der rent faktisk sker i dit distributionsnetværk.

Og med den rette viden på rette tidspunkt vil din kamp for at reducere NRW og vandspildet blive både lettere og mere effektiv. Intelligent måling oplyser dit distributionsnetværk og giver dig mulighed for at lokalisere forskellige typer af NRW og reducere dit vandspild. 

Se vores video, og find ud af, hvordan intelligent måling kan være et effektivt værktøj i kampen mod lækager.

Incidents

Incidents holder konstant øje med dit distributionsnetværk – så du ikke behøver at gøre det. Du får en effektiv håndtering af events og information om de forskellige digitale hændelser i dit distributionsnetværk, der kræver din opmærksomhed, såsom lækager, tørre målere, manipulationsforsøg med mere. 

Hold øje med dit netværk – selv når du ikke kigger

Incidents giver dig et komplet overblik over de forskellige digitale hændelser i dit distributionsnetværk – og værktøjerne til at prioritere og håndtere dem. 

Alle hændelser vises på et kort, så det er nemt for dig at holde dig opdateret omkring dit distributionsnetværks aktuelle status og prioritere, hvilke hændelser der skal håndteres. Du kan opdage uregelmæssigheder tidligere, håndtere dem hurtigere og reducere følgeskaderne.

Hændelser omfatter alarmer, notifikationer og infokoder fra understøttede intelligente målere, sensorer og pumper. Hændelser kan endda også inkludere alarmer genereret fra Water Intelligence, hvis vandspildet i et af dine områder overstiger grænser, der er defineret på forhånd.

Incidents giver dig de værktøjer, du skal bruge for at håndtere hændelser i dit distributionsområde

Du kan tildele hændelser til medlemmer af dit team til nærmere undersøgelse, og en ”anerkendelses”-funktion sikrer, at alle hændelser håndteres.

Der kan tilføjes kommentarer til de forskellige hændelser for at sikre, at vigtige informationer deles, gemmes og let kan tilgås, hvis der er brug for det senere. 

Du kan også ”pause” en hændelse, hvis dine undersøgelser viser, at hændelsen er falsk positiv. Det sikrer, at du kan fjerne irrelevante hændelser, undgå informations-overload og få et tydeligt overblik over de hændelser, der kræver din opmærksomhed.

Du er i kontrol
For at sikre, at du kan reagere, så snart der sker en kritisk hændelse i dit distributionsnetværk, såsom et stort brud, kan du opsætte alarmer og modtage notifikation i form af en e-mail eller en sms. Du bestemmer, hvor alvorligt hændelser skal prioriteres, og du kan sortere dem efter alvorsgrad, type, tidspunkt, aktiv eller historisk og efter, hvorvidt de er blevet ”anerkendt”. Du kan endda opsætte en permanent overvågning af strategisk vigtige målere og lave forskellige regler for, hvordan du ønsker at modtage notifikation i tilfælde af forskellige typer af hændelser.

Det sikrer, at du kun modtager information om relevante hændelser, og at du kan føle dig forvisset om, at dit distributionsnetværk overvåges, også når du ikke selv holder øje.

Sådan påvirker måleraflæsning værdien af dine data

Hyppige måleraflæsninger øger den potentielle værdi af dine målerdata. 

Både Incidents og Water Intelligence kan anvendes af forsyningsselskaber, der aflæser deres målere via READy Mobilaflæsning eller et READy Netværk. Baseret på drive-by-aflæsninger hver anden måned kan de understøtte dig i dine beslutninger i det daglige. Men jo oftere du aflæser dine målere, desto mere værdi vil du også kunne indfri i forhold til optimering af din drift og reducering af NRW og vandspild.

Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.