Varme
Fjernvarme
Energieffektivitet
Målerhåndtering og databehandling

Data skaber værdi for forsyning, forbrugere og by

 
Ved at bruge timeværdier fra intelligente målere til at optimere deres drift og forretning har Næstved Fjernvarme sænket deres fremløbstemperatur 10 grader, returtemperatur 5 grader og ledningstab 8%. Forsyningen forventer, at der er meget mere at hente til trods for, at deres oprindelige business case ikke inkluderede værdien af data.
 
Næstved Fjernvarme var blandt de første i Danmark med et fjernaflæst målersystem. Men systemet var ustabilt, der var mange fejl, og data blev kun brugt til afregning. ”Vi brugte al vores tid på at få systemet til at virke fremfor at udnytte data til optimering,” fortæller Jens Andersen, direktør hos Næstved Fjernvarme. Da forsyningen i 201x skulle udskifte en stor del af målerne, beregnede de omkostningerne over 12 år ved at fortsætte med deres gamle målere eller investere i ny teknologi og udskifte hele målerparken. ”Vi kunne se en rigtig god business case i et clean cut.” 
 

En stærk business case

 

Valget faldt på Kamstrup af flere grunde. ”Set over den 12-årige periode, som var batterilevetiden og med reverificering af målerne, havde Kamstrups løsning den laveste TCO. Og skulle vi videreudvikle vores løsning, så var Kamstrup den rigtige samarbejdspartner,” siger Arne Ulstrup, kundechef og ansvarlig for målerparken. Den første nye måler blev installeret i august 2015 og den sidste knap 10 måneder senere. Det var et bevidst valg for at sikre, at forsyningen hurtigst muligt kom i gang med at realisere business casen – som oprindeligt ikke inkluderede udbyttet fra datadrevet optimering, fortæller Jens Andersen. 

”Business casen var baseret udelukkende på hardware og vedligehold af infrastrukturen. Vi havde slet ikke medregnet gevinsterne fra at arbejde med vores data.” Det var nemlig svært på forhånd at sætte en pris på værdien af data. ”Dét vi kunne sætte kroner og ører på, var hardwaren og al den tid, vi vidste, vi brugte på at rette fejl.” Forsyningen var dog ikke i tvivl om, at de med hyppigere data kunne udnytte deres ressourcer bedre: ”Vores mantra er ’Rigtige data til tiden’. For uden dem kan vi ikke træffe de rigtige beslutninger,”

 

Næstved Fjernvarme har arbejdet effektivt og målrettet med hyppige data direkte fra intelligente målere

 
 

Ejendommens varmemester

 

Næsten samtidigt med de nye målere, introducerede Næstved Fjernvarme en ordning, der gav kunderne mulighed for at leje en vekslerunit inkl. service. Det nødvendiggjorde en ændring i kundeafdelingens kompetencesammensætning. ”Vi begyndte at bruge vores tid anderledes og kom pludselig meget tæt på vores kunder. Resultatet var dels udskiftning af kompetencer og dels tilførsel af yderligere ressourcer,” fortæller Jens Andersen. 

Forsyningen har i dag ejerskab over 2000 installationer og en ambition om at eje samtlige installationer i nettet inden for 10 år. Arne Ulstrup gætter på, at 75% af installationerne i den tidligere infrastruktur var værd at optimere på – der var bare ingen krav derom. ”Kan vi bruge data til at løfte de dårligste kunder i fjernvarmenettet, så kan vi køre mere effektivt. Dét er værdiskabende – for os, vores kunder og for Næstved.”

I dag arbejder 2½ mand med energioptimering af den enkelte kundes fjernvarmeunit ud fra et dagligt ark der viser belastningsgraden. ”Man kan se vores biler hele tiden rundt i byen, hvor vi er ude at skrue, justere og rådgive vores kunder om deres muligheder og vores lejeordning. På den måde tager vi ansvar og bliver egentlig ejendommens varmemester.” Ifølge Jens Andersen resulterer dén indsats i tre ting: ”Kunden slipper for motivationstariffen, og vi reducerer vi ledningstabet. Men den største gevinst er meget mere kapacitet i ledningsnettet. Vi kan altså optage flere kunder uden at skulle opdimensionere hovedfærdselsåren.”

 

Meget mere at hente

 

På baggrund af hyppigere målerdata, har Næstved Fjernvarme skabt tydelige resultater. ”Vi har sænket returtemperaturen 5 grader og har i store perioder af året sænket fremløbstemperaturen med op til 10 grader. Allerede nu har vi derfor reduceret vores ledningstab med 8%, og vi forventer at nå op på 10%. Derudover har mange kunder sparet op til 10% på deres varmeregning,” fortæller Jens Andersen.

Den økonomiske gevinst ved driftsoptimering kan også mærkes hos forsyningen. ”I dag får ingen af vores kunder over 75 grader, så vi skal bruge langt færre kubikmeter vand. Derudover er 10% mindre ledningstab alene DKK 1 mio. i omkostninger om året helt uden at røre ved aktiverne i jorden. Det kommer automatisk gennem temperatursænkningen. Og vi er slet ikke færdige endnu.” Udover deres 10 temperaturmålepunkter ude i distributionsnettet arbejder de på at integrere 50 prioritetsmålere, som leverer data ned til hvert 96. sekund. I SRO-systemet kan de sikre endnu bedre styring af temperatur og flow i distributionsnettet og øge energieffektiviteten. 
Forsyningen forventer desuden at spare et engangsbeløb på DKK 1-1,5 mio. som følge af energibesparelser. ”Vi har ikke lavet det endelige regnestykke, men ud fra resultaterne indtil nu, er business casen endnu bedre, end vi havde regnet med.”

 

“I dag kigger vi på vores målerdata, og når vi sammenligninger 50 år gamle stikledninger med nogle, der er 20 år yngre, så er der ikke større varmetab i dem. Vi kunne derfor udskyde udskiftningen af en række stikledninger og bruge de ressourcer andre steder.”

Jens Andersen, direktør hos Næstved fjernvarme

 
 
 

Hver dag bedre end i går

 

Arbejdet med at sikre at kunderne får præcis den temperatur, de har brug for, rykker ved hæderkronede principper om hellere at levere for meget end for lidt. ”Vi ved, at forsyningssikkerhed er det vigtigste for 90% af vores kunder. Det skal vi respektere. Men vi skal også arbejde hver dag på at gøre det lige en spids bedre end i går,” siger Jens Andersen.

Samme ambition gælder for vedligeholdelsen af forsyningens ledningsnet, som tidligere primært var baseret på alder. ”I dag kigger vi på vores målerdata, og når vi sammenligninger 50 år gamle stikledninger med nogle, der er 20 år yngre, så er der ikke større varmetab i dem. Vi kunne derfor udskyde udskiftningen af en række stikledninger og bruge de ressourcer andre steder.” Ud fra målerdata har forsyningen også reduceret antallet af omløb i nettet fra 131 til 10.

 

”Vi sælger ikke fjernvarme”

 
I en tid hvor individuelle varmepumper gør sit indtog hos mange forbrugere, er de ikke bekymrede hos Næstved Fjernvarme. De arbejder nemlig aktivt på at ændre på fjernvarmens ry for at være usynlig. ”Vi har ikke haft tilslutningspligt i 8 år. Vi sælger fjernvarmen ind i nye områder på, at vi kommer med hele løsningen inklusiv leje og service af en unit.” Ifølge Jens Andersen handler det om den risikoprofil, de har valgt. ”Vi skal turde tage dialogen direkte med vores kunder. De kan jo pille unit’en ned igen. Det er den risiko, vi løber. Men det er også en risiko ikke at gøre noget. Vi skal leve op til forsyningssikkerheden. Men hvis vi skal forblive relevante, skal vi tilbyde andre services også. Vi sælger ikke fjernvarme. Vi sælger komfort.”
 

Om projektet:

 
  • Antal målepunkter: 5200
  • READy netværksaflæsning
  • Varmemålere aflæst med Wireless M-Bus
  • Længde af distibutionsnet: ca. 150 km
 

Du er måske også interesseret i ...