Varme
Digitalisering
Fjernvarme

Digitalisering giver målbare resultater

Assens Fjernvarme, Danmark

Fjernaflæste målere, hyppige data og målrettet dataanalyse har betydet, at Assens Fjernvarme har sænket temperaturen i nettet med 6-8 grader. Forsyningen har indtil videre reduceret den årlige varmeproduktion med 2,5% og ledningstabet med 12%. Og ifølge direktøren er det kun begyndelsen.

Da Assens Fjernvarme i 2013 besluttede sig for at investere i intelligente varmemålere og en fjernaflæst netværksløsning, var digitalisering for mange stadig et buzzword, og ingen kendte den konkrete værdi af dens potentiale. Forsyningen havde dog en klar forestilling om, at hyppigere måledata ville give bedre optimeringsmuligheder. De gik derfor fra halvårlige aflæsninger til timeværdier – selvom de i starten var usikre på, hvordan de skulle håndtere og udnytte de store mængder data.

”Vi vidste ikke helt, til hvad og hvordan vi skulle bruge de mange data, men vi forventede, at vi ville kunne få mere viden om afkøling og yde bedre service til vores kunder,” siger Marc Roar Hintze, Adm. Direktør hos Assens Fjernvarme. I dag har den øgede digitalisering skabt en række målbare resultat.

 

Datadreven driftsoptimering

Første etape af arbejdet med at udnytte de mange data var optimering af ledningsnettet. Forsyningen har helt konkret været i stand til at sænke fremløbstemperaturen markant. Tidligere blev den fastsat efter de forbrugere, der lå længst væk, hvilket betød en højere temperatur end nødvendigt. I dag optimeres den ud fra, hvad der sker ude i nettet.

”Da alle målerne kom op at køre, stod vi over for en mur af data. Men med de værktøjer, vi fik fra Kamstrup, kunne vi pludselig se på timebasis, præcis hvad temperaturen var rundt i hele nettet. På baggrund af vores løbende digitalisering af driften har vi faktisk kunnet sænke fremløbstemperaturen 6-8 grader.” Forsyningen har også været i stand til at fjerne de langt over 100 omløb, de havde ude i nettet.

”Ved at optimere vores drift af nettet har vi indenfor de seneste par år sparet 2.500-3.000 MWh – altså ca. 2,5% – og reduceret ledningstabet med 12%,” forklarer Marc Roar Hintze. ”Vores data har simpelthen gjort os klogere på vores hundrede kilometer ledningsnet, og på hvad der reelt sker derude, når vi f.eks. sænker temperaturen. Selv om vi har ansatte med både 10, 20 og 30 års erfaring, har vi ikke tidligere haft fuldt overblik over konsekvenserne af at lave sådan nogle ændringer.”

I alt har driftsoptimeringen af nettet resulteret i en besparelse svarende til DKK 245 per husstand. Og forsyningen forventer at hente endnu mere, når de inden længe går i gang med næste trin: ”Besparelserne indtil nu er skabt ved at kigge på mængden og temperaturen af det vand, vi pumper ud. Først nu skal vi til at kigge på de enkelte bygninger, dårlige afkølere og ineffektive installationer.”

Resultat af fjernaflæste målere, hyppige data og målrettet dataanalyse

Fokus på forbrugerleddet

Optimering af forbrugerleddet er en tidskrævende proces, men Marc Roar Hintze vurderer, at der her ligger et ligeså stort besparelsespotentiale, som det forsyningen allerede har realiseret. De mange data gør det nemlig muligt ikke bare at identificere forbrugere med dårlig afkøling, men også afdække årsagen dertil. ”Vi har altid vidst, at der var nogle dårlige afkølere, men nu kan vi se, hvorfor de er det.”

Direktøren forventer at 80% af besparelserne kan hentes ved 20% af forbrugerne. ”Vi har brug for data til at vise os, hvor potentialet er størst, så vi ikke spilder ressourcer på at jagte de 80%, der ikke rykker noget. Nu kan vi lave en prioriteret rækkefølge og komme med konkrete optimeringsforslag til de enkelte varmeanlæg.”

De hyppige data bruges også til at vurdere fjernvarmerørenes reelle renoveringsbehov. Tidligere blev ledningsnettets tilstand vurderet ud fra f.eks. alder eller vandtab. Men når måledata fra ledningsnettet kombineres med innovativ dataanalyse, kan kapaciteten og belastningen monitoreres løbende, så investeringer i nettets vedligehold kan optimeres. ”Vi har allerede digitaliseret hele vores produktion og med målersiden og analyseværktøjet Heat Intelligence får vi også digitaliseret vores ledningsnet,” forklarer direktøren.

kamstrup effektiv fjernvarme

“Vores data har simpelthen gjort os klogere på vores hundrede kilometer ledningsnet, og på hvad der reelt sker derude, når vi f.eks. sænker temperaturen”

 

Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme

kamstrup effektiv fjernvarme

Paradigmeskift undervejs

Marc Roar Hintze vurderer, at farten på digitaliseringen kun vil fortsætte med at stige. ”Der er ved at ske et paradigmeskift, som gælder hele værdikæden – og det støttes op politisk og regulatorisk. Digitaliseringen stormer frem, og det vil den blive ved med.”

Hvor energisektoren før var meget fragmenteret, er alt i dag integreret lige fra produktionen til forbrugerne og den måde, de i fremtiden tænkes ind i meget større energisystemer. Og det er dét, der gør digitaliseringen så værdifuld: ”Digitalisering giver os det nødvendige overblik og gennemsigtigheden til at agere i systemer, der bliver mere og mere komplekse.”

For Assens Fjernvarme er gennemsigtighed også forudsætningen for at indtænke vedvarende energikilder i deres system med den kompleksitet, som fluktuerende kilder som sol, vind og overskudsvarme tilfører. ”Det handler ikke længere bare om at starte og slukke en motor. Nu skal vi have prognoser for, hvordan bliver vinden, solen, forbruget osv.,” siger Marc Roar Hintze og fortsætter: ”Jeg forudser, at vi kommer ned på realtid inden længe – ikke mindst fordi datamængden bliver nemmere at håndtere og hurtigere at analysere. Så kan vi se helt nye ting.”

Selv i nutiden er direktøren ikke i tvivl om, at det var det rigtige valg at investere i digitalisering: ”For 5 år siden troede vi bare, vi kunne afregne bedre og måske optimere systemerne lidt, men jeg har fået øjnene op for, at der er meget større potentiale i det. Allerede nu kan vi se udbyttet af vores investering. Og vi ved, der er mere at hente.”

Om projektet