Analyseværktøj sikrer optimal renoveringsindsats

 
 

Analytics, temperatur reduktion, renoveringsindsats

Med analyseværktøjet Heat Intelligence har Aars Fjernvarme fået et helt nyt niveau af gennemsigtighed i deres ledningsnet. Det har allerede skabt målbare resultater for forsyningen, der bruger værtøjet til at finde de svageste led i nettet og prioritere renoveringsindsatsen, så deres asset management nu baseres på data.

 
 

Hos Aars Fjernvarme har tilgangen til investeringer altid været, at de hellere vil renovere end reparere. Ved hele tiden at udskifte de rør, der performer dårligst, minimeres risikoen for brud og temperaturen i nettet kan sænkes. Men hvordan ved forsyningen, hvor de skal sætte ind? Ifølge Kasper Neve, Maskinmester hos Aars Fjernvarme, får han i dag svaret fra analyseværktøjet Heat Intelligence, som de har haft siden 2019.

 

 
 

Det rigtige beslutningsgrundlag

Det er ikke ny viden for forsyningen, at flere områder af ledningsnettet trænger til udskiftning, men udfordringen har indtil nu været at vurdere og prioritere, hvor de skulle sætte ind først. Rørenes alder siger nemlig ikke nødvendigvis noget om deres tilstand, da den afhænger af mange forskellige og tit ukendte faktorer. Med Heat Intelligence er de nu i stand til at prioritere deres renoveringsindsats efter hvor den vil have størst effekt – og give mest værdi for pengene. 
Værktøjet kombinerer data fra varmemålerne med fakta om rørene såsom længde, dimension og isolering og beregner temperaturer, flow og eventuelle afvigelser. Og ifølge Kasper Neve er det netop sammenligningen mellem den reelle tilstand og beregningsmodellens forventninger, der gør Heat Intelligence så værdifuld i hans daglige arbejde. ”Vi kan jo ikke bare skifte 50 km ledning på én gang, men Heat Intelligence viser os, hvor det står dårligst til ift. hvad det burde være. Og så er det dér, vi sætter ind først.”

 
 

”En drone kan sige noget om egentlige brud, men den kan ikke fortælle mig, hvor det står værst til. Termografi siger ikke noget om tilstanden af rørene, fordi jordbundsforhold og dybden betyder meget mere for det termografiske billede end dårlig isolering.” 

- Kasper Neve, Aars Fjernvarme

 

Fra 200 til 16 omløb

 
Noget af det første Aars Fjernvarme brugte Heat Intelligence til, var at validere deres mistanke om, at nogle af omløbene ude i distributionsnettet var unødvendige. Analyseværktøjet kunne her identificere de steder, hvor fremløbstemperaturen var højere, end den burde være ifølge beregningsmodellen.
Da denne type temperaturafvigere ofte skyldes et omløb i nærheden af måleren, kunne forsyningen herefter teste nødvendigheden af hvert enkelt omløb ved at slukke for det. Manøvren resulterede i, at antallet af omløb gik fra omkring 200 til 16. En helt konkret effekt heraf har været en sænkning af returtemperaturen med 1,5 °C. i hele netværket, mens at fremløbstemperaturen samtidig er sænket en smule.
Ifølge Kasper Neve er det overblikket i Heat Intelligence, der gør forskellen: ”I dag ved jeg præcist, hvad temperaturen skal være, for at vi leverer varen til kunden. Derfor behøver jeg ikke omløb til at holde temperaturen oppe. For det er jo rent spild. Omløb er en plan B fra starten.”
 

Resultater fra datadrevne optimeringer

 
 

7,8 MWh mindre årligt varmetab pr. kunde

 
Heat Intelligence har også hjulpet Aars Fjernvarme med at identificere et område i nettet, der performede særligt dårligt. Temperaturafvigelser konstaterede hér, at den leverede temperatur til kunderne var markant lavere end forventet. 
Årsagen viste sig at være områdets stikledninger. Rørene var relativt gamle, og det viste sig senere, at isoleringen også var i dårlig stand. Effekten af at udskifte stikledningerne var da også øjeblikkelig og helt tydelig i Heat Intelligence, hvor Kasper Neve kunne se, præcis hvilken dag de individuelle rør blev skiftet, fordi temperaturerne herefter alle matchede forventningen. En sammenligning af fremløbstemperaturerne før og efter renoveringen viser en sænkning af det årlige varmetab på 7,8 MWh per forbruger.
Overordnet set har Aars Fjernvarme sænket fremløbstemperaturen i nettet med cirka 3 °C alene ved anvendelsen af Heat Intelligence. Og ifølge Kasper Neve ville tallet have været omkring 10 °C, hvis ikke de allerede havde gjort andre ting for at sænke temperaturen.
 

10 °C uventet varmetab på få meter

 
Endnu et eksempel på værdien af Heat Intelligence var, da Aars Fjernvarme skulle vurdere, om det ville være investeringen værd at udskifte stikledningerne i et bestemt område tidligere end planlagt. Da Kasper Neve undersøgte området i Heat Intelligence, bekræftede tallene, at der var noget at komme efter. Særligt én adresse viste et varmetab på 10 °C mere end forventet fra vejen ind til huset. Udskiftningen af stikledningen betød med andre ord, at forsyningen leverede 10 °C mere til kunden uden at skulle producere mere varme.
Da stikledningen blev gravet op, viste det sig, at det store varmetab skyldtes drivvåd isolering, grundet mange års diffusion af vand inde fra røret gennem pex’en og ud i skummet. Både kappe, medierør og samling var altså i fin stand, og der var ingen vand udenpå røret. 
Ifølge Kasper Neve kunne han derfor ikke have fundet problemet med andre værktøjer som f.eks. termografi. ”En drone kan sige noget om egentlige brud, men den kan ikke fortælle mig, hvor det står værst til. Termografi siger ikke noget om tilstanden af rørene, fordi jordbundsforhold og dybden betyder meget mere for det termografiske billede end dårlig isolering.”
 

Om projektet

 
  • Antal målepunkter:  5600

  • Heat Intelligence

  • Årlig produktion:  135.000 MWh

  • Længde af rørnet:  200 km

Det svageste led sætter grænsen

 
Det er ikke varmetabet i den enkelte stikledning, der fylder i Aars Fjernvarmes regneark, men det har alligevel stor betydning for temperaturen i det samlede ledningsnet, siger direktør Jan Clement. ”Det svageste led sætter grænsen for, hvor langt ned temperaturen kan sættes. Derfor er det jo ikke ligegyldigt, om en forbruger skal have 75 eller 65 °C, fordi de f.eks. taber 10 °C i stikledningen.”
Lavere temperaturer bliver mere og mere vigtigt i takt med det øgede fokus på energieffektivitet og integration af vedvarende energikilder. Men først og fremmest betyder de også lavere produktionsomkostninger og bedre udnyttelse varmen. ”Det er uden tvivl dårlige stikledninger, der holder vores sænkning af temperaturer tilbage i dag,” siger Kasper Neve, ”men med Heat Intelligence ved jeg, hvor jeg skal starte.”
 

Du er måske også interesseret i…

 
Vi anvender cookies for at sikre, at vores website fungerer korrekt og til indsamling af statistikker om brugere, så vi kan forbedre websitets indhold. Hvis du fortsætter med at benytte vores website, accepterer du brugen af cookies. Læs mere.