Varme
Fjernvarme
Intelligent måling
Energieffektivitet

Nye muligheder med intelligent måling

Efter at have udskiftet over halvdelen af sine 56.000 målere med intelligente målere fra Kamstrup, har fjernvarmeleverandøren i Danmarks næststørste by, AffaldVarme Aarhus, allerede reduceret sit vandspild med 100 m3 om dagen. Fjernvarmeselskabet forventer at halvere tilbagebetalingstiden på sin 245 mio. kroner store investering som følge af yderligere optimeringer baseret på udnyttelsen af de hyppige data.

I 2012 da AffaldVarme Aarhus (AVA) stod over for at skulle udskifte to tredjedele af sine slidte varmemålere, besluttede selskabet, at de lige så godt kunne gøre det på den mest økonomisk bæredygtige måde. De udskiftede derfor samtlige målere med fjernaflæste målere, indførte lækovervågning og forbedrede forbrugerinvolveringen som del af en intelligent målerløsning fra Kamstrup. 

Den øgede mængde data har betydet helt nye muligheder for analyse, fejlfinding og optimering, og dermed er løsningen også en del af planen for at nå Aarhus Kommunes målsætning om at Aarhus skal være CO2-neutral inden 2030.

Mindre vandspild og lavere omkostninger
Udover at give et bedre overblik over varmeforbruget, sikrer målerløsningen, at lækager opdages hurtigere i det 2.000 kilometer store fjernvarmenet, der dagligt forsyner knap 300.000 mennesker med varme. 
AVA mistede tidligere omkring 285 m3 vand om dagen. Fjernvarmeselskabet forventede, at implementeringen af intelligente målere ville reducere det daglige vandtab med 50 m3, hvilket ville betyde en årlig besparelse på ca. 1,825 mio. kroner. I dag, hvor lidt over 20.000 nye målere endnu ikke er i drift, har AVA allerede reduceret tabet med 100 m3 per dag – til gavn for både deres bundlinje og miljøet.

Udrulningen af intelligente målere giver også AVA værdifuld viden om distributionsnettets tilstand, hvilket tidligere var en ukendt faktor. For eksempel vidste selskabet ikke hvilken tilstand hovedledningerne var i, eller om dimensioneringen af rørene var optimal.

"I dag har vi det fulde overblik over netværket, og den viden er vores grundlag for at styre og optimere netværket på den mest effektive måde," siger Erik Brender, projektleder hos AffaldVarme Aarhus.
AVA har desuden stort set elimineret de administrationsomkostninger der er forbundet med at rette op på manglende eller fejlagtige målinger. Det giver selskabets kunder en både billigere og mere sikker varmeforsyning – for ikke at nævne præcis og korrekt afregning. 

Den øgede indsigt har desuden resulteret i en væsentligt forbedring af kundeservicen, og AVA er nu bedre i stand til at identificere og vejlede kunder, der har brug for hjælp til at optimere deres varmesystemer.

Sammen med fjernaflæsning, har AVA også indført elektronisk målerkontrol, hvilket betyder, at varmemålerne kontrollerer deres målenøjagtighed ved hjælp af to identiske flowmålere og tre temperaturfølere. Dermed slipper AVA for de store, årlige udgifter forbundet med at sende ingeniører ud til tusindvis af målere for at foretage tests og udskiftninger. Ligeledes undgår forbrugerne ingeniørbesøg, som helt vil blive stoppet to år efter installeringen er fuldført.

"Vi lavede en business case for projektet, men allerede nu har resultaterne oversteget vores forventninger. Hvis vi fortsætter med at se den slags resultater, forventer jeg, at investeringen har tjent sig selv ind på måske bare halvdelen af målernes forventede 16 års levetid, "

Erik Brender, projektleder hos AffaldVarme Aarhus

Øget energieffektivitet forudsætter gennemsigtighed

I takt med at de forretningsmæssige betingelser for fjernvarmebranchen som helhed er under forandring, vil AVA være mere afhængige af hurtigt og løbende at kunne vurdere, hvordan varmesystemet kan køre mest økonomisk time for time. 

Det nødvendiggør en grad af gennemsigtighed i distributionsnettet, som kun er mulig med den store mængde hyppige og præcise målerdata, man kan få med fjernaflæsning.

For eksempel kan AVA sammenligne kundernes forbrugshistorik med, hvor meget varme selskabet har købt, brugt og tabt – og til hvilken pris. På den måde kan de bedre matche varmeproduktionen med den mængde varme, de rent faktisk sælger.

Hvis AVA ud fra prognoser kan se, at temperaturen sandsynligvis vil falde, kan selskabet desuden bruge den viden til at planlægge produktionen optimalt og for eksempel begynde at opbygge varme i nettet. 

Erik Brender forventer, at AVA inden for et år vil have etableret et fjernvarme-smart grid, der binder produktionsdata sammen med forbrugsdata.  

Det vil give selskabet helt nye muligheder for at bruge historiske data, forbrugsmønstre, bygningers energimæssige performance og lignende til yderligere at optimere energieffektiviteten i varmeforsyningen.

Om projektet

  • 56.000 fjernvarmekunder
  • Automatisk måleraflæsning
  • Systemdrift varetages af Kamstrup
  • Lækovervågning
  • Elektronisk målerkontrol
  • Tidsramme: 2012-2017

Lad os få gang i samtalen

Hvad kan vi gøre for dig i dag?

Jeg har brug for

Jeg ønsker at

Jeg vil gerne

1 2 3 4 5 6