Varme
Digitalisering
Fjernvarme
Energieffektivitet

Aalborg Varme digitaliserer fjernvarmen

Digitalisering, Stort forsyningsnetværk, Driftsoptimering

Aalborg Varme går forrest med investering i et stort og innovativt fjernvarmeprojekt, hvor digitalisering og driftsoptimering af forsyningen er de primære mål. Investeringen omfatter blandt andet 38.000 intelligente varmemålere og et fuldautomatisk fjernaflæsningssystem fra Kamstrup.

Med den nyligt underskrevne kontrakt på et af Danmarks største fjernvarmeprojekter fører Aalborg Varme an, når det handler om at digitalisere og skabe fremtidens energieffektive fjernvarmesystem. Når udrulningen af det store projekt starter i marts 2017, vil Kamstrup stå for levering af intelligente målere, fjernaflæsningssystem, software, hosting af data og kontrolaftale af målerne. En samlet løsning der giver Aalborg Varme en lang række muligheder for interne driftsoptimeringer og øget kundeservice.

”Digitalisering er ikke et mål, der må stå alene. Vi forventer, at investeringen vil medføre lavere driftsomkostninger i en grad, så investeringen faktisk samtidig er rentabel. Det har været et lige så vigtigt mål for os. Dels vil driften af det trådløse system være billigere, og samtidig forventer vi at kunne yde en hurtigere kundeservice med en øget effektivisering af vores forsyningsnet til følge.

”Helt grundlæggende handler investeringen i denne teknologi om at digitalisere fjernvarmeforsyningen, og anskaffelsen af de fjernaflæste målere er det naturlige næste skridt for fjernvarmeområdet i Aalborg Kommune” 

Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Energikoncern.

Den nye teknologi bliver også et vigtigt element i den kommende grønne omstilling af fjernvarmesystemet, hvor der vil være behov for en øget viden om kundernes forbrug på den ene side og vores produktion på den anden,” siger Jesper Høstgaard-Jensen, direktør i Aalborg Varme A/S.

Med den valgte løsning fra Kamstrup får Aalborg Varme, udover målerne, et digitaliseret og unikt fjernaflæsningssystem, der sikrer gennemsigtighed samt enkel og sikker indsamling af data, der vil skabe stor og vedvarende værdi for både Aalborg Varme og forbrugerne.

Fjernvarmen har fået en vigtig position både i dansk og international kontekst, og der er et stigende politisk fokus på at udnytte energiressourcer mere effektivt. Høj energieffektivitet kræver gennemsigtighed for både forsyningsselskaber og forbrugere, og digitalisering kommer derfor til at spille en afgørende rolle i fremtiden.

Om projektet

  • 38.000 intelligente varmemålere 
  • Fuldautomatisk fjernaflæsningssystem
  • Projektstart: Marts 2017

Du er måske også interesseret i ...