Varme
Fjernvarme
Dataanalyse
Trykstyring
Varmetab

Er det tid til at optimere dit fjernvarmenetværk?

Vi sætter fokus på tre vigtige strategier for at optimere fjernvarmesystemerne. Du kan reducere varmetab, sænke fremløbstemperaturen eller optimere trykket for at opnå en endnu mere bæredygtig og omkostningseffektiv løsning.

Se hvordan Grenå Varmeværk bruger Heat Intelligence

Se, hvordan Grenaa Varmeværk anvender Heat Intelligence

Fjernvarme spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Det betyder, at fjernvarmeselskaberne fokuserer på at sænke CO2-udslip ved at udfase fossile brændsler og erstatte med grønne energikilder.

Det er højprioritet for de fleste forsyningsselskaber at udnytte fordelen ved de nye energikilder til fulde, reducere emissionerne, spare penge og dermed optimere forsyningen generelt set.

Samtidigt står mange forsyningsselskaber over for nye udfordringer, når de i de kommende år skal udvide deres forsyningsnetværk hurtigt – fx i takt med at husstandene udskifter individuelle gasfyr med fjernvarme. Er dit forsyningsnetværk klar til denne udfordring? Heat Intelligence vil hjælpe dig med at overvåge, hvordan dit netværk klarer sig, når du tilføjer nye husstande til det, fx med at identificere de flaskehalse, der kan opstå.

Med Kamstrups Heat Intelligence får forsyningsselskaber det fulde overblik over tryk, flow samt fremløbs- og tilbageløbstemperaturer, overalt i netværket.

Nedenfor finder du eksempler på, hvordan Heat Intelligence kan hjælpe forsyningsselskaber med at imødekomme kravene i dag til at energieffektivisere fjernvarmenetværket.

Heat Intelligence i få ord

Heat Intelligence er en webbaseret analyseplatform, der giver unik indsigt i dit forsyningsnetværk. Det kombinerer fakta om dit rørnetværk (rørlængde, dimension, isolering osv.) med data fra dine intelligente målere og giver dermed en detaljeret indsigt i, hvad der sker i dit forsyningsnetværk.

Heat Intelligence anvender data indsamlet af intelligente målere til overvågning af belastning og kapacitet og identifikation af, hvad der belaster dit netværk. Dette kan hjælpe dig med at reducere varmetabet, sænke temperaturerne i varmesystemet eller optimere trykket i netværket. Og det kan hjælpe dig med at prioritere rørsektionerne, hvor du vil opnå det største investeringsafkast ved at tilpasse, reparere eller udskifte gamle rørsektioner med nye. Desuden kan du med Heat Intelligence analysere på både netværks- og husstandsniveau.

Læs mere om Heat Intelligence, eller anmod om et opkald, hvis du gerne vil tale med os.

Lad Heat Intelligence hjælpe dig med at reducere varmetabet

Ved at identificere årsager til unødigt varmetab sparer du både på produktionsomkostningerne og CO2-udledningen.

Men at finde fejl og muligheder for at optimere installationer i dit netværk er en vanskelig og tidskrævende proces. Se, hvordan Heat Intelligence kan hjælpe dig med hurtigt og let at identificere typiske tegn på unødigt varmetab.

Læs mere
Luk

Identifikation af høje tilbageløbstemperaturer

Uventet høje tilbageløbstemperaturer hjælper med at identificere installationer med utilstrækkelig køling.

I Heat Intelligence kan du let filtrere husstande med uventet høje tilbageløbstemperaturer ud. Her kan årsagen være varmeinstallationer, der har brug for at blive tilpasset eller udskiftet for at reducere det unødvendige varmetab.

Klik blot på hver identificeret husstand med en høj tilbageløbstemperatur, og dyk ned i data, der viser ikke blot tilbageløbstemperaturen, men også mængden af leveret varmt vand over tid.

Nu kan du aftale med forbrugeren at gennemgå deres installationer og løse problemerne.

 

Lokaliser ukendte omløb

Med Heat Intelligence kan du også identificere husstande med meget høje fremløbstemperaturer og et højt flow. Dette kan indikere omløb, der fører varme omkring husstanden og tilbage til forsyningsselskabet uden at levere energi til opvarmning af husstanden. Disse omløb vil derfor skulle tilpasses eller fjernes.

 

Find de dårlige rør

Heat Intelligence gør det også muligt at identificere uventet lave fremløbstemperaturer i specifikke rørsektioner. Dette kan indikere en netværkssektion, hvor rørisoleringen er blevet beskadiget og medfører et unødvendigt varmetab.

Som forsyningsselskab kan du enten reagere med det samme eller bruge din viden som et værdifuldt input til planlægning, reparation og vedligeholdelse af fjernvarmeforsyningsnetværket.

Luk

Det er tid til at reducere fremløbstemperaturerne

Den grønne omstilling rykker forsyningsselskaberne mod energikilder med lav temperatur, såsom varmepumper og solcellepaneler.

Heat Intelligence hjælper dig med at finde muligheder for at optimere forsyningsnetværket med henblik på at sænke fremløbstemperaturen og stadig levere den tilstrækkelige varme.

Læs mere
Luk

Er trykket for lavt?

Et forsyningsnetværk udvikles over mange år med konstante ændringer i varmeforbruget overalt i netværket og nye husstande, der tilføjes.

Dette kan medføre lavt tryk i forskellige dele af forsyningsnetværket, så forsyningsselskabet derfor ikke kan leve op til sin forsyningssikkerhed til alle husstande i netværket.

Med Heat Intelligence kan du søge efter husstande med for lavt differenstryk, og du kan lede efter rørsektioner i netværket med for lavt tryk eller for stort tryktab.

Ved at identificere og reparere den slags flaskehalse i forsyningsnetværket bliver det nemmere at levere den tilstrækkelige varme ved en lavere fremløbstemperatur og dermed spare energi.

 

Dårlige rørsektioner og utilstrækkelig køling

Uønsket lave fremløbstemperaturer kan skyldes en netværkssektion med rør, der ikke er gode nok pga. fx beskadiget isolering eller forkert dimensionering. At identificere og reparere eller udskifte sådan en sektion reducerer varmespild og unødvendigt varmetab.

Med Heat Intelligence kan du også identificere husstande med en høj tilbageløbstemperatur og dykke ned i data, der viser ikke blot tilbageløbstemperaturen, men også mængden af leveret varmt vand over tid. Dermed kan du identificere husstande med utilstrækkelig køling, hvilket kan være forårsaget af fx en defekt varmeinstallation.

Via adgang til data om temperaturerne i netværket kan du identificere muligheder for at reducere varmetabet og sænke fremløbstemperaturen.

Luk

Hvordan kan du optimere trykket i din fjernvarmes forsyningsnetværk?

Da forsyningsselskaber ikke overvåger trykket alle steder i forsyningsnetværket, opererer de nogle gange med for højt et tryk for at være sikre på at levere varme nok til alle husstande, så de faktisk overgår varmebehovet med overskydende varme.

Ved at få et overblik over tryk, tryktab og differenstryk overalt i netværket vil du kunne identificere muligheder for at sænke trykket og stadig leve op til dine forpligtelser overfor varmeforbrugerne.

Med Heat Intelligence opnår du fuld gennemsigtighed over trykket overalt i forsyningsnetværket, så du kan optimere din varmeforsyning.

Læs mere
Luk

Se om differenstrykket er for højt

I Heat Intelligence kan du se det absolutte tryk samt differenstrykket overalt i forsyningsnetværket.

Ved ganske enkelt at søge på husstande og netværkssektioner med for højt differenstryk, får du et overblik over dine muligheder for at sænke trykket. At sænke trykket ved at skrue ned for pumpernes hastighed hjælper dig også med at spare energi.

 

Identificer flaskehalse i netværket

En rørsektion kan blive en flaskehals, når rørdiameteren er for lille og dermed forårsager et meget højt tryktab. Tryktabet kan være så signifikant, at rørsektionen ikke kan flytte opvarmet vand nok til at skabe det nødvendige varmeoutput.

Dette vil ofte tvinge forsyningsselskabet til at skrue op for pumperne for at skabe et tilstrækkeligt flow til at opfylde behovet for opvarmet vand. Men da tryktabet vokser eksponentielt med det øgede flow, er det en dyr måde at løse problemet på.

Med Heat Intelligence kan du let identificere sektioner, der har problemer med at levere tilstrækkelig varme, og hvor differenstrykket er meget lavt. Desuden kan du identificere netværkssektioner med meget stort tryktab. Det gør det let at identificere årsagerne til problemet og lettere at løse det, fx ved at erstatte flaskehalssektionen med rør med større diameter.

Luk

Heat Intelligence hjælper dig med at indsamle data til et effektivt fjernvarmenetværk

Når forsyningsselskabet let kan identificere sektioner og husstande med unødigt varmetab, kan de fokusere på at identificere og afhjælpe problemerne og dermed udnytte fordelene ved at producere og distribuere mindre varme, samtidig med at de lever op til deres forpligtelser over for forbrugerne.

Konklusionen

  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at opdage problemer i dit fjernvarmenetværk.
  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at prioritere nødvendige reparationer og vedligeholdelse.
  • Heat Intelligence kan hjælpe dig med at identificere specifikke udfordringer, såsom varmetab, temperaturreduktion og optimering af trykket i forsyningsnetværket.

Vil du vide mere om Heat Intelligence? Anmod om et opkald her. Bliv ringet op.

Ofte stillede spørgsmål

Står du med et spørgsmål? Se, om det allerede er blevet besvaret lige her, eller kontakt os og få en snak.

Hvordan fungerer Heat Intelligence?

Heat Intelligence viser hele fjernvarmenetværket på et kort med alle dataværdier og giver dermed brugeren mulighed for at søge på husstande eller netværkssektioner, hvor data indikerer, at noget er galt. For eksempel en husstand, der sender meget varmt vand tilbage til forsyningsanlægget, hvilket indikerer, at fx varmeinstallationen i den pågældende husstand ikke fungerer, som den skal.

Værktøjet modtager data om flow, fremløbstemperaturer og returløbstemperaturer samt tryk, hvis de er tilgængelige. Heat Intelligence anvender disse data til at beregne trykket overalt i forsyningsnetværket samt tryktabet.

Hvordan kan Heat Intelligence vide, om der er et problem, jeg er nødt til at kigge på?

Heat Intelligence skaber en digital model baseret på data om rørdimensioner, rørisolering, rørlængde etc., overalt i forsyningsnetværket. Baseret på disse data beregner Heat Intelligence, hvordan forsyningsnetværket ideelt set burde fungere.

Ved at sammenligne disse beregnede idealværdier med de faktiske værdier indsamlet af målerne i netværket kan Heat Intelligence identificere forskelle, der formentlig kan forklares med fejl, installationer eller netværkssektioner, der ikke er tilpasset optimalt.

Kan Heat Intelligence hjælpe mig med at finde lækager eller dårlige rør?

Ikke direkte.

Men Heat Intelligence kan hjælpe dig med at kvalificere din søgning efter mulige lækager.

Eftersom Heat Intelligence overvåger temperaturer i dit forsyningsnetværk, kan det gøre dig opmærksom på netværkssektioner, hvor faldet i temperatur er meget større, end det burde være.

Dette kunne indikere en mulig lækage eller isolering, der ikke fungerer optimalt.

Kan Heat Intelligence hjælpe mig i planlægningen af en ny netværkssektion?

Ja, det kan.

For eksempel fortæller Heat Intelligence dig, hvor meget tryk du har til rådighed i den netværkssektion, du planlægger at bruge til at forsyne det nye område.

På den måde vil du vide, om du har tilstrækkeligt tryk og varme nok i den pågældende netværkssektion til at levere. Eller om du burde udskifte den med korrekt dimensionerede rør eller ganske enkelt anvende en anden eksisterende netværkssektion?

Derudover kan Heat Intelligence hjælpe dig med at overvåge dit netværk, når du tilføjer nye områder til det. Opstår der flaskehalse? Lever du stadig op til dine forpligtelser med hensyn til at lavere varme til hver husstand?

Kan jeg bruge Heat Intelligence, når jeg planlægger fremtidigt vedligeholdelsesarbejde i mit forsyningsnetværk?

Bestemt. For eksempel kan Heat Intelligence hjælpe dig med at identificere netværkssektioner, hvor du mister for meget varme. Det kan hjælpe dig med at prioritere de netværkssektioner, hvor du vil opnå det største investeringsafkast ved at udskifte gamle sektioner med nye.

Hvordan kommer jeg i gang med Heat Intelligence?

Heat Intelligence skal bruge GIS-data om dit forsyningsnetværk, f.eks. rørdimensioner, rørisolering, rørlængde etc.

Vi vil hjælpe dig med at uploade disse data. Når disse data er uploadet, vil Heat Intelligence begynde at modtage data fra målerne.

Hvis du har Kamstrup-målere og anvender READy, er Heat Intelligence ret let at sætte op, og vi hjælper gerne. Vi uddanner også dine brugere i brugen af Heat Intelligence i deres daglige arbejde.

Hvis du gerne vil tale med os om Heat Intelligence, kan du anmode om et opkald lige her eller bestille et GIS pre-study.

Hvad hvis jeg ikke er bruger af Kamstrup eller READy?

Du kan bruge Heat Intelligence, selv hvis du ikke anvender Kamstrup-målere.

Så længe din målerleverandør kan eksportere målerdata til en FTP-server, kan vi indsamle disse data og importere dem til Heat Intelligence.

Vi vil hjælpe dig med at sætte dit system op og få det til at køre.