Nastavování trendů v dodávkách energie – případová studie z Ulmu

„Bezstarostný balíček“

Bezdrátové odečítání měřičů zajišťuje spolehlivost dodávek a spokojenost zákazníků

Ve městě Ulm v jižním Německu poskytuje společnost Fernwärme Ulm GmbH (FUG) vytápění a chlazení šetrné k životnímu prostředí. Spolehlivost dodávek a spokojenost zákazníků pro tohoto poskytovatele stejně důležité. Jí nabízený produkt je zcela v souladu s energetickou revolucí, více než 60% pochází z obnovitelných zdrojů a u kombinované výroby tepla a elektřiny roste na více než 80% . Společnost také využívá dálkový odečet měřičů, aby mohla svým zákazníkům poskytovat větší efektivitu nákladů a pohodlí.

Wolfgang Klingler z oddělení prodeje/servisu říká: „Naši zákazníci nemají topení ani komíny. Nejsou nutné žádné inspekce a dodržování mezních hodnot emisí v prostorách zákazníka. Energii dodáváme jako hotový produkt s integrovanou ochranou životního prostředí přímo do domu, dalo by se říci, že je to bezstarostný balíček.“

Propojeno měřiči tepla

„Bezstarostný balíček“ obsahuje odečty měřičů. Měřič tepla slouží jako pojítko mezi společností FUG a jejími zákazníky a odečítání měřičů tepla a fakturace jsou procesy, které jsou pro vztah mezi zákazníky a dodavateli energie hlavní – v neposlední řadě díky efektivnosti nákladů zásobování energií. Je jasné, že tato role jako pojítka klade velké požadavky na technologii.

Bezdrátové odečty měřičů okamžitě znamenají zlepšení služby zákazníkům

Před zavedením bezdrátových odečtů měla společnost FUG s odečty měřičů několik problémů. Aby získali k měřiči přístup, museli si pracovníci odečtu měřičů často se zákazníky domlouvat schůzky. A jak se často stává, zejména v novějších obytných oblastech,

nikdo není během dne doma, takže odečítání měřičů v domácnostech bylo stále obtížnější. Běžnou praxi, při které si zákazníci sami odečítají své měřiče, společnost FUG nepodporovala, protože to není vůči zákazníkům příliš přátelské. Kromě toho je návratnost karet pro odečty měřičů často pomalá a je zde zvýšené riziko nedorozumění.

Bezdrátové řešení je praktickým způsobem přátelským k zákazníkovi jak získat požadované odečty, jakož i další údaje, jako jsou měsíční a maximální hodnoty. Vzhledem k tomu, že není nutné vstupovat do prostor zákazníka, není odečet vnímán jako obtěžování nebo nežádoucí vniknutí. Od zavedení bezdrátových měřičů se proces odečtů výrazně zrychlil a stal se pružnější.

Při zkouškách byly měřiče instalovány v železobetonových suterénech a odečítány pomocí přenosných terminálů. Bezdrátové připojení společnost Kamstrup bylo přesvědčivé a společnost FUG se rozhodla pro měřiče tepla MULTICAL. Jako bonus je MULTICAL také ultrazvukovým měřičem, který může být dvakrát aktualizován, což zaručuje nejméně 15-ti letou životnost.

Přesvědčivé bezdrátové odečty

Bezdrátové odečty měřičů tepla od roku 2002

Společnost FUG používá více než 2.000 měřičů společnost Kamstrup, které jsou odečítány bezdrátově pomocí přenosných terminálů. Tento terminál je pak připojen k počítači společnosti FUG, kde jsou data zpracována příslušným softwarem společnosti Kamstrup a převedena do fakturačního systému SAP IS-U společnosti Kamstrup.

Měřiče jsou pracovníkem odečtu měřičů při jízdě městem v elektromobilu Smart postupně odečteny. Bezdrátové odečty fungují dobře, i když jsou měřiče instalovány v suterénech a rozvodnách s kovovými kryty.

Poprvé společnost kontaktovala Kamstrup na začátku roku 2002. Společnost FUG konkrétně vyžadovala výrobce měřičů tepla, který by také mohl nabídnout bezdrátové odečty, a oslovila několik poskytovatelů. Hlavní důraz společnost kladla na

bezchybné bezdrátové připojení. Při zkouškách byly měřiče instalovány v železobetonových suterénech a odečítány pomocí přenosných terminálů. Bezdrátové připojení společnost Kamstrup bylo přesvědčivé a společnost FUG se rozhodla pro měřiče tepla MULTICAL® .

Několik zákazníků dálkového vytápění mělo při instalaci měřičů strach z bezdrátového záření. Nicméně vzhledem k tomu, že měřiče se „probudí“ pouze v době odečtu přenosným terminálem, dochází k bezdrátovému přenosu pouze krátkou dobu, po kterou jsou odečítány. Zbývající dobu, po kterou měřiče „spí“, nedochází k žádnému bezdrátovému signálu a měřiče pouze zaznamenávají údaje o spotřebě. V důsledku toho byly obavy zákazníků rychle rozptýleny.

Kombinovaná výroba tepla a energie po více než 60 let

Společnost FUG prodává své produkty jako zelenou energii – a má k tomu velmi dobrý důvod. Informovanost o energii se u běžné populace v posledních letech výrazně zvýšilo, a to zejména v návaznosti na energetickou revoluci. V důsledku tohoto nově probuzeného povědomí je energeticky účinná kombinovaná výroba tepla a elektřiny vnímána jako něco velmi moderního. To pana Klingera mírně překvapuje: „Tady v Ulmu dodáváme kombinovanou výrobou tepla a elektřiny více než 60 let.“ říká.

V současné době pochází více než 60% energie generované společností FUG z obnovitelných zdrojů energie, z nichž největší je z místních zdrojů dřeva. Společnost FUG proto již ve srovnání s úrovní v roce 1990 dosáhla snížení emisí CO2 až o 80%.
Teplárna Ulm, Německo

Řešení:

– Více než 2.000 měřičů tepla MULTICAL®

– Bezdrátové odečty prostřednictvím přenosných terminálů

 
Společnost Fernwärme Ulm GmbH (FUG) byla založena v roce 1995 a jejích 200 zaměstnanců zajišťuje dálkové vytápění v Ulmu. Jejími akcionáři je EnBW Erneuerbare und Konventionelle Erzeugung AG a Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm GmbH, každý s 50% podílem.

FUG má přibližně 2.900 domácích přípojek. Jedná se o různé typy přípojek od obytných domů a maloobchodních a komerčních prostorů po průmyslové podniky, FUG v Ulmu uspokojuje přibližně 50% požadavků na teplo. Díky investici do dvou tepláren a elektráren kombinovaných s biomasou se zdá, že je společnost FUG dobře připravená na budoucnost.

Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.