Voda
Inteligentní měření
Provozní účinnost
Ztráta vody

Zastavení ztrát vody

„Pomocí našeho systému řízení procesů budeme schopni rychleji lokalizovat prasklé potrubí a sestavit analýzy ztrát vody“

Městská vodárna Florenberg v blízkosti Fuldy v Německu instalovaly 4.850 inteligentních vodoměrů s cílem zefektivnit dodávky vody a zlepšit služby zákazníkům.

Vodárna zásobuje zhruba 20.000 zákazníků s přibližným objemem 900.000 m³ pitné vody ročně. Inteligentní vodoměry oběma technikům vodárny výrazně sníží jak administrativní a provozní práci.

Časově náročné a nákladné odečítání měřičů externími pracovníky se ihned stane minulostí a výrazně se zkrátí provádění ročních uzávěrek.

Manažer provozu Stephan Hahn: "Naší výzvou je to, že jen několik zaměstnanců musí stále řešit rostoucí počet úkolů.

Inteligentní vodoměry nám poskytnou lepší a rychlejší přehled o našem zásobování. Pomocí našeho systému řízení procesů budeme schopni rychleji lokalizovat prasklé potrubí a sestavit analýzy ztrát vody."

„Zákazníci jsou na skutečnou spotřebu stále více a více citlivější,“ vysvětluje technický manažer provozu. „Díky vysokému stupni přesnosti zobrazené ultrazvukovým měřičem a záznamníkem dat bude naše každodenní práce podstatně jednodušší. V případě potřeby se prostřednictvím přímého odečtu měřiče pomocí notebooku zobrazí spotřeby za posledních 460 dnů a min. a max. alarmy spolu s dalšími užitečnými pomocnými informacemi,

které usnadňuje ukládání dat.“

Kompaktní vodoměr měří spotřebu pomocí extrémně přesného ultrazvukového principu. Data jsou uložena do mezipaměti pomocí vestavěného záznamníku dat a údaje o spotřebě jsou při „projíždění“ pracovníků společnosti v cílových dnech přesně a efektivně bezdrátově odečteny a následně odeslány přímo do účtovacího systému společnosti k dalšímu zpracování a fakturaci. V důsledku toho je podnik schopen v oblasti zásobování zaznamenat až 100% spotřeby vody a zdroje chyb jsou téměř nulové.

„Pomocí našeho systému řízení procesů budeme schopni rychleji lokalizovat prasklé potrubí a sestavit analýzy ztrát vody.“ 

Provozní ředitel Stephan Hahn, městská vodárna Florenberg

Městská vodárna Florenberg v blízkosti Fuldy, Německo
 

Projekt: Instalace 4.850 inteligentních vodoměrů s dálkovým odečtem měřičů

Časový rámec: 2013

Kontakt pro další informace

Městská vodárna Florenberg
Stephan Hahn, provozní ředitel 

wasserhahn@kuenzell.de

Kamstrup Germany
Ingo Bluhm, technik prodeje  
ibl@kamstrup.de