Heat Intelligence

Inteligentní analytika pro inteligentní systém dálkového vytápění

Odemkněte černou skříňku vaší distribuční sítě

Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. Dosud bylo hlavním cílem využít jejich potenciál, ale se správnými nástroji toho dosáhnete a proměníte data měřiče tepla v užitečné přehledy. Platforma pro analýzu pro dodavatele tepla od společnosti Kamstrup poskytuje podrobné pohledy a novou transparentnost, která mění distribuční síť v inteligentní systém dálkového vytápění.

S pomocí této nové „inteligence tepla“ se efektivně posunete ze stavu „Co dělat, když“ do stavu „Jak to udělat“.

Naměřená data se automaticky zkombinují s GIS informacemi z distribuční sítě, takže získáte kompletní přehled o dění v síti.

Ztráty tepla v síti

Nepřetržité monitorování umožňuje odhalit negativní trendy nebo vývoj, takže můžete rychleji jednat. Jednoduše definujete vlastní limity odchylek teploty na základě toho, co je pro vás relevantní. Výsledek se zobrazí na mapě a vy můžete adekvátně jednat. 

Pokud je naměřená teplota nižší než očekávaná, problém může spočívat ve vadné přípojce nebo ve špatné izolaci potrubí. Je-li vyšší, příčinou může být únik nebo obtok.

Když víte, co se děje pod zemí

Systém Heat Intelligence kombinuje údaje o distribuční síti (délka potrubí, rozměry, izolace atd.) s daty získanými přímo z inteligentních měřičů – takže získáte nejen chytrý, ale také inteligentní systém dálkového vytápění. Další znalosti o distribuční síti vám poskytnou zcela novou úroveň transparentnosti – aniž byste museli investovat do dalších senzorů v terénu. 

Vytvoření virtuálních měřičů
Pomocí měření ze všech koncových bodů v distribuční síti dokáže systém Heat Intelligence vypočítat teplotu a průtok, i když není nainstalován ani jediný měřič.

Živě a s denními aktualizacemi

Systém Heat Intelligence přesně vypočítá cestu tepla vaší infrastrukturou a co to znamená pro dodávky tepla. Vizualizace intuitivní mapy zásobované oblasti vám umožní porozumět hydrodynamice ve vaší distribuční síti.

Když víte, co se děje v podzemí, dokážete lépe zaměřit své úsilí a prostředky.

Systém Heat Intelligence se denně automaticky aktualizuje a přepočítává s pomocí nejnovějších dat z distribuční sítě. Jedná se o webovou platformu.

Proměna nezpracovaných dat v hodnotné údaje a přehledy

Systém Heat Intelligence nabízí bezkonkurenční přehled zásobované oblasti s podrobnými informacemi o vstupní teplotě, výstupní teplotě a odchylkách teploty. Můžete pozorně sledovat vývoj, nasměrovat své úsilí správným směrem a okamžitě jednat, když se v síti objeví výrazněji vychýlené hodnoty.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6