Leak Detector

Pomocí modulu Leak Detector můžete lokalizovat úniky v přípojkách a distribuční síti na základě dat o akustickém šumu.

Detekce úniků založená na datech o akustickém šumu

Detekce úniků může být složitá a únik může mít mnoho příčin. Pomocí dat o akustickém šumu z vodoměrů můžete nyní detekovat úniky úplně novým způsobem. Analytický modul Leak Detector umožňuje lokalizovat úniky v přípojkách a distribuční síti na základě hladin akustického hluku registrovaných vodoměry flowIQ® 2200. To znamená, že nemusíte úniky hledat naslepo, ale hned se věnovat jejich nápravě.

Modul Leak Detector poskytuje mapový přehled zásobované oblasti a zobrazuje vodoměry s intuitivním barevným kódováním reprezentujícím zjištěnou hladinu hluku v grafech s vizualizací časového vývoje. To vše umožňuje snadno identifikovat vysoce rizikové instalace, kde zvýšené hladiny hluku indikují možné úniky či prasklé potrubí. 

Díky rychlejší a efektivnější detekci úniků můžete snížit náklady vynaložené na lokalizovaný únik a jednoduše snížit vodu nefakturovanou. Detailní znalosti o vysoce rizikových instalacích s možnými úniky a celkovém stavu sítě vám umožní denně stanovovat pracovní priority tak, aby měly co největší dopad.

Co kdyby měřiče slyšely to, co nevidíte?

Nyní můžete nechat inteligentní měřiče, aby za vás lokalizovaly úniky a vytvořit tak naprosto transparentní distribuční síť. Měřiče fungují jako hustá síť záznamníků hluku. Vodoměry flowIQ® 2200 poslouchají hluk v distribučním vedení a přípojkách, aby detekovaly případné úniky.

Podívejte se na video s dalšími informacemi o naší akustické detekci úniků, nebo klepněte na následující odkaz a čtěte dále.

Identifikace vysoce rizikových instalací

Na mapě v modulu Leak Detector se měřiče zobrazují s intuitivním barevným kódováním reprezentujícím hladinu hluku zaregistrovanou jednotlivými měřiči.

Pomocí filtrů a přizpůsobitelných limitních hodnot lze nastavit, které měřiče se na mapě zobrazí. Můžete pomocí filtrů zobrazit měřiče s nízkými hladinami hluku a zaměřit se na měřiče, u kterých je riziko úniku nejvyšší. Můžete také dát do souvislosti data o hluku z jednoho měřiče s jinými měřiči, abyste vyhledali v blízkém okolí měřiče s podobnou charakteristikou, což indikuje možný únik v distribuční síti.

 Vizualizace hlukových dat

Když vyberete jeden nebo více měřičů, grafy vizualizují zjištěný akustický šum v průběhu času, což vám umožní sledovat vývoj. Můžete tak podniknout kroky jakmile hluk dosáhne kritické úrovně a dokážete odlišit měřiče s hladinou hluku způsobenou únikem z měřičů od měřičů, kde je hluk způsobený něčím jiným, například oběhovým čerpadlem.

Můžete k jednotlivým měřičům přidávat komentáře a ukládat informace o potvrzených únicích. Můžete také skrýt měřiče, u kterých se opakovaně vyskytují vysoké hladiny hluku nezpůsobené úniky. Modul Leak Detector také zobrazí měřiče s aktivovaným informačním kódem.

Zvýšení transparentnosti

Modul Leak Detector zvyšuje transparentnost zásobované oblasti. Možná budete dokonce moci díky lepším znalostem stavu sítě oddálit investice na údržbu, renovaci či navýšení kapacity. 

Snížením ztrát vody se sníží provozní náklady, protože dodáváte menší množství vody, a současně náklady na dodržení legislativních požadavků a cílů z hlediska ochrany životního prostředí. Brzká detekce úniků také omezuje následné škody a umožňuje poskytovat aktivnější služby zákazníkům, například upozorňovat je na potenciální úniky.

flowIQ® 2200

Inteligentní vodoměr s akustickou detekcí úniků

V podobě vodoměru flowIQ® 2200 získáte mimořádnou přesnost, moderní akustickou detekci úniků, podporu dálkového odečtu a řadu jiných inteligentních funkcí v jediném špičkovém měřiči s životností až 16 let.

flowIQ® 2200 za vás detekuje možné úniky v přípojkách a distribuční síti. Měřič monitoruje vzorce hluku a umožňuje tak identifikaci vysoce rizikových instalací.

Hledání úniků v přípojkách

Vandcenter Syd, Funen, Dánsko

V jedné z obytných čtvrtí ze 70. let s vysokou mírou úniků měla společnost VandCenter Syd podezření na úniky v přípojkách, ale neměla nástroje pro efektivní řešení potíží. Po nainstalování nových vodoměrů flowIQ® 2200 od společnosti Kamstrup s integrovanou akustickou detekcí hluku a využitím analytické aplikace Leak Detector dokázala rychle určit vysoce rizikové oblasti a identifikovat šest úniků, které by se jinak nikdy nepodařilo najít.

Podívejte se na video s celou úspěšnou realizací.

Příprava na úspěšnou realizaci

Abyste začali co nejlépe. Můžete vybírat z různých možností podpory a školení.

Ty sahají od standardní instalace a uvedení do provozu až po servisní balíčky, které umožňují společnosti monitorovat vaši síť a poskytovat vám seznam možných úniků pro další zkoumání. A pokud chcete sami spravovat své každodenní operace, nabízíme také školení, abyste měli jistotu, že budete správně vybaveni na detekci úniků.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6