Vyřazený produkt

{{ productDetails.productName }}

  • {{ feature }}
Přejít na dokumentaci

Související produkty ({{ totalProducts }})

Detekce úniků založená na datech o akustickém šumu

Detekce úniků – zvláště v přípojkách – je pro mnohé dodavatele často komplexní, časově náročný a nákladný úkol. S pomocí dat o akustickém šumu z vodoměrů můžete zacílit své úsilí a optimalizovat detekci úniků. Nejnovější generace modulu Leak Detector nabízí intuitivní vizualizaci a analýzu dat o hluku z vodoměrů flowIQ® 2200. Na základě pokročilého algoritmu identifikuje systém měřiče s nejvyšším rizikem úniku, takže nemusíte úniky hledat naslepo, ale můžete se věnovat jejich ověřování a nápravě.

Díky rychlejší a efektivnější detekci úniků můžete snížit náklady vynaložené na lokalizovaný únik a jednoduše snížit objem nefakturované vody. Detailní znalosti o vysoce rizikových instalacích s možnými úniky a celkovém stavu sítě vám umožní denně stanovovat pracovní priority tak, aby měly co největší účinek.

Identifikace vysoce rizikových instalací

Modul Leak Detector umožňuje snadno zacílit úsilí na detekci úniků. Na základě pokročilého algoritmu systém automaticky interpretuje časový vývoj dat o hluku a identifikuje měřiče s nejvyšším rizikem úniku. To vám umožní věnovat více času práci v terénu a ověřování potenciálních úniků, zatímco systém se stará o monitorování distribuční sítě.

Můžete také vytvořit vlastní analýzu na základě možností filtrování, intuitivního barevného kódování a křivek hluku, které vám poskytnou přehled hluku zaregistrovaného jednotlivými měřiči.

Vizualizace dat o hluku

Když vyberete na mapě jeden nebo více měřičů, grafy vám umožní sledovat vývoj hluku. Můžete tak podniknout kroky, jakmile hluk dosáhne kritické úrovně a dokážete odlišit hluk od oběhových čerpadel a jiných zdrojů od hluku způsobeného úniky.

Můžete také dát do souvislosti data o hluku z několika měřičů, abyste vyhledali podobné charakteristiky, které indikují možný únik v distribuční síti.

Stále aktuální informace

Můžete získat rychlý přehled nejdůležitějších informací na řídicím panelu modulu Leak Detector, nebo můžete nastavit automatizované zprávy z měřičů se zvýšenou hladinou hluku nebo neobvyklým vývojem situace, které vyžadují vaši pozornost.

V modulu Leak Detector můžete také ukládat informace o potvrzených únicích nebo jiných zdrojích hluku pro použití v budoucnu. Tyto informace budou potom v anonymní podobě využity datovými odborníky společnosti Kamstrup k optimalizaci algoritmu modulu Leak Detector, aby byl ještě efektivnější.

flowIQ® 2200

Inteligentní vodoměr s akustickou detekcí úniků

V podobě vodoměru flowIQ® 2200 získáte mimořádnou přesnost, moderní akustickou detekci úniků, podporu dálkového odečtu a řadu jiných inteligentních funkcí v jediném špičkovém měřiči s životností až 16 let.

flowIQ® 2200 za vás detekuje možné úniky v přípojkách a distribuční síti. Měřič monitoruje vzorce hluku a umožňuje tak identifikaci vysoce rizikových instalací.

Akustická detekce úniků pomáhá společnosti Novafos lokalizovat úniky

Novafos, Dánsko

Pomocí dat o akustickém šumu z vodoměrů flowIQ® 2200 nyní dokáže společnost Novafos využít software Kamstrup Leak Detector k lokalizaci úniků v přípojkách.

Příprava na úspěšnou realizaci

Abyste začali co nejlépe. Můžete vybírat z různých možností podpory a školení.

Ty sahají od standardní instalace a uvedení do provozu až po servisní balíčky, které umožňují společnosti monitorovat vaši síť a poskytovat vám seznam možných úniků pro další zkoumání. A pokud chcete sami spravovat své každodenní operace, nabízíme také školení, abyste měli jistotu, že budete správně vybaveni na detekci úniků.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6