Voda
Internet of things (IoT)
Řešení inteligentního měření
Detekce úniku

Water-link zvyšuje příjmy díky inteligentnímu měření

„Díky zvýšené přesnosti měření očekáváme 2% zvýšení fakturované vody.“

– Annelies Gebruers z oddělení kontaktu s klienty společnosti water-link

4000 úniků vody bylo detekováno

2 % nárůst ve fakturované vodě

Výzva:

Nepřesné měřiče zvyšují náklady

Belgický poskytovatel vody, společnost water-link zásobuje v Antverpách vodou přes 640 000 koncových uživatelů. Až donedávna museli zákazníci kvůli používání mechanických vodoměrů tyto vodoměry ručně odečítat a nahlásit zjištěnou hodnotu poštou, online nebo telefonicky. Ale jelikož se s tím řada uživatelů neobtěžovala, společnost water-link musela vynakládat čas a prostředky na shromažďování chybějících odečtů a provádět odhady výpočtů. Zákazníkům tak nebyla fakturována jejich skutečná spotřeba a rozhodnutí ohledně provozu nebyla založena na přesných datech.

Řešení:

Inteligentní měření šetří čas a peníze

V Antverpách bylo instalováno přibližně 160 000 inteligentních vodoměrů MULTICAL® 21 od společnosti Kamstrup a předpokládá se, že kompletní instalace 205 000 měřičů bude dokončena v létě 2021. MULTICAL® 21 je vůbec první inteligentní vodoměr s integrovanou komunikací Sigfox, a v případě potřeby budou vodoměry instalovány spolu s inteligentním ventilem HydroKonekt od společnosti Hydroko, který rovněž podporuje komunikaci Sigfox. Díky novým inteligentním vodoměrům přejde společnost od shromažďování dat z měřičů pouze jednou za dva roky k získávání hodnot z měřičů na denní bázi, takže toto řešení sníží náklady a zvýší příjmy.
Více informací
Číst méně

Silné partnerství vytváří pro společnost water-link hodnotu

Hydroko, dlouholetý partner belgických dodavatelů vody, vyrábí ventil, který umožňuje dodavatelům kontrolovat množství vody dodávané jednotlivým zákazníkům. Společnost hledala poskytovatele inteligentního měření, který jí bude v rámci projektu silným, flexibilním a spolehlivým partnerem. A proto se spojila se společností Kamstrup.

„Společnost Kamstrup je průkopníkem v oblasti řešení IoT pro inteligentní měření spotřeby vody,“ říká Bert Fabri, vedoucí projektu ve společnosti water-link, „a poskytla nám potřebnou flexibilitu a součinnost.“

Klíčem k solidnímu řešení je nepřetržité testování

Pilotní nasazení 1200 měřičů bylo zahájeno v červnu 2016. Od té doby bylo provedeno několik aktualizací softwaru měřiče i ventilu. Podle provozního ředitele společnosti Hydroko, Jana Van Cappellena, bylo nepřetržité testování a přizpůsobování pro úspěch projektu klíčové. „Klíčem je zůstat kritický a neustále testovat.“

Hlavní fáze instalace byla zahájena v listopadu 2018. Dnes je instalováno přibližně 160 000 z 205 000 vodoměrů a podle plánu by měla instalace skončit v létě 2021, přičemž každý den se instaluje až 450 měřičů. Výsledky tohoto průkopnického projektu a spolupráce, kterou zahrnuje, mluví samy za sebe.

„Získáváme 98 % měsíčních hodnot ze všech instalovaných měřičů,“ říká Bert Fabri, projektant ve společnosti water-link. „Snahou je získávat 99% a k dosažení tohoto cíle jsme velmi blízko.“

Automatizovaný sběr dat a fakturace

S novými vodoměry bude proces fakturace ve společnosti water-link plně automatizovaný, což dodavateli umožní optimalizovat využití prostředků v kontaktním centru.

„Nyní máme snadný přístup k údajům o spotřebě, můžeme optimalizovat způsob řešení dotazů konečných uživatelů a eliminovat prostředky vynakládané na následné řešení chybějících údajů,“ říká Annelies Gebruers z oddělení kontaktu s klienty společnosti water-link. „Díky zvýšené přesnosti měření očekáváme 2% zvýšení objemu fakturované vody.“

Údaje z měřičů detekují úniky a poskytují informace zákazníkům

Zvýšení transparentnosti na základě častějšího sběru dat z měřičů je zvláště cenné z hlediska detekce úniků, která napomáhá při plnění cíle společnosti water-link snížit úroveň nefakturované vody. V minulosti neměla společnost pojem o rozsahu úniků, natož o tom, kde je má hledat. Nový systém měření umožňuje detekovat úniky, prasklé potrubí a neoprávněnou manipulaci, takže zajišťuje rychlou detekci ztrát vody. Během počátečního zkušebního provozu nalezly přibližně 4 % měřičů úniky, které byly opraveny. Do dneška bylo zjištěno přes 4000 úniků v domovních přípojkách klientů.

To přináší výhody také zákazníkům, kteří nyní vidí svou denní spotřebu a mohou dostávat upozornění na úniky či prasknutí potrubí prostřednictvím platformy pro konečné uživatele na webu. A společnosti water-link umožňuje být aktivnější a více se orientovat na služby, kontaktovat zákazníky, u kterých dochází k velkým únikům a pomoci jim minimalizovat škody, nebo diskutovat se zákazníky o zjištěných údajích.

Kromě úniků detekují digitální měřiče také zpětné průtoky od zákazníků, což umožňuje společnosti water-link účinněji zajistit kvalitu pitné vody na základě reakce již v raném stádiu problému. Doposavad bylo přijato a zpracováno 375 upozornění na zpětný průtok.

Číst méně

„Zkoumáme další možnosti automatizace zabudováním další inteligence do našeho systému. Naším cílem je, abychom byli schopni alarmy klasifikovat a mohli se soustředit na ty nejkritičtější a účinněji je řešit.“

Bert Fabri, projektant ve společnosti water-link

Další informace

Chcete se dozvědět více o našich řešeních inteligentního měření? Spojte se s našimi odborníky, kteří vám pomohou najít správné nástroje pro řešení vašich problémů.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6