Odečet měřičů tepla

Vaším primárním cílem je dodávat zákazníkům teplo a zajistit správnou fakturaci založenou na přesných odečtech měřičů tepla.

Inteligentní měřiče a dálkový odečet měřičů vám pomohou přehledně sledovat vaši síť a dosáhnout jasných cílů: 

Využít co nejlepším způsobem vaše prostředky
Zajistit spokojenost zákazníků
A optimalizovat vaši činnost

Tento krok směrem k digitalizaci vaší společnosti vám poskytne větší objem spolehlivějších dat – a čím více dat máte, tím větší hodnotu můžete vytvořit.

Data z inteligentních měřičů je možné automaticky shromažďovat prostřednictvím řešení dálkového odečtu měřičů READy. Buď jako řešení při průjezdu, nebo plně automatizovaný systém odečtu pomocí sítě (nebo jejich kombinaci). Co zvolíte, závisí na vašich potřebách.

Odečet měřičů metodou plug and play

Síť vám poskytne podrobné informace a znalosti

Zkombinováním systému správy dat měřičů s dálkovým odečtem měřičů získáte možnost:

  • identifikovat budovy, které zatěžují systém vysokými výstupními teplotami a špatným chlazením, …a zjistit proč;
  • lokalizovat instalace měřičů s chybami a pokusy o neoprávněnou manipulaci;
  • efektivně shromažďovat data měřičů a následně je zpracovat;
  • data zákazníků jsou nepřetržitě dostupná, což vám umožní poskytovat rady a neprodleně odpovídat na dotazy;
  • monitorovat a vizualizovat spotřebu energie daného zákazníka a jeho způsoby spotřeby energie.

Použití systému READy v pevné síti vám umožní podrobněji sledovat jednotlivé budovy a najít jednotky, instalace v budově, kde je možné dosáhnout největších zlepšení a také se ujistit, že síť funguje nejlepším možným způsobem. Studie ukazují, že až 75 % všech instalací vytápění v budovách je vadných nebo nesprávně seřízených. Když se na to ovšem podíváte z té lepší stránky, představuje to pro vás obrovský potenciál optimalizace!

K využití tohoto potenciálu – a mnoha dalších příležitostí k optimalizaci vaší sítě – jsou zapotřebí podrobné informace a transparentnost. 

Transparentnost přináší mnohé výhody, mimo jiné se dostanete blíž k zákazníkům, můžete poskytovat cílené rady, snížit zákazníkům účty za vytápění a současně optimalizovat výkonnost sítě a v důsledku toho i vaší firmy.

Analýza vašich dat

Pomocí nástroje Heat Intelligence můžete lokalizovat ztráty tepla a úniky. Můžete monitorovat aktuální stav sítě a vědět, co se děje nad zemí i pod zemí – po celý rok.

Propojení častého sběru dat z inteligentních měřičů s údaji o potrubí dálkového vytápění dokáže podstatně změnit způsob, jakým plánujete, provozujete a provádíte údržbu distribuční sítě.