District Analyser

Modul District Analyser nabízí bezkonkurenční přehled různých sekcí s podrobnými informacemi o přítoku, spotřebě a ztrátách vody.

Proměna nezpracovaných dat v hodnotné údaje a přehledy

District Analyser, součást naší platformy Water Intelligence, poskytne úplný přehled distribuční sítě rozdělené do oblastí. Získáte mapový přehled celé zásobované oblasti rozdělené do sekcí s informacemi o aktuálních ztrátách vody a intuitivní barevné kódování sekcí okamžitě zobrazuje jejich stav na základě předdefinovaných limitů. 

Pro každou oblast také získáte podrobný přehled o přítoku, spotřebě a ztrátách vody, takže můžete pozorně sledovat vývoj a nasměrovat své úsilí a konat, jakmile se v nějaké oblasti ztráty vody zvýší.

Nepřetržité monitorování a denní vyrovnanost dodávek vody rovněž umožňují zachytit menší úniky ještě předtím, dříve než se z nich vyvine skutečně prasklé potrubí.

Přehled o ztrátách vody

Mapa zásobované oblasti poskytuje nepřetržitě přehled ztrát vody v celé síti. Intuitivní barevné kódování sekcí zobrazuje jejich stav na základě předdefinovaných limitů. To vám umožní zaměřit se na detekci úniků, takže můžete reagovat v řádu hodin a nikoli dnů.

Správa oblastí je jednoduchá a snadná. Jednoduše myší vyznačíte jednotlivé oblasti. Systém ověří kvalitu dat a minimalizuje riziko chyb, neboť povolí zahrnout každý měřič pouze do jedné oblasti.

Monitorování ztrát vody

Vysoká frekvence dat z měřičů a analýza dat se používají k výpočtu vyrovnanosti dodávek vody na hodinové bázi srovnáním dat z oblastních měřičů v zásobované části s daty z vodoměrů v obytných budovách.

Modul District Analyser vám pomůže aktivně pracovat na snížení vody nefakturované. Pro každou sekci si můžete zobrazit podrobný přehled dodaného a spotřebovaného objemu, a také ztráty vody. Můžete identifikovat trendy, například zvýšení ztrát vody, v raném stádiu, rychle rozpoznat efekt nových iniciativ a snadno srovnat ztráty v různých oblastech.

Filtry a zpřesnění

Můžete přepínat náhledy na základě dat za posledních 24 hodin, posledních 7 dnů, poslední měsíc, anebo můžete zadat přesné období, které chcete podrobněji prozkoumat. 

Pro každou sekci můžete definovat individuální limity přijatelných ztrát vody a hodnot, které spustí alarm. Tím zajistíte, že budou odpovídat stávajícím okolnostem, jako je populace, stáří a stav potrubí. Jestliže máte současně přístup do systému Incidents, můžete také nastavit alarmy, abyste byli automaticky upozorněni, když ztráty vody v dané sekci překročí předdefinovaný limit.

Identifikace typů ztrát vody

Modul District Analyser lze využít k odvození příčiny ztrát vody a použít získané znalosti ke stanovení priorit a následné nasměrování úsilí. 

Pokud se ztráty vody zvyšují souběžně s obecnou spotřebou, často je to způsobeno neoprávněnou a neměřenou spotřebou, způsobenou například krádeží, nedostatkem měřičů na staveništích nebo skutečností, že v dané oblasti je více spotřebitelů než se očekávalo. A naopak – pokud není mezi ztrátou a spotřebou žádná souvislost, potíže jsou obvykle způsobeny úniky v distribuční síti či přípojkách.

Detekce úniků zkrácena na třetinovou dobu

S pomocí analytického nástroje Water Intelligence se dodavateli vody Tønder podařilo výrazně optimalizovat detekci úniků ve zvláště náročné oblasti. Nové přehledy umožňují dodavatelům stanovit priority využití prostředků a provádění údržby. A jejich zákazníci navíc získají vyšší úroveň služeb.

Data vytváří pro vodárenskou společnost Assens hodnotu

Vodárenská společnost Assens je jedním z našich testovacích zákazníků, kteří se podílí na vývoji našich analytických nástrojů pro dodavatele vody. Ty by měly pomoci vylepšit služby zákazníkům a optimalizovat činnost s cílem snížit ztráty vody.

„Schopnost plně využít data přesnou lokalizací ztrát vody, které nesouvisí s potížemi v domácnosti, nám ušetří peníze a současně nám usnadní práci,“ říká Anne Lyndorff Hovmøller z vodárenské společnosti Assens.

Co kdyby měřiče slyšely to, co vy nevidíte?

Nyní můžete nechat inteligentní měřiče, aby za vás lokalizovaly úniky a vytvořit naprosto transparentní distribuční síť. Měřiče fungují jako hustá síť záznamníků hluku. Vodoměry flowIQ® 2200 poslouchají hluk v distribuční síti a přípojkách, aby detekovaly případné úniky. 

Podívejte se na video s dalšími informacemi o naší akustické detekci úniků, nebo čtěte dále.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6