Teplo
Dálkové vytápění
Energetická účinnost

Pokud pojistník používá měřicí bod Kamstrup-DanTaet, nabízí většina pojišťoven spotřebitelům výraznou slevu na jejich pojištění pro případ prasklého potrubí.

Inovativní řešení úniků

Dálkové vytápění s inteligentní ochranou proti netěsnosti

Teplárna Thisted Varmeforsyning dodává teplo více než 5.000 zákazníkům a s ohledem na nové technologie je považována za jeden z nejmodernějších podniků veřejných služeb.

Tato teplárna používá ambiciózní strategii inteligentního řízení energie, jejímž cílem je zvýšit energetickou účinnost a udržet nízké provozní náklady. To je důvodem proč se Thisted Varmeforsyning rozhodla investovat do inovativního řešení s 5.000 měřiči s dálkovým odečtem MULTICAL® 601 / 602 v rádiové síti. Velká část

měřičů má funkci monitorování netěsností a automatický systém ochrany proti únikům. Thisted Varmeforsyning zavedla kombinované řešení Kamstrup-DanTaet speciálně pro aktualizaci ochrany proti únikům.

Lepší ochrana proti únikům s řešením Kamstrup-DanTaet

Společnost Thisted Varmeforsyning díky systému Kamstrup-DanTaet získala velké množství provozních výhod. Pokud dojde k úniku nebo prasknutí potrubí, odešle se okamžitě do rozvodné společnosti signál alarmu a systém okamžitě měřicí bod vypne. Monitorovací systém také

společnosti Thisted Varmeforsyning umožňuje snížit objem doplňovací vody pro dálkové vytápění a ukazuje, zda byla přidána neupravená voda. Systém ochrany proti únikům je přínosem pro místní vodní prostředí, bezpečnost spotřebitelů a také vzhledem k zefektivnění postupů a udržení nízkých provozních nákladů zvyšuje zisk teplárny.

Toto zlepšení spolehlivosti systému znamená, že pokud pojistník používá měřicí bod Kamstrup-DanTaet, většina pojišťoven spotřebitelům nabízí výraznou slevu na jejich pojištění pro případ prasklého potrubí.

„Tento systém je jedním z prvků naší strategie automatizace a je zásadní k posílení postavení teplárny Thisted Varmeforsyning jako poskytovatele vysoce kvalitních služeb.“ 

Lars Andersen, vedoucí oddělení, Thisted Heat Utility

Zlepšení energetické účinnosti

Velký potenciál úspor u delta T

Maximalizace energetické účinnosti je náročnou výzvou, je však předpokladem pro vysokou efektivitu zásobování tepelnou energií. V případě, že se rozdíl mezi výstupní a vstupní teplotou (delta T) v celém systému zásobování teplem v Thistedu zlepší o pouhý 1 °C, bude to znamenat celkovou roční úsporu ve výši 750.000 DKK. Za účelem zlepšení energetické účinnosti se proto teplárna Thisted Varmeforsyning rozhodla vyřadit všechny výměníky tepla a

nahradit je přímým zásobováním teplem, a zároveň zákazníkům nabídnout další zabezpečení ochrany proti úniku.

Výměníky tepla nejsou nijak zvlášť energeticky účinné. Ve skutečnosti výměník tepla obvykle způsobuje tepelné ztráty ve výši 5–7 °C, protože je ovládán manuálně a zákazník jej často nesprávně nastaví. Energetická účinnost je tedy příliš nízká, protože vratná voda je příliš horká.

Extra bezpečnost pro zákazníky

„Jedná se o vysoce efektivní systém, který nám kromě energeticky účinnějšího zásobování umožňuje nabídnout zákazníkům extra zabezpečení. Když byl v dubnu 2012 instalován první systém, okamžitě vypnul vodu a my jsme předpokládali, že to byla chyba systému. Ve skutečnosti se jednalo o netěsnost.“ 

Lars Andersen

Thisted Varmeforsyning

Řešení:

– 5.000 bodů měření tepla

– Měřiče tepla MULTICAL® 601 a 602

– Dálkové odečty měřičů prostřednictvím sítě Radio Mesh a GPRS

– Řešení Kamstrup-DanTaet – automatická ochrana proti úniku

– Inteligentní monitorování netěsností

Časový rámec: 2009-2014