Teplo
Digitalizace
Dálkové vytápění

Digitalizace přináší měřitelné výsledky

Teplárna Assens, Dánsko

Dálkový odečet měřičů, častá data a cílená analýza umožnily Teplárně Assens snížit teplotu v síti o 6-8 stupňů. Do této chvíle dodavatel snížil roční produkci tepla o 2,5 % a ztráty v potrubí o 12 %. A podle generálního ředitele je to jen začátek.

Když se v roce 2013 Teplárna Assens rozhodla investovat do inteligentních měřičů tepla a řešení dálkového odečtu prostřednictvím sítě, digitalizace byla pro mnohé stále jen módním pojmem a nikdo neznal její skutečný potenciál. Nicméně dodavatel měl jasné představy, že častější sběr dat z měřičů by měl přinést lepší možnosti optimalizace. Z tohoto důvodu přešla společnost z půlročních odečtů na hodinové – ačkoli na začátku si nebyla jistá, jak zpracuje a využije velké objemy dat.

„Nevěděli jsme přesně, jak a k čemu využijeme všechna získaná data, ale čekali jsme, že se dozvíme více o chlazení a našim zákazníkům poskytneme lepší služby,“ říká Marc Roar Hintze, generální ředitel Teplárny Assens. Dnes již zvýšení digitalizace přineslo několik měřitelných výsledků jak z výrobní strany, tak z distribuční sítě.

 

Optimalizace operací založených na datech

První fází využití velkých objemů dat byla optimalizace distribuční sítě. Dodavateli se zejména podařilo výrazně snížit teplotu média přenášejícího teplo. Dříve se určovala podle nejdále bydlících koncových uživatelů, což mělo za následek vyšší teplotu, než bylo nezbytné. Dnes se optimalizuje na základě dění v síti.

„Jakmile byly všechny měřiče nainstalovány a v provozu, stáli jsme před nesmírnou horou dat. Ale nástroje, které jsme dostali od společnosti Kamstrup, nám náhle umožnily sledovat – v hodinových intervalech – přesnou teplotu v síti. Na základě nepřetržité digitalizace našich činností jsme byli schopni snížit teplotu média přenášejícího teplo o 6-8 stupňů.“ Dodavateli se rovněž podařilo odstranit více než 100 obtoků v síti.

„Optimalizací našich operací v síti jsme během několika posledních let ušetřili 2500 až 3000 MWh – tedy přibližně 2,5 % – a snížili ztráty v potrubí o 12 %,“ vysvětluje Marc Roar Hintze. „Data nám pomohla porozumět našim stovkám kilometrů potrubí a tomu, co se v něm skutečně děje například při snížení teploty. Dokonce ani se zaměstnanci, kteří měli 10, 20 či 30 let zkušeností, jsme předtím neměli úplný přehled o důsledcích takových změn.”

Celkem přinesla optimalizace operací v síti úspory odpovídající 245 DKK na jednu domácnost. A dodavatel očekává, že další fáze přinese zanedlouho ještě více výhod: „Doposavad jsme úspory generovali na základě sledování objemu a teploty čerpané vody. Teprve nyní se začínáme dívat na jednotlivé budovy, koncové uživatele s neúsporným zacházením s energiemi a nedostatečnými instalacemi.“

Výsledky z inteligentních měřičů, častý sběr dat a cílená analýza

Zaměření na koncového uživatele

Optimalizace na straně spotřebitele je časově náročný proces, ale Marc Roar Hintze odhaduje, že představuje potenciál úspor rovnocenný tomu, jakého již bylo dosaženo. Častý sběr dat umožňuje nejen odhalit koncové uživatele s neúsporným zacházením s energiemi, ale také zjistit, co je jeho příčinou. „Vždy jsme věděli, že existují koncoví uživatelé, kteří nesprávně větrají, ale nyní jsme schopni zjistit, proč tomu tak je.“

Generální ředitel odhaduje, že je možné dosáhnout 80 % úspor od 20 % spotřebitelů. „Potřebujeme, aby nám data ukázala, kde je potenciál největší, abychom neplýtvali prostředky na vyhledávání oněch 80 % s malým dopadem. Nyní je můžeme seřadit podle priority a navrhnout optimalizace jednotlivých instalací vytápění.“
Častý sběr dat se rovněž používá k vyhodnocení skutečné potřeby renovace potrubí dálkového vytápění. Dříve se stav distribuční sítě odhadoval na základě např. stáří či ztrát vody. Ale když se data z měřičů zkombinují s průkopnickou analýzou, umožní nepřetržité monitorování kapacity a zatížení, takže je možné optimalizovat investice do údržby sítě. „Již jsme digitalizovali celou naši výrobu a s pomocí inteligentních měřičů a analytického nástroje Heat Intelligence nyní digitalizujeme také naši distribuční síť,“ říká generální ředitel.

„Data nám pomohla porozumět našim stovkám kilometrů potrubí a tomu, co se v něm skutečně děje například při snížení teploty.“

 

Marc Roar Hintze, Teplárna Assens

Nový přístup

Marc Roar Hintze věří, že rychlost digitalizace se bude dále zvyšovat. „V celém hodnotovém řetězci se rozbíhá nový přístup, který je podporován politicky, i ze strany regulačních orgánů. Digitalizace si razí cestu kupředu a my s ní budeme nadále postupovat.“
Zatímco energetický sektor býval velmi fragmentovaný, dnes je vše integrováno od výroby až po spotřebitele a způsob, jakým budou v budoucnu zahrnuti do mnohem větších energetických systémů. A právě proto je digitalizace tak cenná: „Digitalizace nám poskytuje nezbytný přehled a transparentnost, abychom se dokázali orientovat ve stále složitějších systémech.”

Pro Teplárnu Assens je transparentnost rovněž nutnou podmínkou umožňující zabudovat do systému obnovitelné zdroje vzhledem k fluktuacím zdrojů jako jsou solární energie, vítr a rekuperace tepla. „Už to není jen o tom, jestli zapnete motor nebo ne. Nyní potřebujeme předpovědi větru, slunečního svitu, spotřeby a podobně,“ říká Marc Roar Hintze a pokračuje: „Domnívám se, že zanedlouho budeme pracovat s daty v reálném čase – zejména až budeme schopni snadněji zpracovávat a rychleji analyzovat velké objemy dat. Pak se dočkáme úplně nových věcí.“

Ani dnes generální ředitel nepochybuje o tom, že investice do digitalizace byla správným rozhodnutím: „Před pěti lety jsme si mysleli, že budeme schopni vylepšit náš fakturační proces a možná provést nějaké optimalizace systému, ale potenciál je evidentně mnohem větší. Již nyní jsme svědky návratnosti naší investice. A víme, že tento trend bude pokračovat.“

Údaje o projektu