Teplo
Dálkové vytápění
Odečet měřičů

Úspora času při odečtech měřičů až o 80%

Investice šetřící čas

Bezdrátové odečty měřičů tepla ušetří až 80% času

Díky bezdrátovému odečítání měřičů je tato velmi únavná práce nyní dokončena během několika dní – a to s mnohem větší přesností, než tomu bylo dříve. 99,9% měřičů lze měřit bezdrátově bez jakýchkoli problémů.

Terénní pracovníci podniku veřejných služeb mohou všechny měřiče přímo odečíst pomocí malých USB čteček měřičů a notebooků. Přechod od manuálního na automatický odečet měřidel sebou přinesl výrazné přínosy.

Odečty měřičů v pevně stanovené dny

Hlavní výhodou je, že dodavatel dálkového vytápění nyní může odečítat měřiče bezdrátově v přesně stanovené dny.

To znamená, že bez ohledu na to, zda byly měřiče tepla odečteny v polovině ledna nebo v únoru, může být díky interní datové paměti přesně zadán do fakturačního systému odečet z 1. ledna, což umožňuje vygenerování přesného vyúčtování za uplynulý rok.

Díky údajům z pevně stanoveného data lze připravit přesné roční statistiky se zcela srovnatelnými údaji o spotřebě.  

Optimální struktura odečtů

Vzhledem k tomu, že každoroční cyklus odečtů je nyní dokončen za pět dnů, zaznamenala společnost výraznou úsporu času. Úspora času je více než 80%!

"Pro mé zaměstnance to znamená úsporu času a také to, že nyní mají pestřejší a zodpovědnější práci, protože sami stavějí rozvodny a provádějí údržbu systému. Vysoká úroveň pracovní spokojenosti mých zaměstnanců a spokojenost zákazníků je pro mě velmi důležitá.“ 

Ernst Bauersachs, provozní ředitel, Westfälische Fernwärmeversorgung

Od manuálního k automatickému

Vysoká přesnost měření zaručuje přesnou fakturaci

Dříve byly měřiče tepla odečítány přímo na místě malou armádou důchodců, tento způsob však vyžaduje mnoho času a úsilí. Společnost experimentovala a vydala zákazníkům jejich vlastní karty pro odečet měřičů. Protože však pouze 3/4 zákazníků vyplnila své karty správně a vrátila je včas, museli pracovníci odečtu měřičů do terénu stále vyrážet. Kromě toho je podle pana Bauersachse odečítání měřičů povinností dodavatele.

Myšlenka bezdrátového odečítání byla tedy zřejmá, a to zejména proto, že 80 hlavních zákazníků s faktory efektivní poptávky mezi 200 kW a 4 MW vyžadovalo měsíční odečty. Jejich měřiče byly proto odečítány bezdrátově jako první. Krátce na to pan Bauersachs rozhodl, že do systému bezdrátových odečtů se zapojí všechny měřiče tepla spadající do jeho kompetence

a tím využijí všech přínosů automatizace.

Žádní pracovníci odečtu měřičů v domácnosti

„Bylo pouze pět zákazníků, kteří z počátku bezdrátový modul nechtěli. Byla jim tedy nabídnuta možnost pokračovat ve vyplňování svých vlastních karet pro odečty měřičů. Naprostá většina našich zákazníků skutečně oceňuje pohodlí bezdrátových odečtů. Nejdříve se někteří z nich divili, jak můžeme znát jejich spotřebu bez toho, aby je navštívili pracovníci odečtu měřičů,“ řekl pan Bauersachs.

Někdy má zákazník otázky týkající se jeho vyúčtování. Energetická společnost pak může v záznamníku údajů měřiče tepla otevřít detailní profil zatížení určitých dnů a poskytnout zákazníkovi přesné odpovědi týkající se jeho spotřeby. Obecně se dá řídí, že zákazníci na bezdrátový odečet měřičů reagovali pozitivně. Nemusí již pouštět pracovníky odečtu měřičů do svých

domácností nebo se pro tento účel objednávat. To, že si zákazníci sami odečítali své měřiče, bylo vždy pouze provizorní řešení, protože to zákazníkovi dávalo povinnost, která ve skutečnosti ležela na dodavateli.

Kvalita za to stojí

Westfälische Fernwärmeversorgung je zákazníkem společnosti Kamstrup od roku 2001. Kromě výborné bezdrátové komunikace pan Bauersachs zejména oceňuje vysokou přesnost měření prováděnou měřičem tepla MULTICAL®, která zaručuje přesnou fakturaci. „Naši zákazníci musí vyúčtování tepla věřit, a pro nás jako poskytovatele je velmi důležité, abychom mohli předvést kvalitu měřičů tepla.“ Pan Bauersachs, sám zapřisáhlý technik, podkládá odborné znalosti dodavatelů za velmi důležité. A konečně, měřiče tepla musí udržet svou stabilitu měření i po letech provozu.
Münster, Německo

Společnost Westfälische Fernwärmeversorgung v Münsteru provozuje 1.800 přípojek k dálkovému vytápění. Od roku 2011 byly všechny její měřiče tepla opatřeny bezdrátovými moduly.

– Měřiče tepla MULTICAL 402 

– Bezdrátový odečet prostřednictvím USB čtečky měřičů a notebook.