Inteligentní měřiče tepla a zařízení

Naprosto základním kamenem vaší sítě je měřič tepla. Poskytuje vám data potřebná pro fakturaci a optimalizaci. Z tohoto důvodu musí být přesný a musí zůstat přesný mnoho let.

Během této doby se předpisy a legislativa mnohokrát změní a měnit se bude muset také vaše řešení. To vyžaduje vysokou úroveň flexibility měřičů z hlediska instalace, opětovné konfigurace a aktualizací.

Hodnota dat z inteligentních měřičů tepla dalece přesahuje pouze správnou fakturaci. Tato data lze posléze využívat k optimalizaci výkonu sítě. Abyste dosáhli na potenciál této optimalizace, musíte věřit, že vaše infrastruktura poskytuje přesné a stabilní sady dat. Dnes, zítra i v budoucnu.

Inteligentní ultrazvukové měřiče tepla Kamstrup vykazují prověřenou dlouhodobou spolehlivost a přesnost. Jsou vybavené inteligentními funkcemi, které po celou dobu instalace měřiče vám pomáhají šetřit čas i prostředky.

Měřiče tepla jsou vyráběny podle nejpřísnějších norem

Ultrazvukové měřiče tepla Kamstrup jsou vyráběny v souladu se schválením MID podle normy EN 1434 – přísné evropské normy, která zajišťuje, že přesnost a kvalita zůstávají konstantní a máte jistotu, že každý měřič je stejně kvalitní jako ten předchozí. Snímače průtoku ULTRAFLOW® využívají mikroprocesorovou technologii a metody měření ultrazvukem.

Efektivní měření a design
Průtok se měří pomocí obousměrného ultrazvuku na základě metody doby přechodu, s prověřenou dlouhodobou stabilitou a přesností. Všechny obvody používané pro výpočet a měření jsou shromážděny na jedné desce, čímž je zajištěn kompaktní a racionální design vedle mimořádně vysoké úrovně přesnosti a spolehlivosti měření.

Využijte maximálně řešení inteligentního měření

Více než 2000 dodavatelů ve 28 zemích nám svěřilo hosting jejich systémů odečtu měřičů. Denně tak zajišťujeme provoz 5 milionu měřičů. Možná by pro vás také bylo výhodné svěřit nám tyto úkoly? Mezi získané výhody patří bezproblémové, bezpečné nastavení IT prostředků, takže můžete věnovat více času a prostředků svým vlastním činnostem a zákazníkům. 

Energeticky efektivní dodávky tepla

Dálkové vytápění stojí na prahu nové energetické reality – reality, v níž inteligentní odečet měřičů tepla poskytuje dodavateli tepla základ pro vysokou energetickou účinnost získáním znalostí založených na datech. 

Stáhněte si náš dokument white paper a podívejte se zblízka na to, co charakterizuje inteligentní energetický systém, a prozkoumejte důležitost efektivity a transparentnosti – celou cestu až ke koncovému uživateli.