O společnosti

Ve společnosti Kamstrup jsme přesvědčeni, že by nikdo neměl zpochybňovat přístup k čisté vodě nebo vyhlídky na budoucnost s udržitelnými zdroji energie. Naše inteligentní řešení měření pomáhají dodavatelům a společnostem ke snížení ztrát vody a zvýšení energetické účinnosti tím, že jim poskytnou přehledy umožňující jednat a data k zacílení jejich úsilí. 

Dodávky čisté vody a energie

Snaha o neustále hledání způsobů jak něco dělat lépe nás dovedla ke špičkovému rozvoji technologií pro inteligentní řešení pro dodavatele elektrické energie, vody, tepla a chladu. Na základě více než 70 let zkušeností umožňujeme našim zákazníkům činit jistější, inteligentnější obchodní rozhodnutí a inspirovat komunity, které zásobují, protože jim poskytujeme inteligentní nástroje a data. Jsme odhodláni dále ukazovat cestu směrem k zodpovědnějšímu a udržitelnějšími využívání zdrojů energie a vody, které naplní rostoucí světovou poptávku. Proto každý den pracujeme na tom, abychom objevovali, navrhovali a dodávali ta nejpokrokovější řešení měření, která zajistí čistou energii a vodu lidem na celém světě. 

Protože naši zákazníci jsou v centru všeho co děláme, nasloucháme jejich potřebám a předvídáme jejich problémy, kterým budou čelit v budoucnu, můžeme konzistentně vytvářet inovativní produktové řady hardwaru, softwaru a služeb zahrnující měřiče spotřeby, komunikační infrastrukturu, systémy pro správu dat z měřičů, aplikace pro chytré sítě, hostovaná řešení a nástroje pro analýzu dat.