Řešení pro dodavatele tepla

S globálním růstem spotřeby energie a urbanizace dochází k vyčerpávání zásob fosilních paliv a ke zvyšování nákladů na výrobu energie – jak ekonomických, tak v souvislosti s ochranou životního prostředí. To zdůrazňuje nutnost nejen snížit spotřebu, ale také zvýšit efektivitu výroby energie, hospodaření s energií a distribuce. 

V důsledku tohoto vývoje jsou dnes dodavatelé nuceni ke zvyšování energetické efektivity a současně optimalizaci operací, zvyšování nákladové efektivity a poskytování lepších služeb koncovým uživatelům. Inteligentní měření je klíčovou částí řešení, protože nemůžete optimalizovat něco, co nenaměříte. Často měřené a přesné údaje z měřičů poskytují dodavatelům v reálném čase podrobné informace o jejich distribuční síti, koncových uživatelích a budovách, které zásobují.

Co je váš další krok?

Vaše síť v sobě skrývá řadu příležitostí k optimalizaci vaší obchodní činnosti. Inteligentní měřiče a dálkový odečet poskytují základ pro sběr dat potřebných k naplnění tohoto potenciálu.

Častý odečet dat napomáhá optimalizaci a vytváření transparentní sítě.

Inteligentní měření tepla od společnosti Kamstrup

Inspirace pro optimalizaci sítě

PŘÍŠTÍ krok

Vaše distribuční síť
Váš přehled
Vaše hodnota

Buď se díváte na svou dodavatelskou činnost trochu s obavami nad všemi novými požadavky a výzvami. Nebo vidíte také úžasné příležitosti k vytvoření nové hodnoty. 

Bez ohledu na to, kam směřujete a jaké máte se svou firmou ambice, nejdůležitější je vždy příští krok.

Když začnete sbírat data a podíváte se na jejich využití mimo rámec pouhé fakturace, potřebujete osvědčené postupy a inspiraci. Na našem blogu jsme shromáždili naše nápady a názory a oslovili i zákazníky. 
Na našem blogu vám poskytneme nejnovější případy zákazníků založených na hodnotě dat. Nabídneme také inspiraci pro váš další krok a odpověď proč je efektivní dálkové vytápění součástí budoucího energetického systému.

Energeticky efektivní dodávky tepla

Dálkové vytápění stojí na prahu nové energetické reality – reality, v níž inteligentní měření poskytuje základ pro vysokou energetickou účinnost doplněním znalostí založených na datech do dálkového vytápění. 

Stáhněte si náš dokument white paper a podívejte se zblízka na to, co charakterizuje inteligentní energetický systém, a prozkoumejte důležitost efektivity a transparentnosti – celou cestu až ke koncovému uživateli.