Je načase vědět víc o dálkovém vytápění

Vytápění a chlazení budov je jedním z energeticky nejnáročnějších požadavků v naší společnosti. Plnění cílů v oblasti boje se změnou klimatu a efektivity u vytápění a chlazení volá po strategii udržitelného rozvoje, která kombinuje zvýšené využití obnovitelné energie a zároveň efektivní zajištění spolehlivosti jejích dodávek.

Aby se podařilo optimalizovat sítě dálkového vytápění z hlediska zvýšení efektivity a integrovat do distribuční sítě rostoucí počet kolísavých zdrojů tepla, jsou zapotřebí přesné znalosti. Skutečné znalosti založené na průběžných přehledech průtoku, teplot a aktuální kapacity systému. A skutečné znalosti ohledně údržby a využití prostředků nejlepším možným způsobem.

Ať se jedná o to vědět, jak řídit a předpovídat produkci nebo přesně vědět, při jak nízké teplotě je možné provozovat síť, inteligentní řešení měření a častý sběr dat poskytují přehledy a nástroje potřebné k propojení dat napříč celým hodnotovým řetězcem a dodávají znalosti potřebné jak pro každodenní provoz, tak pro dlouhodobé plánování a údržbu.

Je načase zdokonalit způsob výroby energie, její správu i distribuci. Je načase vědět víc!

Co je váš další krok?

Vaše síť v sobě skrývá řadu příležitostí k optimalizaci vaší obchodní činnosti. Inteligentní měřiče a dálkový odečet poskytují základ pro sběr dat potřebných k naplnění tohoto potenciálu.

Častý odečet dat napomáhá optimalizaci a vytváření transparentní sítě.

Inteligentní měření tepla od společnosti Kamstrup

Inspirace pro optimalizaci sítě

PŘÍŠTÍ krok

Vaše distribuční síť
Váš přehled
Vaše hodnota

Buď se díváte na svou dodavatelskou činnost trochu s obavami nad všemi novými požadavky a výzvami. Nebo vidíte také úžasné příležitosti k vytvoření nové hodnoty. 

Bez ohledu na to, kam směřujete a jaké máte se svou firmou ambice, nejdůležitější je vždy příští krok.

Když začnete sbírat data a podíváte se na jejich využití mimo rámec pouhé fakturace, potřebujete osvědčené postupy a inspiraci. Na našem blogu jsme shromáždili naše nápady a názory a oslovili i zákazníky. 
Na našem blogu vám poskytneme nejnovější případy zákazníků založených na hodnotě dat. Nabídneme také inspiraci pro váš další krok a odpověď proč je efektivní dálkové vytápění součástí budoucího energetického systému.

Energeticky efektivní dodávky tepla

Dálkové vytápění stojí na prahu nové energetické reality – reality, v níž inteligentní měření poskytuje základ pro vysokou energetickou účinnost doplněním znalostí založených na datech do dálkového vytápění. 

Stáhněte si náš dokument white paper a podívejte se zblízka na to, co charakterizuje inteligentní energetický systém, a prozkoumejte důležitost efektivity a transparentnosti – celou cestu až ke koncovému uživateli.