Portál Kamstrup Whistleblower

Chceme poskytovat otevřenou firemní kulturu

Kamstrup je zodpovědná společnost s transparentní a otevřenou firemní kulturou, kde zaměstnanci a partneři jsou vyzýváni, aby se ozvali, pokud zaznamenají problémy s dodržováním předpisů nebo jiné nesrovnalosti související se zásadami společnosti Kamstrup, trestním jednáním nebo jinými závažnými porušeními. Obavy nebo podezření můžete oznámit – anonymně nebo s kontaktními údaji – prostřednictvím portálu Kamstrup Whistleblower na následujícím odkazu: Portál Kamstrup Whistleblower