Teplo
Dálkové vytápění
Inteligentní měření
Energetická účinnost

Nové možnosti nabízené inteligentním měřením

Po nahrazení více než poloviny z 56 000 měřičů inteligentními měřiči Kamstrup snížil dodavatel dálkového vytápění, ve druhém největším dánském městě, AffaldVarme Aarhus, ztráty vody o 100 m3 denně. Společnost očekává, že dalšími optimalizacemi, založenými na častém odečtu dat, zkrátí dobu návratnosti své investice ve výši 33 milionů euro na polovinu.

V roce 2012, když společnost AffaldVarme Aarhus (AVA) stála před úkolem vyměnit dvě třetiny vysloužilých měřičů tepla, se společnost rozhodla, že výměnu provede rovněž co nejefektivnějším způsobem z hlediska financí. Znamenalo to nahradit všechny měřiče za dálkově odečítané měřiče a zároveň zavést sledování úniků a zvýšit zainteresovanost zákazníků v rámci řešení inteligentního měření od společnosti Kamstrup.
 
Zvýšení objemu dat umožnilo přechod na zcela novou úroveň možností analýzy, odstraňování potíží a zdokonalování, a řešení je tak součástí plánu města Aarhus dosáhnout v roce 2030 nulových emisí skleníkových plynů.
 
Menší plýtvání vodou a nižší náklady
Kromě lepšího přehledu o spotřebě tepla toto řešení měření zajišťuje rychlejší detekci úniků v síti dálkového vytápění o celkové délce 2 000 km, která denně dodává teplo pro téměř 300 000 lidí.
Společnost AVA v minulosti přicházela přibližně o 285 metrů krychlových (m3) vody denně. Očekávala, že nainstalování inteligentních měřičů sníží denní ztráty vody o 50 m3, což přinese úspory cca 240 000 euro ročně. V současnosti, kdy ještě není v provozu něco přes 20 000 nových měřičů, se již ztráty snížily o 100 m3 za den – což má pozitivní dopad na hospodářský výsledek i životní prostředí. 
 
Nasazení inteligentních měřičů také poskytuje společnosti AVA cenné informace o stavu distribuční sítě, což byl předtím neznámý faktor. Společnost například neznala stav rozvodů a nevěděla, jestli jsou optimální rozměry potrubí. 
 
„Dnes máme o síti kompletní přehled a tyto informace jsou pro nás základem pro správu a optimalizaci sítě co nejefektivnějším způsobem,“ říká Erik Brender, projektový manažer společnosti AffaldVarme Aarhus.
Kromě toho společnost AVA prakticky eliminovala administrativní náklady na korekce chybějících nebo chybných odečtů. Zákazníkům tak poskytne bezpečnější a levnější dodávky tepla – nemluvě o přesné a správné fakturaci. 
 
Podobně, díky podrobnějším informacím, došlo k výraznému zlepšení služeb pro zákazníky a společnost AVA je lépe schopna zákazníkům poradit, jak mohou optimalizovat svůj topný systém. 
 
Společně s dálkovým odečtem měřičů společnost AVA zavádí také elektronické kontroly měřičů, což znamená, že měřiče tepla kontrolují svou vlastní přesnost prostřednictvím dvou identických průtokoměrů a tří snímačů teploty. Tímto způsobem společnost AVA ušetří nákladný každoroční proces vysílání techniků k tisícům měřičů pro provedení testů a výměn. Stejně tak budou návštěv techniků ušetřeni spotřebitelé, k čemuž dojde dva roky po dokončení instalace.

„Vytvořili jsme pro projekt obchodní případ, ale již nyní výsledky předčily naše očekávání. Pokud bude tento trend nadále pokračovat, očekávám návratnost naší investice přibližně v polovině předpokládané 16-ti leté životnosti měřičů.“

Erik Brender, projektový manažer společnosti AffaldVarme Aarhus

Transparentnost umožňuje zlepšení energetické účinnosti

Jak se mění obchodní podmínky pro vytápěnou oblast jako celek, společnost AVA bude více závislá na tom, aby dokázala rychle a nepřetržitě určovat, jak lze systém vytápění provozovat hospodárněji hodinu po hodině. 
 
To vyžaduje transparentnost distribuční sítě, která může vzejít pouze z velkého objemu častých a přesných odečtů měřičů umožněných dálkovým odečtem. 
 
Například srovnání historie spotřeby u zákazníků s tím, kolik tepla společnost nakoupila, využila a ztratila – a za jakou cenu – umožní společnosti AVA lépe sladit produkci tepla se skutečně prodaným objemem.
A dále, z hlediska prognostiky, když dodavatel zjistí, že teplota pravděpodobně klesne, může tyto informace využít k optimálnímu naplánování produkce, tj. například začít v síti hromadit teplo. 
 
Erik Brender očekává, že společnost AVA do roka vytvoří inteligentní síť vytápění, která propojí údaje o produkci s údaji o spotřebě z měřičů.
 
Společnost tak bude mít k dispozici nebývalé možnosti využití historických dat, způsobů spotřeby, energetické náročnosti budov a dalších informací k další optimalizaci energetické efektivity dodávek tepla.

Údaje o projektu

  • 56 000 přípojek na dálkové vytápění
  • Automatizovaný odečet měřičů
  • Systém provozovaný společností Kamstrup
  • Sledování úniků
  • Elektronická kontrola měřičů
  • Časový rámec: 2012-2017

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6