Voda
Detekce úniku
Bezdrátový odečet měřičů
Přesnost

Od hrubého obrazu spotřeby vody k vysoce kvalitním údajům poskytujícím velmi podrobný přehled a optimalizaci provozu

Bezdrátové odečty vodoměrů

Elektronické vodoměry poskytují přesné informace o spotřebě vody

Společnost Wasserzweckverband Warndt v Sársku informuje o úspěšném pilotním projektu s bezdrátovými vodoměry

Na začátku roku 2014 instalovala sárská společnost Wasserzweckverband Warndt pro pilotní projekt 300 elektronických vodoměrů společnosti Kamstrup s bezdrátovým odečtem. Zkušenost byla úspěšná a provozní manažer Hermann Schon předpokládá, že měřiče budou nainstalovány i na jiných místech.


Nové elektronické vodoměry nahradí mechanické měřiče, čímž se optimalizuje provoz vodárny a spotřebitelům budou poskytnuty

lepší služby.


Hlavní rozdíl oproti předchozímu stavu je to, že měřiče jsou nyní odečítány bezdrátově, což snižuje dobu odečtu na 1½ hodiny. Staré měřiče byly odečítány na místě sezónními pracovníky – velmi pracný proces, který také poskytoval jen velmi hrubý obraz o spotřebě vody.


Elektronické vodoměry nyní umožňují porovnání měsíční spotřeby jednotlivých domácností s provozními údaji, což poskytuje mnohem přesnější údaje o prodeji – a

celoroční statistiky jsou obzvláště vhodné pro pololetní zprávu.


Stephanie Bruckart, která je zodpovědná za odečty a fakturaci založenou na spotřebě, vysvětluje: „Pokud jde o digitalizaci celého provozu vodárny, nabízí nám elektronické vodoměry mnoho nových výhod. Například záznamník dat v měřiči nám umožňuje detekci úniků. Kvalita a četnost údajů, které jsme schopni bezdrátově z měřičů shromáždit, je jednoduše řečeno nesrovnatelně lepší, než ekvivalent poskytnutý mechanickými měřiči.“

„Kvalita a četnost údajů, které jsme schopni bezdrátově z měřičů shromáždit, je jednoduše řečeno nesrovnatelně lepší, než ekvivalent poskytnutý mechanickými měřiči.“

Hermann Schon, provozní manažer

Výrazné úspory nákladů

Bezdrátově byly zjištěny dvě praskliny v potrubí

Obecně platí, že elektronický sběr dat znamená pro společnost Wasserzweckverband Warndt výrazné úspory administrativních nákladů. Údaje měření v elektronickém formátu lze vkládat přímo do fakturačního systému. A podle vedení provozu zákazníci společnosti, spotřebitelé vody, nové technologie oceňují také: „Jen v prvních několika měsících byly zjištěny dva případy neobvykle vysoké spotřeby vody v domácnostech a tyto poruchy potrubí jsme byli schopni rychle opravit. Pokud by tyto poruchy byly objeveny až v průběhu ročního
odečtu, byly by poplatky postižené rodiny za vodu mnohem vyšší,“ říká Hermann Schon. Na základě úvodních zkušeností dochází k závěru: „V tomto ohledu existuje mnoho nefinančních nebo alespoň nevyčíslitelných výhod poskytovaných elektronickými elektroměry, které musíme vzít v úvahu. Ve skutečnosti stačí díky ultrazvukové měřicí technologii nové měřiče vyměnit každých 15 let namísto každých 6 let, jak je tomu nyní, a to bude mít samo o sobě
pozitivní vliv na budoucí účetní rozvahu. Nicméně tady a teď jsme rádi, že můžeme provádět měsíční odečty a s mnohem menším úsilím, než předtím. V důsledku toho můžeme okamžitě získat velmi přesný náhled z pozice spotřebitele. Ten poskytuje našemu zákaznickému servisu dobrý základ a současně nám pomáhá udržovat potrubní sítě v optimálním stavu. Proto můžeme i nadále zajistit spolehlivé zásobování vodou.“
Ludweiler-Warndt, Sársko, Německo

Zákazník: Wasserzweckverband Warndt
Celkem 17,000 zákazníků se 6.000 domácími měřicími body

Pilotní projekt se 300 elektronickými vodoměry a bezdrátovým odečtem.
Časový rámec: Dokončení instalace v březnu 2014.

Kontakt pro další informace

Wasserzweckverband Warndt

Hermann Schon, provozní manažer

Am Bürgermeisteramt 1
Völklingen-Ludweiler 66333

Telefon: +49 6898 545 117

Email: h.schon@wzvwarndt.de

Kamstrup 
Ingo Bluhm, technik prodeje
Telefon: +49 6152 957 2498 
Email: ibl@kamstrup.de