Analýza sítě pro digitální dodavatele

O datech mluví úplně všichni. A jako dodavatel energie jich už zřejmě máte požehnaně. Tak je pojďme využít!

Každý den stále více spotřebitelů zapojuje do sítě svá elektrická vozidla a vybavuje své domy střešními solárními panely – a to vše v situaci, kdy infrastruktura sítě pomalu stárne. Současně jsou dodavatelé pod rostoucím tlakem, aby byli efektivnější na všech frontách, tj. spořili energii a provozovali síť nákladově efektivním způsobem – a přitom nadále dodávali kvalitu napájení požadovanou moderní společností.

Představte si tedy, co to bude obnášet být schopen vyrovnávat zatížení sítě, odhalovat krádeže a snadno identifikovat technické ztráty – a jejich důvody. Představte si možné úspory dosažené maximálním využitím zařízení a schopností snižovat a cílit investice do nových kabelů a transformátorů. To vše je možné s pomocí inteligentních nástrojů analýzy.

Správa majetku v éře digitalizace

Naše analytická platforma je navržena tak, aby vám poskytla podrobné znalosti o tom, co se děje pod zemí i v těch nejodlehlejších oblastech sítě nízkého napětí. Nástroj Kamstrup Power Intelligence, který přidává inteligenci do údajů od inteligentních měřičů a rozvoden, vám poskytne užitečné přehledy a intuitivní uživatelské rozhraní a vydláždí vám cestu k inteligentní správě majetku.

S nástrojem Power Intelligence můžete začít data analyzovat, chápat a interpretovat. Strojové učení a umělá inteligence proměňují velké objemy dat v užitečné znalosti a platforma se s časem stále učí, neboť se zvyšuje objem dat a objevují se vzory, což umožňuje odhalovat trendy a předpovídat vývoj. Ať chcete mít stále přehled o dění ve vaší distribuční síti nebo chcete začít budovat hypotézy a simulace pro různé scénáře, například zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů nebo vytvoření nové oblasti sítě, nástroj Power Intelligence zahrnuje funkce, které vám umožní pracovat efektivněji, inteligentně investovat a snižovat náklady na údržbu.

Jak to funguje?

Nástroj Power Intelligence stanovuje vztahy mezi daty z měřičů v domácnostech a rozvodnách s technickými údaji ve fyzické infrastruktuře, jako jsou kabely a transformátory.

Platforma Power Intelligence je modulární a využívá prohlížeč. Každý modul řeší specifický problém, například přetížení kabelů a rozvoden, kvalitu výkonu nebo toky napětí (které jsou náchylné k nepravidelnostem se zvyšováním podílu decentrální výroby elektřiny). Nástroj Power Intelligence můžete přizpůsobit svým potřebám jednoduše zvolením odpovídajících modulů. Aktualizace služeb a softwaru jsou zahrnuty v ceně modulu.

Naše analytické nástroje a další aplikace Kamstrup jsou dostupné prostřednictvím portálu Můj Kamstrup – ve všech zařízeních, kdykoli a kdekoli je potřebujete.

Seznamte se s Incidents – nepřetržitě bdícím digitálním asistentem

Systém Incidents je hlídací pes vaší distribuční sítě. Hlídá vaši síť když se nedíváte a dá vám vědět – e-mailem nebo textovou zprávou – jestli nedošlo k něčemu, co vyžaduje vaši pozornost. Aby byla zajištěna rychlá reakce, události se zobrazí na mapě, takže máte maximální přehled a můžete události snadno třídit, přiřazovat je a zjistit, zda byly zpracovány. To vám pomůže nepravidelnosti dříve odhalit, rychleji zpracovat a omezit potenciální škody.

Alarmy jsou 100% přizpůsobitelné, protože jsou založené na prahových hodnotách, které nastavíte v modulech Power Intelligence. Tím zajistíte, že budete dostávat jen relevantní upozornění a distribuční síť bude sledována stejně, jako kdybyste jí hlídali vy sami.