READy

READy je unikátní řešení pro dálkový odečet měřičů a optimalizaci distribuční sítě

Snadný odečet měřičů

READy je účinný a výkonný systém dálkového odečtu měřičů, který lze využít ke sběru dat z inteligentních měřičů a chytrých zařízení. S pomocí systému READy můžete dát sbohem ručnímu odečtu, zasílání výkazů po internetu a odhadům výpočtů. Nyní můžete odečítat data z měřičů aniž byste obtěžovali spotřebitele. Získáte rychlý a snadný přístup k údajům o spotřebě potřebným k férovému a přesnému vyúčtování a také data, která lze využít ke snížení plýtvání vodou, optimalizaci operací a zlepšení služeb zákazníkům.

Systém READy, podporující kabelový i bezdrátový M-Bus, lze použít k dálkovému odečtu vodoměrů, měřičů tepla a chladu, elektroměrů a snímačů tlaku Kamstrup. Systém lze přizpůsobit vašim potřebám ohledně sběru dat a frekvence pořizování.  V závislosti na situaci je možné provádět dálkový odečet měřičů několika způsoby:

Pomocí verze READy Mobile Reading můžete odečítat měřiče při průjezdu autem po zásobované oblasti. Řešení Mobile Reading můžete také zkombinovat s menšími jednotkami pro sběr dat rozmístěnými u strategických zákazníků nebo na strategických místech v zásobované oblasti, abyste doplnili pravidelné odečty používané k fakturaci o podrobnější informace. Pokud potřebujete denní nebo hodinové hodnoty, můžete instalovat pevnou síť pokrývající zásobovanou oblast částečně nebo úplně pomocí jednotek pro sběr dat. A pomocí systému READy můžete odečítat také kabelově připojené měřiče.

Systém READy lze snadno upravit pro různé potřeby a lze ho po změně požadavků na systém rozšířit. Pokud jste zvolili mobilní odečet měřičů, je možné tento způsob snadno rozšířit na síťové řešení – postupně v jednotlivých oblastech, nebo ve všech oblastech najednou.

Sledujte svá data

READy Manager
Práce s měřiči a naměřenými daty probíhá pomocí počítačového programu READy Manager. READy Manager poskytuje snadný přístup k datům a také celou řadu nástrojů poskytujících přehled naměřených dat a napomáhajících jejich využití, takže můžete aktivně plánovat a rozvrhnout si denní práci. 

Uživatelsky komfortní rozhraní a navigace
READy Manager má jednoduché uživatelské rozhraní s úvodní obrazovkou a navigací pomocí ikon, takže program je intuitivní a jednoduše se používá. Stávající databáze zákazníků se do systému snadno integruje. Data o spotřebě je možné podle potřeby exportovat do fakturačního systému nebo do e-mailu, buď ručně, nebo prostřednictvím automatizovaných příkazů.

Zabezpečení dat

Kvůli zajištění vysokého zabezpečení dat je datová komunikace každého měřiče Kamstrup šifrována individuálním AES 128bitovým šifrováním. Data o spotřebě z měřiče tak mohou být dešifrována výhradně propojeným programem READy Manager a mobilními jednotkami, které byly programem READy Manager autorizovány.

Šifrovací klíče jsou do programu READy Manager načteny automaticky prostřednictvím zabezpečeného spojení se službou Můj Kamstrup. Tím je zajištěno, že obdržíte správné klíče. Nové měřiče jsou v programu READy Manager dostupné automaticky. Data z měřičů lze navíc prostřednictvím našeho hostingového řešení bezpečně uložit u společnosti Kamstrup. Ohledně zabezpečení IT jsme držiteli certifikátu ISO 27001.

Dálkový odečet měřičů zajišťuje bezpečnost zaměstnanců

Vitens, The Netherlands

Nedávný pilotní projekt pomohl vodárenské společnost Vitens zajistit bezpečnost jejích zaměstnanců v terénu, kteří mají za úkol odečet vodoměrů na nebezpečných nebo obtížně dostupných místech. Pomocí dálkově odečítaných inteligentních měřičů a řešení odečtu při průjezdu lze odečet měřičů provádět přímo z vozidla a v řádu sekund.

Zahajme konverzaci

Jak vám můžeme pomoci?

Potřebuji

Chci

Chtěl bych

1 2 3 4 5 6

Také by vás mohlo zajímat…