Analýza pro inteligentní měření spotřeby vody

Máte měřiče, shromáždíte data, ustálíte spotřebu – a co dál? 

Hodnota dat inteligentního měření dalece překračuje samotnou přesnou fakturaci. Dosud bylo hlavním cílem využít jejich potenciál, ale se správnými nástroji toho dosáhnete a proměníte naměřená data v užitečné přehledy.

Podnikněte další krok a plně využijte svou síť pomocí Water Intelligence, analytické platformy společnosti Kamstrup, která vám umožní efektivně přejít ze stavu „Co dělat, když“ do stavu „Jak to udělat“. 

Water Intelligence je platforma založená na modulech, ve které si můžete vybrat a zvolit, které moduly má zahrnovat, na základě vašich potřeb. Naměřená data jsou automaticky uspořádána, vizualizována a analyzována, takže získáte kompletní přehled o své distribuční síti a znalosti potřebné k efektivnímu nasměrování svého úsilí v oblasti detekce úniků, snížení ztrát vody a správy událostí.

Leak Detector

S pomocí modulu Leak Detector budete moci provádět následující činnosti:

  • Hledat možné úniky v přípojkách a distribuční síti
  • Snížit objem nefakturované vody
  • Využívat řídicí panel a integrované algoritmy modulu Leak Detector pro lepší stanovení priorit použití prostředků
  • Získat mapový přehled distribuční sítě pro provádění podrobnější analýzy

Spojte se s námi, abychom společně prodiskutovali, jak může modul Leak Detector analyzovat data a vytvořit transparentnost v distribuční síti.

District Analyser

S pomocí modulu District Analyser budete moci provádět následující činnosti:

  • Získat přehled o ztrátách vody podle oblastí
  • Získat pohled na každou jednotlivou sekci
  • Nastavit klíčové ukazatele výkonnosti a sledovat vývoj ztrát vody v jednotlivých oblastech
  • Doplňovat poznámky a sledovat události v jednotlivých oblastech

Spojte se s námi, abychom společně prodiskutovali, jak může modul District Analyser analyzovat data a vytvořit transparentnost v distribuční síti.

Jak odečet měřičů ovlivňuje hodnotu naměřených dat

Častý odečet měřičů zvyšuje potenciální hodnotu naměřených dat. 

Water Intelligence mohou používat dodavatelé vody, kteří provádí odečet svých měřičů pomocí systému READy prostřednictvím mobilního odečtu (READy Mobile Reading) nebo prostřednictvím sítě (READy Network). Na základě dvouměsíčních odečtů při průjezdu mohou podpořit své každodenní rozhodování. Ale čím častěji své měřiče odečítáte, tím větší hodnotu získáte z hlediska optimalizace provozu a snížení vody nefakturované a ztrát vody.

Eliminování nefakturované vody

Voda nefakturovaná má mnoho příčin. Inteligentní měření vám pomůže identifikovat různé druhy ztráty vody a řešit je a jedná se o efektivní nástroj v boji proti únikům vody. 

Podívejte se na naše video o spojitosti mezi vodou nefakturovanou a inteligentním měřením nebo klepněte a přečtěte si další informace.