Voda
Udržitelnost
Bezdrátový odečet měřičů

„Jedná se pouze o zviditelnění spotřeby.“

Řízení průtoku vody

Podrobné informace o spotřebě vody zachytí úniky již v rané fázi

Vodárenská společnost ve Stribu (Dánsko), městě s přibližně 5.000 obyvateli a 1.700 přípojkami vody, šetří drahocennou vodu z kohoutku instalací elektronických vodoměrů a stacionárních systémů dálkového odečtu.

„Nemáme neomezené zdroje vody z vodovodu. Proto je naprosto zásadní se neustále soustředit na spotřebu a pomáhat našim zákazníkům řídit svou spotřebu tak, jak sami chtějí.“ Předseda představenstva Anton Petersen, vodárna Strib

Historie mu dává za pravdu: V roce 1986 byly ve Stribu poprvé nainstalovány vodoměry. V té době se ve městě spotřebovalo 390.000 m3 vody. O dva roky později

se spotřeba snížila o 30 % na 270.000m3!

V současné době ve Stribu posouvají měření vody na vyšší úroveň, aby optimalizovali své procesy odečtů měřičů s cílem zachovat vodní zdroje a poskytovat svým zákazníkům lepší služby.

Údaje o spotřebě jsou z vodoměrů přenášeny přímo do počítače vodárenské společnosti bez jakéhokoli zásahu člověka. Z tohoto centrálního místa manažer provozu dostává denní aktualizace vodovodní sítě a monitoruje všechny měřicí body. Může dokonce exportovat data o spotřebě přímo do svého fakturačního systému bez přidání dalších informací o zákazníkovi.

Co je však

nejdůležitější, systém dálkového odečtu měřičů umožní vodárenské společnosti přístup k podrobným informacím o spotřebě vody a tím bude moci zachytit úniky a jiné nesrovnalosti již v rané fázi.

Měsíční odečty jsou prováděny u všech vodoměrů a údaje o spotřebě mají spotřebitelé k dispozici na webových stránkách vodárenské společnosti.

„Cíle jsou dva,“ říká předseda představenstva. „Musíme umožnit našim zákazníkům, aby v případě možnosti úspory vody mohli provádět informované akce, a my, jako dodavatelé vody, musíme mít kontrolu nad tím, kam voda v systému teče.“

„Musíme umožnit našim zákazníkům, aby v případě možnosti úspory vody mohli provádět informované akce, a my, jako dodavatelé vody, musíme mít kontrolu nad tím, kam voda v systému teče.“

Předseda představenstva Anton Petersen, vodárna Strib

Urovnávání sporů

Přesné údaje založené na skutečné spotřebě zajišťují lepší služby zákazníkům

Monitorování spotřeby vody pro účely optimalizace servisu a výkonu rozvodné sítě bylo rozhodujícím faktorem proč si vodárenská společnost ve Stribu vybrala stacionární řešení odečtů. Anton Petersen mluví o ročním odečtu, který kdysi odhalil nadměrnou spotřebu o více než 1.000 m3. Případ se dostal až k soudu, který byl velmi stresující jak pro vodárenskou společnost, tak pro zákazníka.

„Častými odečty a okamžitým upozorněním na únik musíme zabránit vzniku takovýchto případů.“

Měsíční odečty zajišťují přesné údaje pro fakturaci založenou na skutečné spotřebě (namísto odhadované

spotřeby). Ale mnohem důležitější je, že díky informacím z vodoměrů, které jsou v reálném čase, může vodárenská společnost monitorovat zásobování vodou na denní bázi.

Denní monitorování je vynikající nástroj pro diagnostiku závad a řešení problémů a poskytuje solidně podložené údaje pro optimalizaci výkonu rozvodné sítě.

První motivací pro zahájení výměny vodoměrů byla potřeba dálkově odečítaných vodoměrů ve vodoměrných šachtách. Získat údaje o spotřebě z měřičů umístěných ve vodoměrných šachtách byla obrovská výzva, poklopy šachet byly v zimě často zamrzlé.

Proto vodárenská společnost dokonce
svým zákazníkům nabízí displej zobrazující spotřebu vody, který komunikuje s vodoměrem. Displej může být umístěn uvnitř a umožňuje spotřebiteli sledovat svou spotřebu v reálném čase. Displej používá správce rozvodny, který nyní může v případě úniku přijmout okamžitá opatření – což je velmi užitečný nástroj pro spotřebitele, který musí řídit mnoho uživatelů, jež nemusí cítit stejnou zodpovědnost, jako kdyby byli doma. Upozornění na únik může být způsobeno čímkoli, od kapajícího kohoutku po prasklé potrubí.

Lepší služby, nižší náklady

„Spotřebitelé nezaznamenají žádné zvýšení cen, pouze lepší služby. Naši zákazníci nebudou mít s odečty žádné problémy a my ušetříme spoustu výdajů a administrativní práce způsobené manuálními odečty. A vzhledem k současné ceně vody z kohoutku je úspora vody určitě výhodná i pro rozpočty domácností.“

Předseda představenstva Anton Petersen, vodárna Strib


Řešení „plug-and-play“ (připoj a změř)

Pro automatické odečty měřičů prostřednictvím Radio Link Network

Řešení automatického odečtu měřičů – Radio Link Network – je bezdrátová infrastruktura, která je schopna shromažďovat údaje ze všech druhů měřičů spotřeby (voda, teplo, chlazení a elektřina) využívajících otevřený protokol Wireless M-Bus.

Řešení Radio Link bylo zvoleno jako jednoduchý plug and play systém pro automatické odečty, které vyžaduje pouze několik komponent a minimální konfiguraci.

Systém pro správu dat umožňuje vodárenské společnosti vyjmout pro provedení analýzy profily spotřebitelů a porovnat

spotřeby jednotlivých domácností.

Radio Link je populární řešení v městských oblastech s vysokou hustotou spotřebitelů a v odlehlých oblastech, jako jsou těžko dostupné ostrovy.

Vodoměry využívají princip ultrazvukového měření s vysokou přesností. Záznamník dat ukládá všechny informace o spotřebě a elektronické měřiče jsou předprogramované tak, aby v případě neobvyklé spotřeby vyslaly upozornění. Přestože jsou vodoměry elektronické, podléhají méně působení nečistot a odolávají zaplavení bez snížení výkonu.

Vodárna Strib, Dánsko

Řešení:

– 1.700 inteligentních vodoměrů: Kamstrup, MULTICAL 21, elektronické vodoměry s ultrazvukovým měřením.

– Automatické odečty prostřednictvím RadioLink – bezdrátová komunikační infrastruktura, systém plug and play používající otevřený protokol Wireless M-Bus.

– Zobrazení spotřeby vody: Water Ensemble od GEO, bezdrátová komunikace s vodoměry Kamstrup.

Kontakt pro další informace

Strib Vandværk A.m.b.a.
Rudbæksmøllevej 7 
Strib 

DK - 5500 Middelafart 

Email: vand@strib.dk

Flemming Søgren Nielsen, technik prodeje

Telefon: +45 2756 7544 

Email: fsn@kamstrup.dk