Měřiče tepla slouží v síti dálkového vytápění jako citlivé snímače.

Od incidentu s vadnými rozvodnami odečítá společnost Pirmasens z měřičů tepla minutové hodnoty pro účely řízení sítě.

Automatizované řízení sítě

V roce 2012 Volker Weiland, vedoucí oddělení ve společnosti Stadtwerke Pirmasens narazil na závažný problém, který málem způsobil odstávku městské sítě dálkového vytápění.

Razantní zvýšení

Hrozilo, že razantní zvýšení průtoku nadměrně zatíží síť dálkového vytápění a ohrozí bezpečnost dodávek v jiných částech sítě.

Pro nalezení řešení musel být nejdříve nalezen zdroj chyby. Pro tento účel bylo nutno provést důkladnou analýzu.

K provedení této analýzy potřeboval pan Weiland velmi podrobné záznamy, které mohly

dokumentovat časově omezená špičky. Díky velmi dobré spolupráci s výrobcem měřičů a přesné analýzy chyby byl problém vyřešen.

Řešení problémů

Pan Weiland okamžitě předpokládal, že došlo k technické chybě v tepelné rozvodně, protože velmi krátká zvýšení nejsou obvykle vyžadována.

První návštěvy u daných zákazníků byly neúspěšné, neboť zákazníci odmítli fakt, že mají problémy s hydraulikou.

Bylo provedeno podrobnější řešení problémů. Začalo se s odečtem dat v záznamníku údajů měřičů tepla. 

Měřič zaznamenává spotřebu ve specifických intervalech a tím zaznamenává i její vzorce. Ale ani tato snaha nebyla úspěšná – konfigurace měřiče tepla dovolovala pouze čtení hodinových hodnot, a hodinové hodnoty jsou průměrné hodnoty. Proto byly dočasné extrémní odběrové špičky rozmazané.

Společnost Stadtwerke Pirmasens byla od roku 1996 zákazníkem společnosti Kamstrup. U ultrazvukových měřičů nedochází k žádnému opotřebení a počítají přesněji než lopatkové měřiče. Při pohledu zpět je možné se přesvědčit, že po dobu 20 let nebyly s měřiči Kamstrup žádné problémy. Po revizi jsou všechny měřiče vloženy znovu zpět a byly již v provozu déle než 15 let.

Řešení

Automatizovaný odečet minutových hodnot měřiče

Příprava měřičů tepla

Pro získání podrobného náhledu na zákazníkův problém bylo deset vybraných měřičů tepla typu MULTICAL® 602 dodatečně vybaveno programovatelným záznamníkem dat a GPS modulem. Programovatelný záznamník dat ukládal minutové hodnoty, a tak zaznamenal extrémně přesně složený profil odběru. Při 1.440 minutách denně bylo touto metodou generováno obrovské množství dat, proto musela být uložená data jednou denně bezdrátově odeslána prostřednictvím mobilní sítě do podniku 

veřejných služeb v datovém balíčku. Tam byla automaticky přečtena a softwarem vyhodnocena.

Pomocí velmi detailní grafiky nyní mohl pan Weiland poskytnout dotčeným zákazníkům důkaz, že problém nastal v rozvodně teplárny a že musejí být vyměněny primární ventily motoru .

Optimální systém pro řízení sítě

Od tohoto případu jsou nyní minutové hodnoty dálkově odečítány u všech klíčových zákazníků.

Pan Weiland říká: „Manuální odečty jsou časově velmi náročné a nejsou účinné pro provádění analýzy chyb. Naší hlavní výzvou jako

dodavatele dálkového vytápění je vést teplárnu maximálně ekonomicky. 

Proto musí vědět co se děje u zákazníka. Díky výkonným měřičům a dálkovému odečtu nyní máme optimální systém k provádění účinného řízení sítě. 

Kromě jiného jsou užitečné profily zatížení, špičkové hodnoty, zpětné teploty a aktuální stav měřiče. Proto pro optimalizaci naší sítě také používáme plnou kapacitu měřičů a můžeme našim zákazníkům poskytnout energetické poradenství a informace o optimálním nastavení jejich měřicích bodů.“

Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.