Úspora peněz zákazníků a zabezpečení optimálního systému dálkového vytápění

Optimalizace tepelné energie

Nejodolnější typ měřiče tepla na trhu pro velkoodběratele

Niels Ladefoged z teplárny Viborg je živoucím důkazem toho, že vždy existuje lepší řešení. Mnoho let aktivně přispíval k výzkumu a vývoji výrobků společnosti Kamstrup tím, že uváděl svá přání, požadavky a spolupracoval. A lidé Nielsu Ladefogedovi, který pracuje v oboru dálkového vytápění déle než 25 let a je servisním technikem parku měřičů o rozsahu 7.838 měřicích bodů, naslouchají.


Niels pracuje v teplárně Viborg od roku 1996. V roce 2000 položil první kámen k celkové obnově parku měřičů – projektu, který přivedl společnost Kamstrup jako dodavatele měřičů tepla.


Velcí spotřebitelé tepla si zaslouží víc

Bylo tudíž jen přirozené, že teplárna Viborg byla v roce 2009 mezi prvními,

kdo u svých velkých zákazníků instaloval nejnovější měřič tepla od společnosti Kamstrup – MULTICAL 801.


Měřič MULTICAL 801 vystupuje do popředí jako nejodolnější typ měřiče na trhu. Pokud jde o funkce a design je tento měřič uzpůsoben pro průmyslový a komerční segment, který obvykle vyžaduje velmi robustní zařízení.


„MULTICAL 801 je správnou volbou pro naše velkoodběratele,“ říká Niels Ladefoged. „Tento druh spotřebitelů má často automatizaci budov a bude mít prospěch ze zavedení měřičů tepla, a tudíž i spotřeby tepla do systému řízení. Svou spotřebu tepla musí účtovat měsíčně, a protože tento měřič má prostor pro dvě formy komunikace, mohou z měřiče shromažďovat data o spotřebě jak oni, tak i my, i když oni

odečítají přes LON do CTS a my odečítáme přes rádio.“


Tento měřič má podsvícený displej – malý detail, kterého si Niels Ladefoged velmi cení: „Měřič, jako je tento, se zřídkakdy používá tam, kde tato funkce není užitečná!” „Měřič energie MULTICAL 801 se skvěle hodí pro naše velkoodběratele.”


Doposud byl měřič MULTICAL 801 instalován u malé části velkoodběratelů.


Energetické poradenství

Ze 14 zaměstnanců v teplárně Viborg pracují dva v oblasti energetického poradenství. Mnoho z této poradenské práce je založeno na informacích z měřičů tepla. Ve Viborgu se měřiče odečítají každý měsíc a v případě odchylek od normálního vzorce spotřeby dostane zákazník písemnou nabídku energetického poradenství.


„Jestliže snížíme teplotu vracejícího se média o pouhý jeden stupeň, dosáhneme roční úspory 30.000 EUR.“ 

Niels Ladefoged, servisní technik teplárny Viborg

Všechny vlastnosti měřiče jsou využity

Další analýza dat zajišťuje lepší detekci odchylek a minimalizaci ztrát v rozvodné síti

Ve skutečnosti je teplárna Viborg jedním z těch podniků veřejných služeb, které využívají všechny funkce měřičů tepla. Důvod je jednoduchý: čím více dat získáte pro analýzu, tím lépe a rychleji jste schopni zjistit odchylky a minimalizovat ztráty v rozvodné síti. Všechny měřiče do soukromých domácností jsou proto objednávány s hodinovou hloubkou zápisu, takže údaje o spotřebě mohou být analyzovány až na hodinovém základě.


Tarifování se stává důvodem úspor

Cílem je dosažení úspor – v provozu a u zákazníků. Teplárna Viborg se rozhodla, že všechny uložené úspory energie musí být získány ve vlastní rozvodné síti, což je důvodem, proč celý systém potřebuje úpravu.


Po mnoho let byla tarifní funkce měřičů používána k tarifování teploty vracejícího se média jako prostředek finanční pobídky. To nemá

dopad pouze na informovanost zákazníků o energii a hospodárnosti, ale také na provoz podniku veřejných služeb. „Jestliže snížíme teplotu vracejícího se média o pouhý jeden stupeň, dosáhneme roční úspory 30.000 EUR,“ vysvětluje Niels Ladefoged a dodává příklad velkoodběratele, který musel doplatit 240.000 EUR kvůli příliš nízké deltě T. Avšak o dva roky později, když optimalizoval svá topná zařízení, naopak dostal navíc 107.000 EUR.


Soukromá rádiová síť

Teplárna Viborg má snadný přístup k velkému množství dat o spotřebě, protože většina měřičů v rozvodné síti je vybavena rádiovým modulem a odečítána vlastní rádiovou sítí podniku veřejných služeb. „Původně byly měřiče vybaveny telefonním režimem, ale závislost na poskytovateli telefonních služeb byla

někdy překážkou. Dnes provozujeme svou vlastní rádiovou síť.


Software pro odečet měřičů vzájemně propojených v rádiové síti je umístěn na vlastních serverech teplárny Viborg a podnik veřejných služeb obsluhuje samotný systém. „Byl jsem odpovědný za zavádění systému – byl to vzrušující, ale rovněž náročný proces,“ říká Niels Ladefoged. „Tento systém pravidelně rozšiřujeme, a proto dává smysl, že to děláme sami. A jakmile jsou měřiče doladěny, všechno běží automaticky, aniž bychom museli zasahovat.”


Budoucnost bude udržitelná

Teplárna Viborg dostávala veškerou tepelnou energii od Viborg Krafvarme A/S (Viborg CHP), ale do budoucna jsou možné nové plány. Plánuje se spalovna odpadů a očekává se, že bude produkovat takové množství, které činí 50% prodeje tepla teplárny Viborg.
Dálkové vytápění Viborg, Dánsko

Roční prodej tepla přibl. 200.000 MWh

Distribuční systém 293 km

7.838 měřicích bodů

Přibližně 500 velkoodběratelů / průmyslových zákazníků

Projekt:

– Celková obnova měřičů tepla

– Měřiče tepla MULTICAL 801, MULTICAL 601, MULTICAL CDE

– Odečet všech měřičů rádiovou sítí

– Provoz zajišťovaný teplárnou Viborg


Časový rámec: 2000 a 2009
Používáme cookies jak pro zajištění správného fungování našich webových stránek, tak pro shromažďování statistik o uživatelích, abychom vylepšili naše webové stránky. Pokračováním v procházení webu nebo zavřením tohoto banneru souhlasíte s používáním souborů cookies. Číst více.