Att förstå en vattenmätares noggrannhet

Ibland kan även enkla saker tyckas förbryllande när man studerar dem närmare. Mätarnoggrannhet är en av dessa saker. Men eftersom vattenmätaren är det som möjliggör en rättvis debitering av bolagets tjänster och produkter är det viktigt att veta vad som ingår i en mätares noggrannhet – och vad som inte gör det.

Vid vattenmätning misstas det dynamiska området ibland för noggrannheten, så att en mätare med ett högt dynamiskt område betraktas som mer exakt än en med ett lågt dynamiskt område. Trots att det dynamiska området är relaterat till noggrannheten, finns det ingen direkt koppling mellan de båda begreppen.

Faktum är att det dynamiska området inte nödvändigtvis säger någonting om en mätares faktiska mätförmåga. För att fatta välgrundade beslut om din vattenmätningsinvestering och få ut mesta möjliga av den, måste du se bortom denna siffra och se till helheten.

Noggrannhet i praktiken

En mätare med ett mindre dynamiskt område kan faktiskt vara mer exakt än en mätare med ett högt dynamiskt område.

Så för att bedöma noggrannheten rättvist måste man se bortom det dynamiska området och även ta hänsyn till det lägre startflödet, att noggrannheten är inom den högsta tillåtna felmarginalen samt mättekniken.

På Kamstrup är inte det dynamiska området huvudfokus i utvecklingen och tillverkningen av vattenmätare. Våra vattenmätare har inte nödvändigtvis det högsta dynamiska området på marknaden, men vi kan garantera en mycket hög noggrannhet genom: En robust konstruktion och strikt komponenttolerans, databaskalibrering och -justering och kontinuerliga tester av mätarserien i tre flödeshastigheter.

Att förstå mätarnoggrannhet behöver inte vara svårt. Om det dynamiska området är din viktigaste angelägenhet, ska du relatera felmarginalen till konsumentprofiler (hur dina konsumenter förbrukar vatten) för att bestämma den verkliga effekten.

Om det däremot är lågt flöde som är viktigast, ska du väga in den faktiska mättekniken och mätarens livslängd.

Hur det dynamiska området påverkar omverifiering av mätare

För att säkerställa en jämn och hög noggrannhet måste varje vattenmätare verifieras enligt nationella eller internationella föreskrifter före användning. I vissa länder måste antingen en del eller alla mätare också omverifieras vid ett givet intervall för att säkerställa att noggrannheten inte minskar med tiden.

Men hur påverkar vattenmätarens dynamiska område omverifieringen av mätaren, och varför kan det vara besvärligare att omverifiera en mätare med ett högre dynamiskt område?

Vi vill gärna höra från dig

Fyll i formuläret nedanför för att komma i kontakt med oss.
Begäran *
* Please select a subject
Intresseområde *
* Please select one or more areas
* Please choose one
* Comments are required * Berätta varför du kontaktar oss
* First name is required * First name is invalid
* Last name is required * Last name is invalid
* Email is required * Please enter a valid email
* Company is required * Din företagsbeskrivning är ogiltig
* Country is required
* State is required
* Province/territory is required
* City is required * City is invalid
* Postal code is required * Postal code is invalid
* Phone is required * Phone is invalid * Phone is invalid
Vi använder cookies både för att säkerställa att vår webbplats fungerar korrekt och för att samla in statistik om våra användare i syfte att löpande förbättra vår webbplats. Du accepterar användningen av cookies genom att fortsätta att surfa på webbplatsen eller genom att stänga ner den här bannern. Läs mer.