Radio Mesh Network

Skalbart mesh-nätverk för smarta mätare för försörjningsföretag.

Hög prestanda och låga kostnader

Smart mätning av värme, kyla och vatten
Kamstrups Radio Mesh-nätverk är ett rf mesh-system för smart mätning som stödjer digitalisering av bolag. Anskaffning av information i realtid från förbrukningsmätare möjliggör nätverksanalys och läckagedetektering.

Genom mesh-nätverket för smarta mätare fungerar energimätarna som övervakare av nätet som tillhandahåller bolaget information om nätets prestanda och energieffektivitet.

Multi-energibolagskapacitet
Ett rf mesh-system för smart mätning är en infrastruktur som har byggts för att samla in data från mätare för värme, kyla, vatten, gas och elektricitet. Med hjälp av tvåvägskommunikation, kommunicerar nätverket med olika typer av mätare.

Skalbar lösning
Kamstrups Radio Mesh-nätverk är utformat för bolag och fastighetsförvaltningsföretag. I och med nätverkets enkelhet och stabilitet kan du expandera ditt nätverk utan störningar. Det är en högst skalbar lösning, vars drift kräver minimal arbetskraft.

Överlägsen stabilitet

Automatisk omdirigering av datakommunikation säkerställer hög prestanda. Värmemätare från Kamstrup har radiomoduler som möjliggör omedelbar anslutning till nätverket och fjärravläsningskapacitet. Varje mätare fungerar som en nod i nätverket som tar emot och skickar data och arbetar oberoende av varandra. Även om en mätare avlägsnas, omdirigerar nätverket datakommunikationen automatiskt och om en mätare läggs till, hjälper den automatiskt till att omdirigera information. Detta ger övergripande tillförlitlighet till nätverket, vilket i sin tur tillhandahåller robust datainsamling.

Mesh-nätverket för smarta mätare ger en hög och konstant prestanda, oavsett störningar i kommunikationsvägarna såsom vid tillägg, borttagning eller omplacering av mätare. Tillsammans med motståndskraft mot störningar och nätverksavbrott ger Kamstrups Radio Mesh-nätverk överlägsen stabilitet och prestation, vilket minskar underhållskostnaderna.

Våra kundreferenser

Kamstrup tillhandahåller ultraljudsmätare för mätning av energiförbrukning. Smarta energimätare möjliggör värdefulla funktioner såsom fjärravläsning av mätare, mätarövervakning och integrering med vatten- och elmätningssystem.

Läs mer om våra kunder och hitta inspiration från kollegor, som har testat våra lösningar och dragit nytta av fördelarna.

Låt oss få igång ett samtal

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Jag behöver

Jag vill

Jag önskar att

1 2 3 4 5 6