Värme
Fjärrvärme
Analyser
Tryckstyrning
Värmeförlust

Är det dags att optimera ditt fjärrvärmenät?

Video: Grenaa Varmeværk & Heat Intelligence

Fjärrvärmen spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Detta innebär att fjärrvärmebolag måste fokusera på att sänka sina koldioxidutsläpp genom att fasa ut fossila bränslen och byta till gröna alternativ.

För att dra nytta av de nya energikällorna fullt ut, minska utsläppen och spara kostnader, har optimering av distributionsnätet högsta prioritet för de flesta fjärrvärmebolag. 

Med Kamstrups Heat Intelligence får fjärrvärmebolagen en fullständig överblick över tryck, flöde samt framlednings- och returtemperaturer, i distributionsnätet.

Nedan kan du se exempel på hur Heat Intelligence kan hjälpa att uppfylla dagens efterfrågan. 

Heat Intelligence kortfattat 

Heat Intelligence är en webbaserad analysplattform som tillhandahåller unik insikt i ditt 
distributionsnät. Den kombinerar fakta om ditt distributionsnät (rörlängd, mått, isolering o.s.v.) med data från dina smarta mätare för att skapa en detaljerad översikt över vad som pågår i ditt distributionsnät.

Heat Intelligence använder stora mängder data, som samlats in från smarta mätare, för att övervaka belastning och kapacitet samt identifiera vad som utsätter ditt distributionsnät för påfrestningar. Detta kan hjälpa dig att minska värmeförlusten, sänka temperaturer eller optimera trycket i distributionsnätet. Plattformen kan hjälpa dig att prioritera områden där du får bäst avkastning på din investering genom att justera, reparera eller byta ut gamla rörsektioner mot nya. Dessutom hjälper Heat Intelligence dig att identifiera hushåll eller fastigheter där fjärrvärmecentralen kan behöva justeras eller bytas ut.

Läs mer om Heat Intelligence eller så hör vi av oss. Kontakta oss om du vill veta mer? 

Låt Heat Intelligence hjälpa dig att minska värmeförlusten

Genom att identifiera orsaker till onödig värmeförlust, kan du spara in både på produktionskostnader och CO2-utsläpp.

Dock kan det vara både svårt och tidskrävande att upptäcka fel och möjligheter till optimering i ditt distributionsnät. Se hur Heat Intelligence kan hjälpa dig att snabbt och enkelt identifiera typiska tecken på onödig värmeförlust.

Upptäck mer
Stäng

Identifiera höga returtemperaturer 

Oväntat höga returtemperaturer hjälper dig att identifiera installationer med otillräcklig avkylning.

I Heat Intelligence kan du enkelt filtrera för att hitta hushåll med oväntat höga returtemperaturer. Detta kan vara ett resultat av fjärrvärmecentraler som behöver justeras eller bytas ut. Genom att åtgärda dessa centraler minskar den minskar den onödiga värmeförlusten i distributionsnätet. 

Klicka bara på varje identifierat hushåll med hög returtemperatur och gör en djupdykning i de data som inte bara visar returtemperaturen utan även volymen varmvatten som levereras över tid.

Med denna insikt kan servicen till kunderna förbättras och ni kan tillsammans se till att fjärrvärmecentralen är effektiv.

 

Lokalisera okända rundgångar

Med Heat Intelligence kan du även identifiera hushåll med onormalt höga framledningstemperaturer och ett högt flöde. Detta kan indikera rundgånga som leder värme till bostaden och tillbaka till fjärrvärmebolaget utan att leverera energi för uppvärmning. Dessa rundgångar måste därmed justeras eller avlägsnas.

 

Hitta dåligt presterande ledningar

Heat Intelligence hjälper dig att identifiera oväntat låga framledningstemperaturer i specifika rörsektioner. Detta kan indikera en sektion i distributionsnätet där rörisoleringen har skadats och orsakar onödig värmeförlust.

Som ett fjärrvärmebolag, kan du antingen vidta omedelbara åtgärder eller använda kunskapen som ett viktigt underlag för planering, reparation och underhåll av fjärrvärmenätet. 

 

Stäng

Det är dags att sänka framledningstemperaturerna

För fjärrvärmebolagen innebär den gröna omställningen en övergång mot lågtemperaturenergikällor, som värmepumpar och solpaneler.

Heat Intelligence hjälper dig att lokalisera möjligheter för optimering av distributionsnätet i fjärrvärmesystemet för att sänka framledningstemperaturen och ändå fortsätta leverera tillräckligt mycket värme. 

Upptäck mer
Stäng

Är trycket för lågt? 

Ett distributionsnät utvecklas under många år med ständiga förändringar i värmeförbrukningen i hela distributionsnätet och nya anslutningar tillkommer ständigt.

Detta kan orsaka lågt tryck i olika delar av distributionsnätet, vilket gör att fjärrvärmebolaget inte kan säkerställa tillräckligt med värme till alla bostäder.

Med Heat Intelligence kan du söka efter hushåll med för lågt differentialtryck och du kan dessutom söka efter rörsektioner i distributionsnätet med för lågt tryck eller för hög tryckförlust.

Att identifiera och ersätta sådana flaskhalsar i distributionsnätet, kan hjälpa dig att leverera tillräckligt med värme vid en lägre framledningstemperatur, vilket i sin tur gör att du kan spara energi.

 

Dåligt presterande rörsektioner och otillräcklig kylning

Oönskade låga framledningstemperaturer kan orsakas av en rörsektion i distributionsnätet som inte presterar tillräckligt på grund av t.ex. skadad isolering. Att identifiera och reparera eller byta ut sådana sektioner minskar onödig värmeförlust.

Heat Intelligence låter dig även identifiera hushåll med hög returtemperatur och gör en djupdykning i de data som inte bara visar returtemperaturen utan även volymen varmvatten som levereras över tid. Genom att göra det kan du identifiera hushåll med otillräcklig kylning som t.ex. kan orsakas av en defekt värmeinstallation.

Genom att ha tillgång till data om temperaturer i hela distributionsnätet, kan man identifiera möjligheter att minska värmeförlusten och sänka framledningstemperaturen.

Stäng

Hur kan trycket i fjärrvärmenätet optimeras?

Det kan vara en utmaning att övervaka trycket i hela distributionsnätet, vilket ofta kompenseras med för högt tryck i distributionsnätet för att säkerställa tillräcklig värmeleverans 
 
Med hjälp av en överblick över tryck, tryckförlust och differentialtryck överallt i distributionsnätet, kan du identifiera möjligheter för att sänka trycket och ändå uppfylla dina åtaganden. 
 
Med Heat Intelligence får du fullständig transparens av trycket i hela distributionsnätet, vilket gör att du kan optimera din värmeleverans.
Upptäck mer
Stäng

Se om differentialtrycket är för högt

I Heat Intelligence kan du se det absoluta trycket samt differentialtrycket i hela distributionsnätet.

Genom att söka efter anslutningar och rörsektioner med för högt differentialtryck, kan du få en översikt över dina möjligheter att sänka trycket. Att sänka trycket genom att sänka hastigheten på pumparna hjälper dig också att spara energi.

 

Identifiera flaskhalsar i distributionsnätet

En rörsektion kan bli en flaskhals när rördiametern är för liten och därmed orsakar väldigt stor tryckförlust. Tryckförlusten kan vara så betydande att rörsektionen inte kan flytta tillräckligt med uppvärmt vatten för att skapa den värmeeffekt som efterfrågas.

Detta leder ofta till att fjärrvärmebolaget tvingas vrida upp pumparna för att skapa tillräckligt flöde för att uppfylla efterfrågan på uppvärmt vatten. Detta är dock ett kostsamt sätt att lösa problemet på eftersom tryckförlusten växer exponentiellt med det ökade flödet.

Med Heat Intelligence kan du enkelt identifiera sektioner som har problem med att leverera tillräckligt med värme och där differentialtrycket är mycket lågt. Dessutom kan du identifiera rörsektioner med väldigt stor tryckförlust. Detta gör det enkelt att identifiera orsakerna bakom problemet och lösa problemet genom att tex. byta ut flaskhalsar i ledningsnätet mot en större rördimension. 

Stäng

Heat Intelligence hjälper dig att samla data för ett effektivt fjärrvärmenät

När du lätt kan identifiera rörsektioner och anslutningar med onödig värmeförlust, kan du fokusera på att åtgärda problemen och därmed dra nytta av fördelarna med att producera och distribuera mindre värme. Samtidigt som du kan leva upp till dina skyldigheter gentemot kunderna.


Sammanfattning

  • Heat Intelligence kan hjälpa dig att hitta problem i ditt fjärrvärmenät.

  • Heat Intelligence kan övervaka prestandan i nya eller utökade distributionsnät.

  • Heat Intelligence kan hjälpa dig att prioritera nödvändiga reparationer och underhållsarbete.

  • Heat Intelligence kan hjälpa dig att ta itu med specifika smärtpunkter, såsom värmeförlust, sänkning av temperaturen och optimering av trycket i distributionsnätet.

Om du vill prata med oss om Heat Intelligence, kan du kontakta oss här. 

Vanliga frågor

Har du en fråga? Se om den tidigare har blivit besvarad här eller kontakta oss.

Hur fungerar Heat Intelligence?

Heat Intelligence visar hela fjärrvärmenätet på en karta med all information, och det möjliggör för användaren att söka efter anslutningar eller sektioner i distributionsnätet där data indikerar att något är fel. Till exempel ett hushåll som skickar tillbaka mycket varmt vatten till fjärrvärmebolaget kan t.ex. tyda på att fjärrvärmecentralen i det hushållet inte fungerar som den ska. 
 
Verktyget tar emot data om flöde, framledningstemperaturer och returtemperaturer, samt tryck om tillgängligt. Heat Intelligence använder dessa data för att beräkna tryck och tryckförlust i hela distributionsnätet.

Hur kan Heat Intelligence veta om det finns ett problem som jag måste undersöka?

Heat Intelligence skapar en digital modell baserat på data om rören, dimensioner, isolering, längd med mera, i hela distributionsnätet. Baserat på dessa data beräknar Heat Intelligence hur distributionsnätet bör fungera optimalt. 
  
Genom att jämföra dessa beräknade idealvärden med faktiska värden som samlats in från mätarna i distributionsnätet, kan Heat Intelligence identifiera skillnader som med största sannolikhet kan förklaras av fel eller inte optimalt justerade installationer eller rörsektioner. 

Kan Heat Intelligence hjälpa till att hitta läckage eller dåligt presterande rör?

Inte direkt, men Heat Intelligence kan hjälpa dig att göra en kvalificerad slutsats eventuella läckage. I och med att Heat Intelligence övervakar temperaturerna i distributionsnätet, kan verktyget göra dig medveten om rörsektioner där temperaturen är lägre än vad den borde vara.

Detta kan indikera ett möjligt läckage eller en rörisolering som inte fungerar som den ska.  

Kan Heat Intelligence hjälpa mig när jag planerar ett nytt ledningsnät?

Ja, det kan det.  
 
Som ett exempel berättar Heat Intelligence hur mycket tryck du har till ditt förfogande i rörsektionen som du planerar att använda för att försörja det nya området.  
 
På detta sätt kan du ta reda på om du har tillräckligt med leveranstryck och värme i den aktuella rörsektionen. Eller om du bör byta ut rörsektionen mot rör med rätt mått eller helt enkelt använda en annan befintlig rörsektion? 
 
Förutom detta kan Heat Intelligence hjälpa dig att övervaka ditt distributionsnät allt eftersom du lägger till nya områden. Uppstår flaskhalsar? Uppfyller du fortfarande dina skyldigheter gällande leverans av värme till varje anslutning? 

Kan jag använda Heat Intelligence när jag planerar framtida underhållsarbete på mitt distributionsnät?

Såklart, Heat Intelligence kan t.ex. hjälpa dig att identifiera rörsektioner där du förlorar för mycket värme.  
 
Detta kan hjälpa dig att prioritera rörsektioner där du får bäst avkastning på din investering genom att byta ut gamla rörsektioner mot nya.

Hur kommer jag igång med Heat Intelligence?

Heat Intelligence behöver GIS-data om ditt distributionsnät, t.ex. rörmått, rörisolering, rörlängd o.s.v.  
 
Vi hjälper dig att konfigurera det digitala ledningsnätet för att skapa en digital tvilling i Heat Intelligence 
När data för ledningsnätet har laddats upp börjar Heat Intelligence ta emot data från mätarna. Om du har mätare från Kamstrup och använder READy är det enkelt att konfigurera Heat Intelligence. 
 
Vi utbildar även dina användare i hur de använder Heat Intelligence i deras dagliga arbete. 
 
Om du vill prata med oss om Heat Intelligence, kan du kontakta oss här. 

Vad händer om jag inte är en Kamstrup- eller READy-användare?

Du kan använda Heat Intelligence även om du inte använder mätare från Kamstrup.  
Så länge din mätarleverantör kan exportera mätdata till en FTP-server, kan vi samla in dessa data och importera dem till Heat Intelligence.  
Vi hjälper dig att få igång ditt Heat Intelligence.