Kamstrup stärker sin smarta mätningslösning med en ny elmätare

7 december 2021

I och med introduktionen av nya OMNIA® e-meter, utökar Kamstrup sitt erbjudande och inkluderar en mätarplattform som är uteslutande baserad på mobil IoT-kommunikation, för att komplettera den befintliga OMNIPOWER RF mesh-baserade mätarplattformen.

Mobil IoT-kommunikation har varit en framväxande trend inom smart mätning under flera år - med Kamstrup som en bland de första leverantörerna som började arbeta med tekniken – och nu har verkligheten hunnit ikapp med hypen. Den aktuella tekniska mognadsnivån och den omfattande tillämpningen har gjort det möjligt att utveckla en mätare baserad enbart på mobil IoT-kommunikation, samtidigt som den underlättar distribution i större skala. Detta innebär att energibolagen kan dra nytta av teknologins många fördelar; flexibilitet, kapacitet och kostnadsstruktur.

OMNIA® e-meter med integrerad automatisk växling mellan olika mobila IoT-teknologier är ett starkt tillägg till Kamstrups befintliga lösning. Idag har energibolagen full flexibilitet att välja när det gäller kommunikationsteknik. ”Det är viktigt för oss att kunna tillgodose olika behov och med det nya tillskottet i vår mätarportfölj är det upp till våra kunder att bestämma om de vill hoppa på IoT-tåget direkt eller hålla sig till den beprövade RF-lösningen och göra en stegvis övergång. Båda har sina fördelar, så det handlar egentligen bara om det som passar energibolagens individuella behov.”, säger Mikkel Winther Johansen, produktchef.

OMNIA® e-meter kommer att produceras på Kamstrups automatiserade fabrik i Danmark för att säkerställa den försörjningskvalitet och -säkerhet som OMNIA® mätarna är kända för.

Från data till värdefull kunskap

Genom att omvandla smarta mätdata till värdefull kunskap, hjälper Kamstrups smarta mätningslösning energibolagen att hantera utmaningarna som elektrifieringen och den alltmer decentraliserade elproduktionen innebär för elnätet. Detta gör det möjligt att öka effektiviteten och stödja en mer hållbar användning av energikällor.

Designad med flexibilitet och framtida användningsfall i åtanke, är nya OMNIA® e-meter en hörnsten i Kamstrups lösning. Den möjliggör avancerad analys och nätoptimering tack vare det oöverträffade mätområdet och effektiva frekvensdomänmätningar, t.ex. individuellt harmoniskt innehåll.

Nyckeln är långsiktigt värde

Som en långsiktig investering för energibolaget, har OMNIA® e-meter inbyggd kapacitet för att stödja framtida uppgraderingar av programvara och tillgodose oväntade applikationsbehov genom hela sin livslängd, t.ex. inom edge computing. Och ny utveckling som denna spelar en central roll i Kamstrups ambition att vara en värdeskapande, långsiktig partner för energibranschen.

“Kontinuerlig innovation hjälper våra kunder att dra nytta av sina investeringar i smarta mätare, även på lång sikt. Mycket kan hända under en smart mätningslösnings livslängd, så genom att ständigt införliva ny teknik och nya standarder, säkerställer vi att lösningen de köper förblir relevant genom åren och hjälper dem att minska riskerna.”, säger Mikkel.