Göteborg Energi och Kamstrup i avtal om smart mätning

26 november 2020

goteborg energi and kamstrup
goteborg energi and kamstrup

Göteborg Energi har efter upphandling tecknat avtal med Kamstrup om en ny totallösning för smart mätning som ökar kundnyttan, effektiviserar nätdriften och stödjer den gröna omställningen i staden. Kamstrups senaste teknologi med NB-IoT är en av hörnstenarna i Göteborg Energis nya systemlösning. Med denna stora affär bygger Kamstrup vidare på den långsiktiga investering i kvalitet som den världsledande leverantören av smarta lösningar för energi- och vattenmätning har gjort i OMNIA-plattformen.

När de nya lagkraven för elmätare träder i kraft 2025 ska Göteborg Energi ha bytt ut sina 275 000 elmätare mot den senaste generationens intelligenta mätenheter. Kamstrup vann upphandlingen och har nu ingått ett avtal om leverans av en helhetslösning för smart mätning. De insikter som lösningen skapar kommer också att hjälpa Göteborg Energi att klara några av elnätets framtida utmaningar i form av elbilar, lokal elproduktion och en allmänt ökad elektrifiering av samhället. Samtidigt får kunderna möjlighet att ta kontroll över sin energiförbrukning och därmed minska sin miljöpåverkan. 

”Med Kamstrup har vi nu en partner med många års erfarenhet i branschen. Kamstrups lösning kommer att hjälpa oss att uppfylla de nya funktionskraven för elmätare, säkra att vi kan bibehålla vår höga leveranssäkerhet och inte minst att våra kunder får en positiv upplevelse under mätarbytet”, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB och affärschef för elnät/gasnät på Göteborg Energi. ”Avtalet innebär en säker, pålitlig och utvecklingsbar lösning som bidrar till att stärka Göteborg Energi och våra kunder i omställningen till ett mer elektrifierat samhälle.”

När mätarbytesprojektet är klart kommer Kamstrup att leverera support, underhåll och kontinuerlig utveckling så att Göteborg Energi kan utnyttja nya möjligheter och möta framtidens krav.

”Vi är glada att Göteborg Energis upphandling resulterade i en kvalitetslösning byggd på den allra senaste tekniken och man gett oss förtroende som långsiktig partner”, säger Jesper Daugaard, VD för Kamstrup i Sverige. ”Som experter inom el och fjärrvärme ser vi Göteborg Energi som en av våra allra viktigaste samarbetspartners. Vi ser fram emot att hjälpa Göteborg Energi att skapa mer värde för sina kunder genom de insikter man får genom vår lösning”.

Som totalentreprenör har Kamstrup stor erfarenhet från liknande projekt, bland annat i Köpenhamn där man ansvarat för byte av över en miljon mätare och där Kamstrup nu står för systemdriften.
De första elmätarna kommer att börja bytas ut under 2023 och projektet kommer att löpa fram till slutet av 2024.

OMNIA® e-meter: Den kraftfulla motorn bakom det intelligenta nätet

Göteborg Energis nya systemlösning med den senaste tekniken inklusive nya OMNIA® e-meter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Vestergaard-Hansen, Brand & Communication Manager

Tlf. +45 89 93 10 00